Các thẻ cơ bản

Chia sẻ: Nguyễn Văn Nam | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:22

0
53
lượt xem
4
download

Các thẻ cơ bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'các thẻ cơ bản', công nghệ thông tin, quản trị web phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các thẻ cơ bản

 1. Cac thẻ cơ ban ́ ̉ Chương 2  
 2. ̣ Muc tiêu  Dung cac thẻ cơ ban ̀ ́ ̉  ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ ̣ Chen hinh anh vao tai liêu HTML Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 2/ 2 of 22
 3. Cac phân tử HTML cơ ban ́ ̀ ̉  Thẻ tiêu đề (H1 đên H6) ́  Thẻ mức đoan ̣  Thẻ khôi ́  Thẻ đinh dang ký tự ̣ ̣  Danh sach ́  Đường kẻ ngang – Thẻ  Thẻ Font  Thẻ IMG Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 2/ 3 of 22
 4. Tiêu đề Introduction to HTML Introduction to HTML Introduction to HTML Introduction to HTML Introduction to HTML Introduction to HTML Introduction to HTML Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 2/ 4 of 22
 5. Sử dung tiêu đề ̣ Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 2/ 5 of 22
 6. Thẻ Nó có thể chứa môt hoăc môt số phân sau: ̣ ̣ ̣ ̀    Liên kêt đên trang chủ ́ ́  ̣ ́ ̃ ̀ ́ Đăc tinh chuôi tim kiêm  ̉ ̀ Thông tin ban quyên Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 2/ 6 of 22
 7. Thẻ [Ví du] ̣ Welcome to HTML My first HTML document This is going to be real fun Using another heading  Another paragraph element Click here to register for  a free newsletter Web Page Programming with   HTML,DHTML & JavaScript/Session 2/ 7 of 22
 8. ́ ́ ̉ Câu truc văn ban  Sử dung trich dân ̣ ́ ̃   Văn ban được đinh dang trước. ̉ ̣ ̣     Phân tử nhom ̀ ́  … Web Page Programming with  …HTML,DHTML & JavaScript/Session 2/ 8 of 22
 9. ̣ ̣ Đinh dang  Thẻ đinh dang mức vât lý ̣ ̣ ̣  Thẻ đinh dang mức logic ̣ ̣ Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 2/ 9 of 22
 10. Thẻ đinh dang mức vât lý ̣ ̣ ̣   . . .    . . .    . . .     . . .   Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 2/ 10 of 22
 11. Thẻ đinh dang mức logic ̣ ̣   . .    . . .    . . .    . . .   Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 2/ 11 of 22
 12. ́ Danh sach  Danh sach không thứ tự ́  Danh sach có thứ tự ́  ́ ̣ Danh sach đinh nghiã Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 2/ 12 of 22
 13. Danh sach không thứ tự ́ Learning HTML Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 2/ 13 of 22
 14. ̣ ̉ Chon kiêu Bullet   bullets hinh vuông ̀   bullets hinh đia ̀ ̃     bullets hinh tron ̀ ̀ Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 2/ 14 of 22
 15. Danh sach có thứ tự ́ Learning HTML Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Web Page Programming with   HTML,DHTML & JavaScript/Session 2/ 15 of 22
 16. Chon kiêu đanh số ̣ ̉ ́  Upper Roman     Lower Roman      Uppercase      Lowercase    Băt đâu với môt số khac 1 ́ ̀ ̣ ́  ̣ ̣ Web Page Programming with   [ Măc đinh ] HTML,DHTML & JavaScript/Session 2/ 16 of 22
 17. ́ ̣ ̃ Danh sach đinh nghia Learning HTML Sunday The first day of the week HTML HyperText Markup Language Internet A network of networks   Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 2/ 17 of 22
 18. Đường kẻ ngang  Thuôc tinh cua ̣ ́ ̉  align  width  size  noshade Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 2/ 18 of 22
 19. Sử dung thẻ Font ̣   …   Color  Size  Face Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 2/ 19 of 22
 20. ̀ Thêm mau Learning HTML Welcome to HTML This is  good fun   Web Page Programming with HTML,DHTML & JavaScript/Session 2/ 20 of 22
Đồng bộ tài khoản