Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:57

0
111
lượt xem
24
download

Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

 1. HƯỚNG DẪN GIAI ĐOẠN RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Tổ thư ký Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính Tháng 9 năm 2009
 2. TỔNG HỢP Ý KIẾN RÀ SOÁT MỘT SỐ TTHC VỀ LĨNH VỰC HẢI QUAN 11.2009
 3. 34 TTHC RÀ SOÁT 1. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu theo hợp đồng thương mại 2. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu theo hợp đồng thương mại 3. Thủ tục đăng ký, điều chỉnh định mức nguyên liệu, vật tư và đăng ký sản phẩm xuất khẩu 4. Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu 5. Thủ tục thanh khoản tờ khai nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu 6. Xác nhận thực xuất hàng xuất khẩu 7. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu 8. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu 9. Thủ tục lấy mẫu, lưu mẫu, lưu ảnh hàng hóa nhập khẩu
 4. 34 TTHC RÀ SOÁT 10. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa ra kho CFS 11. Thủ tục Hải quan đối với hàng hoá XNK của DN chế xuất (cho DN nội địa) 12. Thủ tục hải quan đối với hàng tái nhập để sửa chữa, tái chế, (sau đó lại tái xuất). 13. Thủ tục đăng ký hợp đồng gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài 14. Thủ tục đăng ký, điều chỉnh, kiểm tra định mức đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài 15. Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để gia công cho thương nhân nước ngoài 16. Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công 17. Thủ tục thanh khoản Hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài 18. Thủ tục đăng ký tham gia hải quan điện tử
 5. 34 TTHC RÀ SOÁT 19. Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán 20. Thủ tục hải quan điện tử quản lý hàng tái xuất 21. Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa nhập khẩu nhưng phải xuất trả 22. Thủ tục hải quan điện tử tái xuất hàng đã tái chế đối với hàng hoá đã xuất khẩu nhưng bị trả lại 23. Thủ tục HQĐT xuất khẩu sản phẩm gia công 24. Thủ tục hải quan điện tử nhập khẩu nguyên liệu, vật tư gia công 25. Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng gia công đã xuất khẩu bị trả lại để sửa chữa, tái chế 26. Thủ tục cấp thẻ ưu tiên thủ tục hải quan cho doanh nghiệp 27. Thủ tục cấp thẻ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
 6. 34 TTHC RÀ SOÁT 28. Thủ tục đăng ký, hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan 29. Thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan 30. Thủ tục hải quan đối với ô tô nước ngoài khi nhập cảnh (tạm nhập) với mục đích thương mại 31. Thủ tục áp dụng các biện pháp kiểm tra, kiểm soát hàng hoá xuất nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Chi cục Hải quan 32. Thủ tục thanh lý hàng hoá trong kho ngoại quan 33. TTHQ đối với phương tiện vận tải tạm nhập qua cửa khẩu biên giới đường bộ không vì mục đích Thương mại 34. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào kho CFS
 7. PHƯƠNG PHÁP RÀ SOÁT Thành lập nhóm công tác có Đại diện HH, DN, chuyên gia hải quan Tổ chức hội thảo các doanh nghiệp 3 miền Tổng hợp vướng mắc + Đề xuất tháo gỡ Lên Danh mục TTHC rà soát G/Đ 1, 2 Phân công điền BM3 – Họp trao đổi Tổ chức Hội thảo giữa DN với Hải quan Tham gia ý kiến vào dự thảo sửa đổi TT 116, 79 và HQĐT Hoàn thiện BM3, Báo cáo Đề xuất TCHQ thực hiện thí điểm “LUỒNG XANH” cho một số DN từ 1.1.2010 - 31.12.2010
 8. Phần 1 RÀ SOÁT CÁC TTHC THEO FORM 3
 9. NHẬN XÉT CHUNG • TTHC được viết rõ ràng • Có căn cứ pháp lý • Có 1 số điểm chưa phù hợp với thực tế Về thành phần hồ sơ, biểu mẫu Về thời gian giải quyết Về phí và lệ phí Về các yêu cầu, điều kiện • Trong 34 TTHC sau khi rà soát đề nghị: Sửa đổi, bổ sung: 31 TTHC; 04 Mẫu đơn, mẫu tờ khai; 13 yêu cầu, điều kiện Bãi bỏ: 04 TTHC; 03 mẫu đơn, tờ khai; 0 yêu cầu, điều kiện
 10. 1-2. Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa XNK theo HĐ thương mại Nội dung sủa đổi, bổ sung : Xuất trình bản sao Hợp đồng thương mại và bản gôc Hoá đơn thương mại, bản kê chi tiết hàng hoá (packing list) Lý do : Tập quán thương mại quốc tế không đúng như y/c TT79/2009/TT-BTC Bản điện tử Hoá đơn thương mại và Bản kê chi tiết Có thể kiểm tra thông qua tài liệu thanh toán, kiểm toán Phương án sửa đổi, bổ sung : Sửa đổi TT79 : chấp nhận DN khai hải quan ký, đóng dấu xác nhận tính chân thực của các tài liệu xuất trình hải quan
 11. 3, 14. Thủ tục Đăng ký điều chỉnh định mức nguyên liệu, vật tư và Đăng ký sản phẩm XK; ĐK, ĐC, kiểm tra định mức đối với hàng hoá gia công cho thương nhân nước ngoài Nội dung sủa đổi, bổ sung Thống nhất Danh mục NVL; Bỏ việc kiểm tra, giám sát NVL tự cung ứng trong nước qui định cho khai định bình quân cho cả mã hàng trước hoặc cùng thời điểm làm thủ tục xuất khẩu Qui định thời hạn kiểm tra định mức và cách xử lý cụ thể đối với vi phạm DN được điều chỉnh định mức sau XK sản phẩm trước thời điểm nộp hồ sơ thanh khoản; Xuất trình Bảng thông số, sơ đồ mini, áo mẫu : đơn giản hoá việc yêu cầu mô tả hàng hoá (tên sản phẩm không cần quá chi tiết); Thời hạn hiệu lực của Kết quả việc thực hiện thủ tục hành chính : điều chỉnh 12 tháng đến 15 tháng (gia hạn HĐ tối đa là 3 tháng) Phương án sửa đổi, bổ sung Sửa Điểm 3b, điều 33 TT79/2009/TT-BTC,Bổ sung TT116/TT-BTC :
 12. 4. Thủ tục Nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để SX hàng XK Nôi dung sửa đổi, bổ sung: 1. Yêu cầu Hoá đơn thương mại: 1 bản chính, Vận tải đơn 1 bản photo từ bản gốc hoặc từ bản chính có ghi chữ copy, surrendered 2. Rút ngắn thời gian thông quan (Đặc biệt là hàng thuỷ sản); 3. Bỏ quy định “kiểm tra tại đơn vị hải quan mở tờ khai” 4. Bỏ Biên lai lệ phí tờ khai hải quan 5. Nâng thời gian ân hạn thuế từ 275 ngày lên 365 ngày tính từ thời điểm mở tờ khai nhập khẩu nguyên liệu 6. Bỏ quy định khai báo định mức nguyên liệu tạm tính
 13. 4. Thủ tục Nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để SX hàng XK Lý do Tập quán thương mai quốc tế và tăng cường trách nhiệm của DN; Không nên phân biệt hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu trong việc kiểm tra, hải quan có thể kiểm tra thông tin trên mạng nội bộ; Viết Biên lai lệ phí mất thời gian, đề nghị phát hành tem lệ phí hải quan; Hàng nuôi trồng thuỷ hải sản, ngọc trai; chế biến các loại nông sản thu hoạch theo mùa vụ … cần ân hạn thuế dài hơn Phương án sửa đổi, bổ sung Sửa đổi Thông tư số 79/2009/TT-BTC, Quyết định 52/2007/QĐ-BTC và Thông tư 43/2009/TT-BTC : Gia hạn thời gian nộp thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng XK là 365 ngày
 14. 5. Thủ tục Thanh khoản tờ khai nhập nguyên liệu SXXK Nôi dung sửa đổi, bổ sung 1. Quy định hồ sơ Bỏ qui định nộp bản chính Hợp đồng xuất khẩu; Có mẫu “Công văn yêu cầu thanh khoản” ; Bỏ yêu cầu xuất trình xác nhận thanh toán tiền của ngân hàng, xác nhận thực xuất và hoá đơn đỏ của nguyên vật liệu cung ứng trong nước ; 2. Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục và có quy định cụ thể : 2- 3 ngày với TTHQĐT, 5 ngày đối với khai báo thông thường vì hồ sơ đã lưu đầy đủ trên hệ thống HQ 3. Bỏ quy định “Tờ khai nhập khẩu, xuất khẩu trước phải được thanh khoản trước” 4. Nội dung mẫu đơn, mẫu tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu nên quy định rõ là khai báo theo hình thức nào : khai báo TTHQ điện tử hay khai báo thủ công …
 15. 5. Thủ tục Thanh khoản tờ khai nhập nguyên liệu SXXK Lý do 1 Hợp đồng có thể thực hiện trong nhiều năm, 1 năm thực hiện thanh khoản nhiều lần. Nên đổi là HĐ bản sao có dấu và chữ ký xác nhận của DN. Thực tế nhiều nguyên liệu mua của trong nước không có hoá đơn đỏ, việc không có Hoá đơn đỏ không ảnh hưởng đến thanh khoản; 15 ngày xử lý hồ sơ là quá dài Qui định tờ khai nhập khẩu trước, tờ khai xuất khẩu trước phải được thanh khoản trước điều này không phù hợp với thực tế sản xuất; Nội dung mẫu đơn, mẫu tờ khai nhập SXXK nên quy định rõ là khai báo theo hình thức nào : khai báo TTHQ điện tử hay khai báo thủ công … Phương án sửa đổi, bổ sung: Sửa đổi 1 số điều quy định của Thông tư số 79/2009/TT-BTC
 16. 6. Thủ tục xác nhận thực xuất hàng hóa XNK Nội dung sửa đổi, bổ sung • Cách thức xác nhận thực xuất chưa khoa học, gây khó khăn tốn kém thời gian và tiên bạc cho DN. Lý do • Hồ sơ để xác nhận thực xuất bao gồm: TKXK, hóa đơn thương mại, Vận tải đơn. Như vậy là thừa vì: • Hóa đơn thương mại do DN tự lập và trên TKHQ đã có ghi số lượng, trọng lượng hàng hóa; • Vận tải đơn được cấp sau khi hàng đã được xếp lên phương tiện vận tải, việc xếp hàng lên phương tiện vận tải đã có sự giám sát của công chức hải quan tại cảng (đủ cơ sở xác nhận thực xuất)/ giảm thủ tục, thời gian cho DN, không thất lạc tờ khai
 17. 6. Thủ tục xác nhận thực xuất hàng hóa XNK Phương án sửa đổi, bổ sung Sửa đổi TT 79/2009/TT-BTC theo hướng hoặc: Hải quan cảng ký xác nhận lên TKHQ XK ngay khi hãng vận tải quốc tế trình TKHQ và chứng kiến hàng đã xếp lên phương tiện vận tải. Thực hiện liên thông trong nội bộ hải quan để có thể khai thác thông tin kiểm soát hàng hoá XNK. Hoặc Bãi bỏ thủ tục xác nhận thực xuất vì thực chất thông qua mạng nội bộ hải quan đã có đủ thông tin kiểm soát tình trạng của lô hàng. Đối với cơ quan thuế, ngoài tờ khai HQXK có thể kiểm tra chứng từ thanh toán qua ngân hàng, vận tải đơn và các chứng từ kiểm toán… và DN tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 18. 7, 8. Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa XK, NK chuyển cửa khẩu 16. Thủ tục XK sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài Nội dung sửa đổi, bổ sung Bỏ đơn xin chuyển cửa khẩu (mẫu 01/ĐCCK2006 ) Rút ngắn thời hạn trả kết quả Thực hiện qui định niêm phong theo QĐ69 thay cho qui định của TT79 Lý do Tờ khai đã đủ thông tin tên, mã cửa khẩu Dùng mạng để khai thác thông tin cần thiết của lô hàng rút ngắn thời gian trả kết quả qui định niêm phong hàng có kiểm hoá theo qui định tại TT 116 và 79 quá phức tạp, tốn thời gian, chi phí cho DN. Phương án sửa đổi, bổ sung: Sửa mục 4 và 6 điều 57 TT 79/TT–BTC : Hàng nguyên container có kiểm hoá, cho phép được đăng ký cửa khẩu kiểm hoá phù hợp với điều kiện của DN; Đối với hàng xuất chuyển cửa khẩu : bỏ Đơn xin chuyển của khẩu Thời hạn trả kết quả : ½ ngày tối đa tại mỗi cửa khẩu trong trường hợp hàng phải kiểm hoá; 1h tại cửa khẩu xuất đối với hàng miễn kiểm.
 19. 9. Thủ tục lấy mẫu, lưu mẫu, lưu ảnh hàng hóa NK a) Nôi dung sửa đổi, bổ sung: Không cần lưu nhiều mẫu đối với những lô hàng cùng mã số, chủng loại chỉ cần lưu 1 mẫu chung làm cơ sở để đối chiếu và tính thuế sau này b) Lý do sửa đổi, bổ sung: Lưu nhiều mẫu vừa tốn kém vừa mất diện tích để lưu mẫu và nếu bảo quản không tốt mẫu cũng sẽ hỏng c) Phương án sửa đổi, bổ sung: Sửa đổi điều 15 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ tài chính
 20. 10, 34. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa ra, vào kho CFS Nội dung sửa đổi, bổ sung: Rút ngắn thời hạn làm thủ tục ½ ngày; Kéo dài Thời hạn tờ khai XNK từ 15 ngày lên 30 ngày DN không phải làm Bảng kê danh mục hàng hoá xuất khẩu đưa ra kho CFS; Có quy chế về gửi hàng chờ làm thủ tục xuất hàng khi gửi hàng vào kho CFS; Lý do : Vì thủ tục tương tự như thủ tục hải quan thông thường; Thông qua mạng, Hải quan kho CFS có thể tìm được các thông tin của lô hàng. Hàng được chở ra kho trong nhiều ngày như là gửi hàng, chờ ngày lên tàu. Tại thời điểm vận chuyển lô cuối cùng, số liệu xuất mới chính xác vì trong quá trình vận chuyển, DN vẫn tiếp tục SX. Phương án sửa đổi, bổ sung: Có quy chế về gửi hàng vào kho CFS chờ làm thủ tục xuất hàng. Tờ khai XK sẽ được mở tại thời điểm giao chuyến cuối cùng, như vậy DN không phải điều chỉnh số lượng trên tờ khai cho đúng với hàng thực xuất khẩu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản