intTypePromotion=1
ADSENSE

Các Tổ chức Xã hội Dân sự và Quản lý Hoạch định Chính sách

Chia sẻ: Ad XxC | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

100
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tạo điều kiện cho những người tham gia hội thảo: • Chia sẻ lý thuyết và những nhận định mới nhất về mối liên hệ giữa nghiên cứu – chính sách từ khắp nơi trên thế giới; • hiểu rõ hơn về việc làm thế nào để hoạch định chính sách, truyền tải chính sách và về các kiểu quản lý hoạch định chính sách; • sử dụng các bằng chứng một cách hiệu quả hơn trong việc gây ảnh hưởng tới quá trình hoạch định chính sách; • xây dựng mối liên hệ chặt chẽ với các nhà nghiên cứu, những người...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các Tổ chức Xã hội Dân sự và Quản lý Hoạch định Chính sách

 1. RAPID Programme Civil Society Partnerships Programme 1. Các Tổ chức Xã hội Dân sự và Quản lý Hoạch định Chính sách
 2. RAPID Programme Civil Society Partnerships Programme 2. Giới thiệu • Tên • Lĩnh vực công tác • Bạn muốn lĩnh hội được gì từ cuộc hội thảo này?
 3. RAPID Programme Civil Society Partnerships Programme 3. Các mục tiêu – “tận dụng tối đa các cơ hội” Để tạo điều kiện cho những người tham gia hội thảo: • Chia sẻ lý thuyết và những nhận định mới nhất về mối liên hệ giữa nghiên cứu – chính sách từ khắp nơi trên thế giới; • hiểu rõ hơn về việc làm thế nào để hoạch định chính sách, truyền tải chính sách và về các kiểu quản lý hoạch định chính sách; • sử dụng các bằng chứng một cách hiệu quả hơn trong việc gây ảnh hưởng tới quá trình hoạch định chính sách; • xây dựng mối liên hệ chặt chẽ với các nhà nghiên cứu, những người sử dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế; và • tham gia tích cực vào các mạng lưới công tác về chính sách. • Thảo luận về những kết quả ban đầu trong việc cộng tác nghiên cứu giữa ODI-VASS
 4. RAPID Programme Civil Society Partnerships Programme 4. Cơ quan Nghiên cứu Phát triển Quốc tế Anh quốc • Cơ quan Chuyên gia Cố vấn hàng đầu tại Anh. • 8 triệu Bảng, 60 nhà nghiên cứu • Nghiên cứu/Cố vấn/ Thảo luận rộng rãi trong công chúng • Nông thôn/Nhân đạo/Nghèo và Viện trợ/Kinh tế học (HIV, Nhân quyền, Nước) • DFID, Nghị viên, WB, EC • Xã hội Dân sự Để có thêm thông tin xem: www.odi.org.uk
 5. RAPID Programme Civil Society Partnerships Programme 5. Chương trình RAPID • Nghiên cứu – Nghiên cứu lý thuyết: • Cầu nối Nghiên cứu và Chính sách • Trao đổi liên lạc • Quản lý Kiến thức – Dự án GDN: • Trên 50 trường hợp cụ thể • Các nghiên cứu cụ thể cho Pha II (25 dự án) – Các dự án ODI • 4 nghiên cứu chi tiết • HIV/AIDS • Công tác tư vấn • Hội thảo và hội nghị chuyên đề www.odi.org.uk/rapid
 6. RAPID Programme Civil Society Partnerships Programme 6. Sự bùng nổ HIV ở Thái Lan, Uganda và : 1990-2000 36% 30% HIV Prevalence 24% 18% 12% 6% 0% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Thailand Kampala, Uganda KwaZulu Natal, South Africa Source: UNAIDS
 7. RAPID Programme Civil Society Partnerships Programme 7. Khi nào có tác dụng: Thái độ đối với HIV “trong lĩnh vực giáo dục, dự án đã xây dựng được một thái độ mới đối với việc giáo dục HIV/AIDS trong các trường tiểu học …. Kiến thức, thái độ và cách ứng xử của giáo viên và học sinh cũng đã thay đổi Dự án Hành động trong trường Tiểu học cho một Sức khỏe Tốt hơn (PSABH) ở Kenya www.odi.org.uk/rapid/Lessons/Case_studies/PSABH.html
 8. RAPID Programme Civil Society Partnerships Programme 8. Khi nào thì có tác dụng tốt nhất: Viện trợ và Nợ nần “tất cả những ý kiến đóng góp đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các nhà nghiên cứu trong việc xây dựng liên minh với xã hội dân sự” - Court and Maxwell, JID Special Issue
 9. RAPID Programme Civil Society Partnerships Programme 9. Định nghĩa • Nghiên cứu: “tất cả các nỗ lực có tính có hệ thống nhằm làm giàu kho tàng kiến thức” • Chính sách: một “phương hướng hành động có chủ đích được một hoặc nhiều người làm theo” – Các chương trình nghị sự/tầm nhận thức về chính sách – Tài liệu về các tuyên bố chính thức – Các mẫu chi tiêu – Các quá trình thực hiện – Các hoạt động trong dân chúng
 10. RAPID Programme Civil Society Partnerships Programme 10. Lý thuyết hiện hành X 1. Mô hình tuyến tính 18. Mô hình tuyến tính về giao tiếp, Shannon 2. Mô hình tràn (Percolation model), Weiss 19. Mô hình Tác động Tương hỗ l, 3. Mô hình Điểm Đầu mối (Tipping point 20. Những câu chuyện đơn giản và gây ngạc model), Gladwell nhiên, Lý thuyết về giao tiếp 4. Khuôn khổ về „Bối cảnh, bằng chứng, mối 21. Cung cấp giải pháp, Lý thuyết Tiếp thị I liên hệ”, ODI 22. Hãy tìm hình thức trình bày đúng, Tiếp thị II 5. Diễn dải chính sách, Roe 23. Luận ra câu trả lời, Kottler 6. Mô hình Các hệ thống (NSI) 24. Chuyển tải công nghệ, Volkow 7. Lực lượng Bên ngoài, Lindquist 25. Giới trí thức 8. „Không gian cho hoạt động‟, Clay & Schaffer 26. Giới Chính sách 9. „Quan chức địa phương‟, Lipsky 27. Liên minh các tổ chức vận động xã hội v,v, 10. Chính sách với tư cách là các cuộc thử Pross nghiệm mang tính xã hội, Rondinelli 28. Đàm phán thông qua các mạng lưới công 11. Các dòng chảy và Cửa sổ Chính sách, tác, Sebattier Kingdon 29. Các mạng lưới thân cận, Klickert 12. Sự gia tăng rời rạc, Lindquist 30. Ràng buộc trách nhiệm, Fine 13. „Điểm đầu mối‟, Gladwell 31. Giao tiếp cho sự thay đổi về xã hội, 14. Mô hình Khủng hoảng, Kuhn Rockefeller 15. „Khuôn khổ về khả năng tư duy‟, Chomsky 32. Bộ máy và trang web, Chapman & Fisher 16. Các biến số đối với Độ đáng tin cậy, Beach 17. Nguồn có tầm quan trọng ngang nội dung, Gladwell www.odi.org.uk/rapid/lessons/theory
 11. RAPID Programme Civil Society Partnerships Programme 11. Lý thuyết đang tồn tại – Danh sách ngắn • Diễn giải chính sách, Roe • Hệ thống về Mô hình Đổi mới, (NSI) • „Không gian cho hoạt động‟, Clay & Schaffer • „Các quan chức địa phương‟, Lipsky • Chính sách với tư cách là cuộc thử nghiệm mang tính xã hội, Rondene • Dòng chảy và Cửa sổ Chính sách, Kingdon • Sự gia tăng rời rạc, Lindblom • Nạn dịch mang tính xã hội, Gladwell • Khuôn khổ RAPID
 12. RAPID Programme Civil Society Partnerships Programme 12. Mô hình logic tuyến tính… Xác định vấn đề Tiến hành nghiên cứu Phân tích kết quả Lựa chọn phương án tốt nhất Thiết lập chính sách Thực hiện chính sách Đánh giá kết quả
 13. RAPID Programme Civil Society Partnerships Programme 13. Quá trình chung đối với việc xây dựng và thực hiện chính sách 1. xác định vấn đề xây dựng chương trình 2. Xây dựng các phương án 6. Đánh giá lựa chọn/ Hình thành chính sách Vòng đời của Chính sách 5. Thực hiện và Giám sát 3. Chọn giải pháp/ Chính sách Chọn phương án ưng ý nhất 4. Thiết kế Chính sách
 14. RAPID Programme Civil Society Partnerships Programme 14. trên thực tế … • “Tất cả vòng đời của một chính sách là một sự pha trộn các mục đích và những sự tình cờ. Nó hoàn toàn không phải là vấn đề về việc thực hiện một cách hợp lý cái gọi là các quyết định thông qua các chiến lược được lựa chọn” 1 • “Phần lớn các nghiên cứu về nông nghiệp châu Phi là không phù hợp với chính sách về nông nghiệp và vê kinh tế chung của châu Phi” 2 • “Các CSOs thường ít có tiếng nói trên bàn làm việc về chính sách .” 3 • “Các CSOs, các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách dường như sống trong các môi trường biệt lập với nhau.” 4 1 – Clay & Schaffer (1984) 2 – Omamo (2003) 3 – Các cuộc tham vấn CSPP 4 – Hội thảo ODI-AFREPREN
 15. RAPID Programme Civil Society Partnerships Programme Ngành CSO Nhà khoa học Xây dựng x/định Lựa chọn chương đánh giá & phân tích công cụ Thực hiện Thi hành trình chính sách vấn đề chính sách nghị sự Truyền thông Công chúng Chính phủ Nguồn: Yael Parag
 16. RAPID Programme Civil Society Partnerships Programme 16. Thực tế II … Các môi trường biệt lập? • Tốc độ • Hình thức bên ngoài • Vòng quay • Tính bí mật • Lảng tránh Xem thêm tại: www.odi.org.uk/RAPID/Meetings/Evidence
 17. RAPID Programme Civil Society Partnerships Programme 17. Các tổ chức dân sự (Civil Society Organizations – CSOs): Định nghĩa • “Là các tổ chức làm việc trong môi trường trung gian giữa những hộ dân, khu vực tư nhân và nhà nước để đàm phán về những vấn đề dân chúng quan tâm”. • Chức năng: – đại diện – cung cấp đầu vào về mặt kỹ thuật và vận động – xây dựng năng lực – cung cấp dịch vụ – các chức năng xã hội
 18. RAPID Programme Civil Society Partnerships Programme 18. Các loại hình CSO • Các tổ chức chuyên gia cố vấn và các viện nghiên cứu • các hiệp hội nghề nghiệp • công đoàn và hợp tác xã những người lao động • hội nhà báo/truyền thông • các tổ chức mang tính cộng đồng • các tổ chức lòng tin • các nhóm đối thoại về chính sách xuyên quốc gia • Các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế (NGOs)
 19. RAPID Programme Civil Society Partnerships Programme 19. Các CSO và Sự ảnh hưởng tới chính sách • Bổ sung cho nhà nước trong việc cung cấp dịch vụ • Các nhà đổi mới trong việc cung cấp dịch vụ • Tiến hành công tác Vận động cùng với người nghèo và vì người nghèo • Xác định vấn đề và giải pháp • Mở rộng sự hiểu biết của công chúng về các vấn đề phát triển • Cung cấp thông tin • Tập huấn và xây dựng năng lực
 20. RAPID Programme Civil Society Partnerships Programme 20. Bối cảnh • „Toàn cầu hóa‟ • Sự nâng cao tiếng nói và vai trò của các CSO trong xã hội. • Cộng tác để tham gia chính sách nhiều hơn. • Các CSO đặt trọng tâm ngày càng lớn lên các vấn đề chính sách hơn là cung cấp dịch vụ. • Đặt ra câu hỏi về Tính hiệu quả, trách nhiệm và sự công nhận vai trò và hoạt động của CSO • Khó khăn trong truyền đạt các kết quả nghiên cứu • Năng lực nghiên cứu còn hạn chế tại các nước đang phát triển.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2