Cách làm khung hình hoặc bối cảnh cho tác phẩm (AdobePhotoshop CS2)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
197
lượt xem
32
download

Cách làm khung hình hoặc bối cảnh cho tác phẩm (AdobePhotoshop CS2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CBạn đang có trước mặt một khung ảnh trắng sẵn sàng để dùng làm bìa ảnh, background hoặc khung ảnh. Nhìn vào phía dưới, bên phải bạn thấy tại phần Layers palette có một ô nhỏ, cạnh chữ background là một ổ khóa. Click 2 lần vào ổ khóa. Khi thấy “New layer” vừa hiện ra, click “OK” (opacity giữ 100% cho màu sắc được đậm đà).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách làm khung hình hoặc bối cảnh cho tác phẩm (AdobePhotoshop CS2)

  1. Cách làm khung hình ho c b i c nh cho tác ph m (AdobePhotoshop CS2) Ph n 1: Làm background M chương trình photoshop CS2 1. Click “file“ 2. Click “New” t o m t khung nh m i. 3. Trong ph n này, i c khung như sau: • Width: 12 inches • Height: 14 inches • Resolution 300 dpi
  2. • Color mode: “ RGB“ • Background color gi nguyên Click “OK“ B n ang có trư c m t m t khung nh tr ng s n sàng dùng làm bìa nh, background ho c khung nh. 4. Nhìn vào phía dư i, bên ph i b n th y t i ph n Layers palette có m t ô nh , c nh ch background là m t khóa. Click 2 l n vào khóa. Khi th y “New layer” v a hi n ra, click “OK” (opacity gi 100% cho màu s c ư c m à). 5. Trong Layers palette, hàng cu i cùng, b m vào ch f tr ng (gi a vòng tròn en). Khi th y m t c t ch hi n ra, ch n và click vào ch “Gradient Overlay”. Khung hình tr ng c a b n lúc này s i màu, tuy nhiên ó chưa ph i là màu b n ch n. 6. T i c a ô “Layer style” m i m , tìm ch “Gradient” và click vào mũi tên en bên c nh. 7. Khi th y mư i ô màu và ki u khác nhau hi n ra, b n ch n 1 ô nào mình thích và click vào ô ó. Click “OK”. Lúc này khung hình c a b n có
  3. màu mè p m t, c n nh t là ph i ch n màu thích h p v i t m nh b n s p dùng. 8. “Save” file - G i tên file là “ Photo1” Ph n 2: S a so n t m nh chính 1. Ch n m t t m nh chân dung ho c c nh (hình ng). Click vào” image size”, i width thành 8 inches, height thành 10 inches, 300 dpi. Click “OK“ Nh t y b i b m, ch nh màu s c cho àng hoàng, xóa v t nhăn, v t th o, theo s thích c a b n ho c theo l i yêu c u c a ngư i p. 2. ” Save file” - G i tên file là “ Photo 2“ Ph n 3: S d ng layers Trong ph n th ba, ngoài vi c th c t p làm khung hình, b n còn có th h c thêm cách phân bi t các layers khác nhau. B n có th tư ng tư ng r ng layers là m t ch ng bánh tráng ư c nhìn t trên xu ng dư i. Ch ng bánh tráng c a chúng ta trong ph n 3 này ch có hai cái nên r t d dàng phân bi t cho các b n chưa có kinh nghi m nhi u v Photoshop. Bây gi ta tr l i công vi c u tiên.
  4. 1. M “File“, ch n hình “Photo 1“.(N u hình còn trên màn thì không c n m file l i) 2. M “File” l n n a, ch n hình “Photo 2”.(N u hình còn trên màn thì không c n m file l i). 3. Click vào “Move” tool (mũi tên 4 u n m trong ô th nh t, phía bên ph i - dư i cái lông v t). 4. Dùng “Move tool” kéo cái hình “photo2”, n m trên hình “photo 1”. Nh gi nút “shift” trên keyboard hình n m cho cân b ng, u n gi a t m “mat” m i. (T t b t t m photo 2 vư ng m t. Ch l it m hình v a m i ch ng lên nhau mà thôi). Giai o n này, b n ã có ư c m t t m hình hơi coi ư c r i, th nhưng ta có th làm cho t m hình m i này khá hơn m t chút n ab ng cách như sau: 5. Nhìn trong Layer palette, b n s th y layer #1 là t m hình portrait phía trên, layer# 0 là t m hình background. Khi b n ang làm vi c trên layer nào thì layer y có màu xanh bi n (highlight).
  5. 6. Căn c theo màu xanh bi n c a layer ang ư c highlight thì b n ang làm vi c trên t m hình portrait, t c là layer #1. B n có th làm cho t m hình này n i h n lên trên background như hình ba chi u b ng cách click vào ch f phía dư i ô layer. Khi c t ch “blending options“hi n ra, b n click vào ch “Drop Shadow”. 7. Khi ô c a “Layer style” hi n ra, b n dùng chu t, b m thay i “Distant, Spread ho c Size” c a shadow cho t i khi v a ý. 8. Thay vì ch n “drop shadow” b n có th th “ bevel & emboss” ho c “inner shadow” etc. xem th cái hình c a mình nó ra như th nào. 9. Click “file- save” gi photoshop file n u sau này mu n s a ch a các layers .Làm thêm 1 file n a b ng cách “save as” dư i d ng Jpeg trư c khi in hình. T i Cosco, ch “Jpeg” ho c “Tiff” file m i làm hình ư c. Chú Thích: N u mu n th thay i màu ho c texture “layer 0”, b n ph i click và highlight layer này r i m i dùng “blending options”. Chúc các b n thành công.
Đồng bộ tài khoản