intTypePromotion=1
ADSENSE

Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian nhập viện ở bệnh nhân nhồi máu não

Chia sẻ: ViHephaestus2711 ViHephaestus2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

33
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thời gian từ khởi phát triệu chứng đến nhập viện là yếu tố quan trọng, quyết định trong điều trị tiêu sợi huyết ở bệnh nhân nhồi máu não. Mục tiêu: Khảo sát thời gian nhập viện và tìm các yếu tố liên quan đến thời gian nhập viện của bệnh nhân nhồi máu não.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian nhập viện ở bệnh nhân nhồi máu não

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 21 * Số 2 * 2017 Nghiên cứu Y học<br /> <br /> <br /> CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỜI GIAN NHẬP VIỆN<br /> Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO<br /> Phan Thị Ngọc Lời*, Lê Văn Tuấn**<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Mở đầu: Thời gian từ khởi phát triệu chứng đến nhập viện là yếu tố quan trọng, quyết định trong điều trị<br /> tiêu sợi huyết ở bệnh nhân nhồi máu não.<br /> Mục tiêu: Khảo sát thời gian nhập viện và tìm các yếu tố liên quan đến thời gian nhập viện của bênh nhân<br /> nhồi máu não.<br /> Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Tất cả bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu não cấp trên lâm<br /> sàng theo định nghĩa đột quỵ của tổ chức y tế thế giới nhập vào các bệnh viện được chọn nghiên cứu với phương<br /> pháp nghiên cứu là cắt ngang mô tả.<br /> Kết quả: Từ tháng 12/2015 đến tháng 05/2016 có 384 bệnh nhân nhồi máu thỏa tiêu chuẩn đưa vào nghiên<br /> cứu. Thời gian từ khởi phát triệu chứng đến nhập viện trung bình là 1.669 phút với 13,3% bệnh nhân nhập viện<br /> sớm. Theo phân tích logistic đa biến ghi nhận: Hiểu về rtPA( OR: 2,782; 95%Cl [1,428 – 5,420]), khởi phát lúc<br /> ngày (OR: 3,065; 95% Cl [1,444 – 6,505]), có người chứng kiến khi khởi phát triệu chứng (OR: 3,892; 95% Cl<br /> [1,502 – 10,088]), nhận thức triệu chứng đột quỵ (OR: 4,750; 95%Cl [2,517 – 8,964]), dùng xe cấp cứu (OR:<br /> 3,877; 95% Cl [1,845 – 8,147]) thì liên quan đến thời gian nhập viện sớm. Và các yếu tố: Nhập y tế tuyến trước<br /> (OR: 0,133; 95%Cl [0,55 – 0,319]), sống ở khoảng cách >15km (OR: 0,073; 95% Cl [0,340 – 0,157]) thì ảnh<br /> hưởng đến sự chậm trễ trong nhập viện của bệnh nhân NMN.<br /> Kết luận: Nhận thức triệu chứng đột quy, hiểu về rtPA và sử dụng xe cấp cứu là những yếu tố liên quan<br /> đến sự nhập viện sớm của bệnh nhân nhồi máu não và đây là những yếu tố có thể tác động được góp phần rút<br /> ngắn thời gian nhập viện của bệnh nhân nhồi máu não.<br /> Từ khóa: nhồi máu não, thời gian nhập viện, yếu tố ảnh hưởng<br /> ABSTRACT<br /> FACTORS INFLUENCING PRE-HOSPITAL TIME AFTER ONSET ACUTE ISCHEMIC STROKE<br /> Phan Thi Ngoc Loi, Le Van Tuan<br /> * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Supplement of Vol. 21 - No 2 - 2017: 97 - 101<br /> Background: Prehospital time is one the important factors of thrombolysis therapy in patients with acute<br /> ischemic stroke.<br /> Objective: Investigate factors associated with prehospital time after acute ischemic stroke.<br /> Method: A prospective, multicenter study was conducted at 3 hospitals in Ho Chi Minh city from December<br /> 2015 to May 2016. We interviewed 384 consecutive patients with acute ischemic stroke who arrived within 7 day.<br /> Univariate and multivariate analyses were performed to evaluate factors influencing prehospital time.<br /> Result: Among the 384 patients, the median time interval from symptom onset to arrival was 1669 minutes<br /> (13.3% patient early arrival). Multivariable logistic regression analysis indicated that awareness of the<br /> patient/bystander that the initial symptom was a stroke (OR 4.750, 95% CI 2.517 – 8.964), knowledge about<br /> <br /> <br /> *Bệnh viện Thống Nhất, **Bộ môn Thần Kinh, Đại học Y Dược TPHCM<br /> Tác giả liên lạc: BS. Phan Thị Ngọc Lời ĐT: 01695094967 Email: phanthingocloihappy@gmail.com<br /> <br /> <br /> Thần kinh 97<br /> Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 21 * Số 2 * 2017<br /> <br /> thrombolysis (OR 2.782, 95% CI 1.428-5.420), daytime onset (OR: 3.065, 95% Cl 1.444 – 6.505), bystander (OR<br /> 3.892, 95% Cl 1.502 – 10.088) and use of ambulance (OR 3.877, 95% CI 1.845 – 8.147) were significantly<br /> associated with early arrival. Referral from other hospital (OR 0.133, 95% Cl 0.55 – 0.319) and distance > 15km<br /> (OR 0.073, 95% Cl 0.340 – 0.157) were significantly associated with delay arrival.<br /> Conclusion: Awareness of the patient/bystander that the initial symptom was a stroke, knowledge about<br /> thrombolysis and use of ambulance are factors which associate with prehospital early for acute ischemic stroke and<br /> can change to improve prehospital time after acute ischemic stroke.<br /> Keywords: acute ischemic stroke, pre-Hospital Time, factors Influencing<br /> ĐẶT VẤN ĐỀ Nguyễn Tri Phương trong thời gian nghiên cứu<br /> từ tháng 12/2015 đến tháng 05/2016, được chẩn<br /> Tai biến mạch máu não đang là vấn đề thời đoán nhồi máu não cấp.<br /> sự ngày càng quan trọng của y học và xã hội vì<br /> tuổi thọ trung bình ngày càng tăng trong khi Tiêu chuẩn chọn bệnh<br /> nguy cơ tai biến mạch máu não tăng theo tuổi(1). Bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu não<br /> Tác động của tai biến mạch máu não rất to lớn, cấp trên lâm sàng theo định nghĩa đột quỵ của tổ<br /> gây giảm, mất khả năng sống độc lập của cá chức y tế thế giới.<br /> nhân người bệnh và tạo một gánh nặng kinh tế<br /> cho xã hội(8). Phương pháp điều trị tiêu sợi huyết Bệnh nhân có CT scan não và/hoặc MRI<br /> bằng rtPA là một bước tiến bộ quan trọng trong não thể hiện một tình trạng nhồi máu não<br /> điều trị thiếu máu não cấp. Tuy nhiện, tỷ lệ bệnh hoặc chưa có tổn thương nhu mô não trên CT<br /> nhân được điều trị bằng rtPA chưa cao (1,6% - nếu chụp CT sớm.<br /> 3,8%) (4,6,7) do số lượng bệnh nhân nhập viện sớm<br /> Khởi phát triệu chứng trong vòng 7 ngày.<br /> còn thấp (9%)(2).<br /> Tuổi từ 18 tuổi trở lên.<br /> Trên thế giới có nhiều nghiên cứu về các yếu<br /> tố ảnh hưởng đến thời gian nhập viện của bệnh Xử lý và phân tích dữ kiện<br /> nhân nhồi máu não nhưng tại Việt Nam chưa có Số liệu được nhập và xử lý bằng phần mềm<br /> một đề tài nào nghiên cứu đầy đủ về vấn đề này.<br /> thống kê SPSS for Window phiên bản 13.0.<br /> Vì thế, chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Các yếu<br /> tố ảnh hưởng đến thời gian nhập viện của bệnh KẾT QUẢ<br /> nhân nhồi máu não”với mục tiêu: Chúng tôi khảo sát những BN được chẩn<br /> Khảo sát thời gian nhập viện của bệnh nhân đoán nhồi máu não nhập vào khoa nội thần kinh<br /> nhồi máu não. bệnh viện Đại Học Y Dược thành Phố Hồ Chí<br /> Tìm các yếu tố liên quan đến thời gian nhập Minh, khoa Nội thần kinh bệnh viện Nguyễn Tri<br /> viện của bênh nhân nhồi máu não.<br /> Phương, khoa Bệnh lý mạch máu não Bệnh viện<br /> ĐỐITƯỢNG-PHƯƠNGPHÁPNGHIÊNCỨU Nhân dân 115 từ tháng 12/2015 đến tháng<br /> Thiết kế nghiên cứu 05/2016 trong đó có 384 trường hợp thỏa tiêu<br /> Cắt ngang mô tả. chuẩn nhận vào nghiên cứu và ghi nhận kết quả<br /> Dân số nghiên cứu: như sau:<br /> Tất cả các bệnh nhân nhập vào khoa Bệnh lý Đặc trưng của bệnh nhân<br /> mạch máu não của Bệnh viện Nhân Dân 115, Nhóm bệnh nhân > 65 tuổi chiếm 46,9% với<br /> khoa Nội thần kinh của Bệnh viện Đại Học Y nam chiếm 48,4% và có 38,3% bệnh nhân sống<br /> Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện<br /> tại Tp. Hồ Chí Minh (Bảng 1).<br /> <br /> <br /> 98 Chuyên Đề Nội Khoa<br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 21 * Số 2 * 2017 Nghiên cứu Y học<br /> <br /> Bảng 1: Đặc trưng của bệnh nhân. trước 3 giờ, 18,2% nhập viện trước 4 giờ, 20,8%<br /> Đặc điểm Nghiên cứu (n=384) Tỷ lệ % nhập viện trước 4,5 giờ, 25,3% nhập viện trước<br /> >65 tuổi 180 46,9 6 giờ (Bảng 2).<br /> Tuổi<br /> ≤65 tuổi 204 53,1<br /> Giới (nam%) 186 48,4<br /> Bảng 2: Thời gian từ khởi phát triệu chứng đến nhập<br /> Địa chỉ (Tp. HCM %) 147 38,3 viện.<br /> Thời gian Số liệu<br /> Thời gian từ khởi phát triệu chứng đến<br /> Trung bình (phút) 1,669 ± 102<br /> nhập viện Sớm nhất (phút) 16<br /> Thời gian nhập viện trung bình của bệnh Muộn nhất (phút) 9563<br /> ≤ 3 giờ (tỷ lệ %) 13,3<br /> nhân là 1.669 phút (27,8 giờ) với nhập viện<br /> ≤ 4 giờ (tỷ lệ %) 18,2<br /> sớm nhất là 16 phút sau khởi phát triệu chứng<br /> ≤ 4.5 giờ (tỷ lệ %) 20,8<br /> và muộn nhất là 9.563 phút (6,6 ngày). Tỷ lệ ≤ 6 giờ (tỷ lệ %) 25,3<br /> các bệnh nhân nhập viện sớm với tất cả các<br /> điểm cut-off đều thấp với 13,3% nhập viện<br /> Bảng 3: Những yếu tố liên quan gia tăng thời gian nhập viện.<br /> Giá trị N% Thời gian chậm trễ nhập viện P<br /> ≤ 65 53,1% 1799±140<br /> Nhóm tuổỉ 0,046<br /> >65 46,9% 1522±151<br /> 15km 66.9% 1992±133<br /> Có 8,6% 2132±384<br /> Sống một mình 0,036<br /> Không 91,4% 1626±106<br /> Có 57,6% 1572±131<br /> Bảo hiểm y tế 0,039<br /> Không 42,4% 1801±164<br /> Có 16,4% 1221±215<br /> Hiểu về rtPA 0,007<br /> Không 83,6% 1757±115<br /> Ngày 63,3% 1612±127<br /> Thời điểm khởi phát 0,046<br /> Đêm 36,7% 1767±174<br /> Có 72,9% 1498±111<br /> Người chứng kiến 0,001<br /> Không 21,1% 2130±228<br /> Có 36,5% 1053±136<br /> Nhận thức triệu chứng đột quỵ 0,000<br /> Không 63.5% 2023±136<br /> Xe cấp cứu 10,4% 928±234<br /> Phương tiện 0,000<br /> Khác 89,6% 1755±110<br /> Có 45,1% 2334±182<br /> Nhập y tế tuyến trước 0,000<br /> Không 54,9% 1124±98<br /> Có 20,1% 1221 ±195<br /> Tiền sử đột quỵ 0,009<br /> Không 79,9% 1782±118<br /> Có 6,8% 986±320<br /> Rung nhĩ 0,005<br /> Không 93,2% 1719±107<br /> Mê 1,3% 296±155<br /> Mức độ nặng Khác 7,6% 582±115 0,000<br /> Tỉnh 91,1% 1779±110<br /> 15km, sống một mình,<br /> nhập viện không có bảo hiểm y tế, không hiểu biết về<br /> rtPA, khởi phát triệu chứng lúc đêm, không<br /> Qua phân tích đơn biến ghi nhận các yếu<br /> người chứng kiến, không nhận thức triệu<br /> tố liên quan đến sự chậm trễ khi nhập viện là<br /> <br /> <br /> Thần kinh 99<br /> Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 21 * Số 2 * 2017<br /> <br /> chứng đột quỵ, phương tiện vận chuyển Thời gian từ khởi phát triệu chứng đến<br /> không phải xe cấp cứu, không tiền sử đột quỵ nhập viện<br /> không tiền sử rung nhĩ, NIHSS thấp, tỉnh lúc Thời gian nhập viện trung bình của bệnh<br /> nhập viện (Bảng 3). nhân nhồi máu não trong nghiên cứu của chúng<br /> Mối liên quan của các yếu tố với thời gian tôi là 1669 phút (27,8 giờ) dài hơn rất nhiều so<br /> nhập viện với nghiên cứu Young Seo Kim (Thời gian trung<br /> Qua phân tích logistic đa biến các yếu tố bình nhập viện là 474 phút(2) và nghiên cứu của<br /> ảnh hưởng thời gian nhập viện sớm của bệnh Dongbeom Song (Thời gian trung bình nhập<br /> nhân NMN là: Hiểu về rtPA( OR: 2,782; 95%Cl viện là 6,1 giờ)(8). Sự khác biệt này là do chúng tôi<br /> [1,428 – 5,420]), khởi phát lúc ngày (OR: 3,065; chọn mẫu tất cả các bệnh nhân nhồi máu não<br /> 95% Cl [1,444 – 6,505]), có người chứng kiến nhập viện trong vòng 7 ngày.<br /> khi khởi phát triệu chứng (OR: 3,892; 95% Cl Tỷ lệ bệnh nhân nhập viện sớm (≤ 3 giờ)<br /> [1,502 – 10,088]), nhận thức triệu chứng đột trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi là 13,3%,<br /> quỵ (OR: 4,750; 95%Cl [2,517 – 8,964]), dùng xe thấp hơn so với các nghiên cứu ở các quốc gia<br /> cấp cứu (OR: 3,877; 95% Cl [1,845 – 8,147]). khác, cụ thể qua nghiên cứu Sakine Memis có tỷ<br /> Ngược lại yếu tố ảnh hưởng đến sự chậm trễ lệ bệnh nhân nhập viện sớm đến 68,4%(5). Tuy<br /> trong nhập viện của bệnh nhân NMN là nhập nhiên, so với các nghiên cứu trong nước thì tỷ lệ<br /> y tế tuyến trước (OR: 0,133; 95%Cl [0,55 – BN nhập viện sớm trong nghiên cứu của chúng<br /> 0,319]) và sống ở khoảng cách >15km (OR: tôi cao hơn. Điển hình, là nghiên cứu của tác giả<br /> 0,073; 95% Cl [0,340 – 0,157]). Nguyễn Huy Thắng được công bố 2011 chỉ 9%<br /> Bảng 4: Mối liên quan của các yếu tố với thời gian BN nhập viện sớm trong 3 giờ đầu(6). Sự khác<br /> nhập viện. biệt này là do thời điểm nghiên cứu của chúng<br /> Yếu tố p OR 95% Cl tôi và tác giả khác nhau mà theo thời gian thì<br /> Nhóm tuổi 0,977 1.009 0,559 – 1,820 mức sống và ý thức về bệnh tật người dân Việt<br /> Khoảng cách 0,000 0,073 0,34 – 0,157 Nam ngày càng cao nên nhu cầu vào viện khám<br /> Sống một mình 0,070 0,188 0,25 – 1,408 chữa bệnh của người dân khi xuất hiện triệu<br /> Bảo hiểm y tế 0,267 1.414 0,765 – 2,612<br /> chứng bất thường ngày càng sớm(3).<br /> Hiểu rtPA 0,002 2,782 1,428 – 5,420<br /> Thời gian khởi phát 0,002 3,065 1,444-6,505 Các yếu tố liên quan đến thời gian nhập<br /> Người chứng kiến 0,003 3,892 1,502–10.088 viện của bệnh nhân nhồi máu não<br /> Nhận thức triệu chứng NMN 0,000 4,750 2,517 – 8,964<br /> Phương tiện 0,000 3,877 1,845 – 8,147<br /> Qua phân tích một yếu tố chúng tôi ghi nhận<br /> Nhập y tế tuyến trước 0,000 0,133 0,550 - 0,319 rất nhiều yếu tố liên quan đến thời gian nhập<br /> Tiền sử đột quỵ 0,073 1,821 0,939 – 3,533 viện của bệnh nhân nhồi máu não. Tuy nhiên,<br /> Rung nhĩ 0,127 2,087 0,796 – 5,473 khi phân tích logistic đa biến chỉ còn 7 yếu tố liên<br /> Mức độ nặng 0,539 0,379 0,178 – 0,808 quan đến thời gian nhập viện của bệnh nhân<br /> NIHSS 0,187 0,667 0,365 – 1,220<br /> nhập viện bao gồm: Khoảng cách, hiểu về rtPA,<br /> BÀN LUẬN thời gian khởi phát, có người khác chứng kiến,<br /> Đặc trưng của bệnh nhân nhận thức triệu chứng đột quỵ, phương tiện và<br /> nhập y tế tuyến trước. Mặc dù, kết quả nghiên<br /> Trong nghiên cứu của chúng tôi, tuổi trung<br /> cứu của chúng tôi không hoàn toàn thống nhất<br /> bình của bệnh nhân là 64 cao hơn các nghiên cứu<br /> với kết quả của các nghiên cứu trước đây nhưng<br /> trong nước trước đây điển hình là nghiên cứu<br /> vẫn có một số điểm tương đồng. Điển hình,<br /> của tác giả Nguyễn Thị Kim Liên với tuổi trung<br /> nghiên cứu của tác giả Young Seo Kim ghi nhận<br /> bình là 57 bởi tuổi trung bình của người Việt<br /> các yếu tố ảnh hưởng thời gian nhập viện của<br /> Nam đang ngày một tăng theo thời gian.<br /> <br /> <br /> 100 Chuyên Đề Nội Khoa<br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 21 * Số 2 * 2017 Nghiên cứu Y học<br /> <br /> bệnh nhân đó là NIHSS cao, sự hiểu biết về rtPA, -Phân tích hồi qui logistic đa biến ghi nhận<br /> phương tiện vận chuyển, nhận thức triệu chứng các yếu tố ảnh hưởng thời gian nhập viện sớm<br /> đột quỵ, nhập y tế tuyến trước, sống một mình của bệnh nhân NMN là: Hiểu biết về điều trị<br /> và rung nhĩ(2). Tương tự vậy, nghiên cứu của tác rtPA, khởi phát lúc ban ngày, có người chứng<br /> giả Tomoko Yanagida cũng ghi nhận biết về kiến khi khởi phát triệu chứng, hiểu biết về triệu<br /> rtPA, sử dụng xe cấp cứu liên quan đến rút ngắn chứng đột quỵ, dùng xe cấp cứu. Và các yếu tố<br /> thời gian nhập viện và các yếu tố sống một mình, ảnh hưởng đến sự chậm trễ trong nhập viện của<br /> nhập viện tuyến trước liên quan đến thời gian bệnh nhân NMN là nhập y tế tuyến trước và<br /> nhập viện chậm trễ của bệnh nhân(9). sống ở khoảng cách >15km<br /> Trong số các yếu tố liên quan đến thời gian TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> nhập viện của bệnh nhân nhồi máu não đã nêu 1. Dương Quốc Trọng, Nguyễn Văn Tân, Lê Cảnh Nhạc (2011).<br /> trên có 4 yếu tố có thể tác động được góp phần Dân số và phát triển. Trong: Dân số và sức khỏe, tr. 199. Nhà<br /> xuất bản y học, TP Hồ Chí Minh.<br /> rút ngắn thời gian nhập viện của bệnh nhân. Cụ 2. Kim YS, Park SS, Bae HJ, at el (2011). Stroke awareness<br /> thể bao gồm: Nâng cao nhận thức về triệu chứng decreases prehospital delay after acute ischemic stroke in<br /> đột quỵ, nâng cao hiểu biết vể rtPA, sử dụng korea. BMC Neurology, 11:2.<br /> 3. Lê Văn Thành, Nguyễn Thị Kim Liên, Phan Công Tân (2008).<br /> phương tiện xe cấp cứu và nhanh chóng vận Bước đầu nhận xét kết quả điều trị tiêu huyết khối đường<br /> chuyển lên tuyến trên sau nhập y tế địa phương. tĩnh mạch trên 81 bệnh nhân nhồi máu não cấp trong 3<br /> giờ.Tạp chí Y Học Thành Phố Hồ Chí Minh, 13(6):64-70.<br /> KẾT LUẬN 4. Lê Văn Thành, Nguyễn Thị Kim Liên, Phan Công Tân (2010).<br /> Điều trị tiêu huyết khối đường tĩnh mạch trên 121 bệnh nhân<br /> Thời gian từ khởi phát triệu chứng đến nhồi máu não cấp trong 3 giờ tại TpHCM. Báo cáo tại hội nghị<br /> đột quị Việt Nam tháng 10/2010.<br /> nhập viện<br /> 5. Memis S, Tugrul E, Evci ED, Ergin F (2008).Multiple Causes<br /> -Thời gian nhập viện trung bình là 1669 phút for Delay in Arrival at Hospital in Acute Stroke Patients in<br /> Aydin, Turkey. BMC Neurology, 8:15.<br /> với 13,3% nhập viện sớm trước 3 giờ.<br /> 6. Nguyễn Huy Thắng (2011). Điều trị thuốc tiêu sợi huyết<br /> -Thời gian nhập viện sớm nhất là 16 phút, alteplase đường tĩnh mạch trên bệnh nhân đột quỵ thiếu máu<br /> cấp. Tạp chí Y Học TP. Hồ Chí Minh, 15(3):154.<br /> muộn nhất là 9563 phút.<br /> 7. Nguyễn Thị Kim Liên, Lê Văn Tuấn, Đàm Thị Cẩm Linh<br /> Các yếu tố liên quan đến thời gian nhập (2013). Hiệu quả và độ an toàn của rtPA trên bệnh nhân thiếu<br /> máu não cấp khởi phát từ 3 - 4,5 giờ. Tạp chí Y Học TP. Hồ Chí<br /> viện chậm trễ của bệnh nhân nhồi máu não Minh,17(1):174.<br /> -Phân tích đơn biến ghi nhận các yếu tố liên 8. Song D, Tanaka E, et al (2015). Factors Associated with Early<br /> Hospital Arrival in Patients with Acute Ischemic Stroke.<br /> quan đến sự chậm trễ trong nhập viện là tuổi ≤ Journal of Stroke, 17(2):159-167.<br /> 65, khoảng cách >15km, sống một mình, không 9. Yanagida T, Fujimoto S, Inoue T, Suzuki S (2014). Causes of<br /> prehospital delay in stroke patients in an urban aging society.<br /> có bảo hiểm y tế, không hiều biết về rtPA, khởi<br /> Journal of Clinical Gerontology & Geriatrics, 5(2014):77-81.<br /> phát triệu chứng lúc đêm, không người chứng<br /> kiến, không nhận thức triệu chứng đột quỵ, Ngày nhận bài báo: 18/11/2016<br /> phương tiện vận chuyển không phải xe cấp cứu,<br /> Ngày phản biện nhận xét bài báo: 18/12/2016<br /> không tiền sử đột quỵ, không tiền sử rung nhĩ,<br /> Ngày bài báo được đăng: 01/03/2017<br /> NIHSS thấp, tỉnh lúc nhập viện.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Thần kinh 101<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2