intTypePromotion=1

Các thủ thuật Window XP và những điều cơ bản của nó phần 4

Chia sẻ: Utyew WSFGQWET | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
155
lượt xem
33
download

Các thủ thuật Window XP và những điều cơ bản của nó phần 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 :Các thủ thuật Windows XP ( phần4) 13. Chuyển đổi định dạng ổ đĩa sang NTFS bằng dòng lệnh.  Vào Start  Run (hoặc ấn tổ hợp phím Windows + R ), gõ cmd, ấn Enter.  Tại dấu nhắc dòng lệnh DOS gõ convert c: /fs:ntfs. Trong đó c là tên ổ đĩa cần chuyển.  Sau đó gõ chính xác tên của ổ đĩa cần chuyển tại dấu nhắc tiếp theo của dòng lệnh DOS. 14. Hiển thị tình trạng Startup / Shutdown / Logon / Logoff. Vào Notepad soạn nội dung sau rồi lưu lại...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các thủ thuật Window XP và những điều cơ bản của nó phần 4

  1. Chương 2 :Các thủ thuật Windows XP ( phần4) 13. Chuyển đổi định dạng ổ đĩa sang NTFS bằng dòng lệnh.  Vào Start  Run (hoặc ấn tổ hợp phím Windows + R ), gõ cmd, ấn Enter.  Tại dấu nhắc dòng lệnh DOS gõ convert c: /fs:ntfs. Trong đó c là tên ổ đĩa cần chuyển.  Sau đó gõ chính xác tên của ổ đĩa cần chuyển tại dấu nhắc tiếp theo của dòng lệnh DOS. 14. Hiển thị tình trạng Startup / Shutdown / Logon / Logoff. Vào Notepad soạn nội dung sau rồi lưu lạ i dưới định dạng là .reg ( VD: Verbose Status.reg ) Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cu rrentVersion\Policies\System] "Verbosestatus"=dword:00000001 Hoặc soạn nội dung sau rồi lưu lại dưới đ ịnh d ạng .vbs (VD: Verbose Status.vbs ) Option Explicit
  2. Dim WSHShell, n, MyBox, p, itemtype Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") p= "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cu rrentVersion\Policies\System\" p = p & "verbosestatus" itemtype = "REG_DWORD" n=1 WSHShell.RegWrite p, n, itemtype Sau đó tiến hành thực thi file .reg hoặc file .vbs vừa tạo. Lưu ý: 1. Thủ thuật này được áp dụng để k iểm tra các tiến trình nào gây treo máy trong quá trình khởi động / tắt máy để tìm cách khắc phục. 2. Muốn trả lại tình trạng Startup / Shutdown / Logon / Logoff như cũ ta cũng m ở Notepad và soạn 1 trong 2 đoạn mã sau rồi lưu lại dưới định dạng tương ứng rồi tiến hành thực thi file vừa tạo.  Đoạn mã 1 ( Lưu dưới định dạng là .reg. VD: Undo Verbose Status.reg ) Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cu rrentVersion\Policies\System] "Verbosestatus"=dword:00000000  Đoạn mã 2 ( Lưu dưới định dạng là .vbs. VD: Undo Verbose Status.vbs ) Option Explicit Dim WSHShell, n, MyBox, p, itemtype
  3. Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") p= "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cu rrentVersion\Policies\System\" p = p & "verbosestatus" itemtype = "REG_DWORD" n=0 WSHShell.RegWrite p, n, itemtype 052. Chèn các kí tự đặc biệt.  Vào Start  Run (hoặc ấ n tổ hợp phím Windows + R), gõ charmap rồi ấn Enter.  Chọn các kí tự muốn sử dụng rồi ấn Select  Copy. Sau đó vào nơi muốn sử dụng kí tự đó rồi ấn tổ hợp phím Ctrl + V. Lưu ý: Windows phải đ ược c ài đ ặt sẵn Character Map mới 1. sử dụng được chức năng này. Thường thì tính năng này được đi kèm Windows, tuy nhiên 2. trong một số bản Windows Lite (bản rút gọn) tính năng này có thể bị lược bớt.
  4. 15. Thêm shortcut vào My Computer. Mặc định trong c ửa sổ My Computer c hỉ chứa các thư mục My Documents, Shared Documents, các ổ đĩa cứng, ổ đĩa m ềm, ổ đĩa quang và flash. Windows chỉ cho phép thêm duy nhất 1 shortcut vào My Computer là Control Panel thông qua hộp thoại Folder Options. Tuy nhiên bạn vẫn có thể thêm 1 vài các shortcut khác như Internet Explorer, Run, Search,..vào trong cửa sổ My Computer bằng thủ thuật sau: Vào Notepad soạn nội dung sau rồi lưu lạ i dưới định dạng là .reg ( VD: Add to MyComputer.reg ) Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cu rrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace]
  5. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cu rrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\Giá trị của shortcut muốn thêm 1] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cu rrentVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\Giá trị của shortcut muốn thêm 2] Với giá trị của các shortcut tương ứng như sau: Tên các giá trị cần tạo trong Tên của biểu tượng Registry {D20EA4E1-3957-11D2-A40B- Administrator 0C5020524153} Tools {21EC2020-3AEA-1069-A2DD - C ontrol Panel 08002B30309D}] (Classic) {3080F90E-D7AD-11D9-BD98- Flip 3D 0000947B0257} {D20EA4E1-3957-11d2-A40B - Fonts 0C5020524152} {871C5380-42A0-1069-A2EA- Internet Explorer 08002B30309D} {00028B00-0000-0000-C000- Microsoft Network 000000000046} {7007ACC7-3202-11D1-AAD2- N etwork 00805FC1270E}] C onnections {2227A280-3AEA-1069-A2DE- Printers and 08002B30309D} Faxes {645FF040-5081-101B -9F08- R ecycle Bin 00AA002F954E} {2559A1F3-21D7-11D4-BDAF - R un 00C04F60B9F0}
  6. {E211B736-43FD-11D1-9EFB- Scanners and 0000F8757FCD} C ameras {D6277990-4C6A-11CF-8D87- Scheduled Task 00AA0060F5BF} {2559A1F0-21D7-11D4-BDAF - Search 00C04F60B9F0}] {48e7caab-b918-4e58-a94d- Start Menu Folder 505519c795dc} Sau đó tiến hành thực thi file v ừa tạo. Lưu ý: Những dòng màu lam là những dòng KHÔNG được thay  đổi. Dòng màu lục là đoạn mã có tác dụng cả trong Windows XP ,  Windows Vista và Windows 7. Dòng màu đỏ nền vàng là đoạn mã chỉ có tác dụng trong  Windows 7. Muốn bớt 1 shortcut nào đó khỏi My Computer ta thêm dấu - vào  trước dòng HKEY_LOCAL_MACHINE ứng với shortcut tương ứng. VD: [- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curren tVersion\Explorer\MyComputer\NameSpace\{645FF040-5081- 101B-9F08-00AA002F954E}]
  7. C ửa sổ MyComputer sau khi đã thêm các shortcut (minh họa trên Windows 7)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2