intTypePromotion=1

Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn chi tiết theo mẫu BC26/AC

Chia sẻ: Lan Wang Ji | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:5

0
22
lượt xem
0
download

Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn chi tiết theo mẫu BC26/AC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo Quy định tại Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC và Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định hàng quý/hàng tháng, doanh nghiệp phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (kể cả doanh nghiệp mới thành lập) cho cơ quan thuế. Vậy doanh nghiệp nào phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng, doanh nghiệp nào phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý? Và cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC26/AC thế nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn chi tiết theo mẫu BC26/AC

CÁCH LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG <br /> HÓA ĐƠN CHI TIẾT THEO MẪU BC26/AC<br /> Theo Quy định tại Điều 27 Thông tư 39/2014/TT­BTC và Điều 5 Thông tư 119/2014/TT­BTC  <br /> quy định hàng quý/hàng tháng, doanh nghiệp phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (kể <br /> cả doanh nghiệp mới thành lập) cho cơ quan thuế.<br /> <br /> Vậy doanh nghiệp nào phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng, doanh nghiệp  <br /> nào phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý? Và cách lập báo cáo tình hình sử <br /> dụng hóa đơn theo mẫu BC26/AC thế nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây!<br /> <br /> 1. Quy định về việc lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn<br /> a. Doanh nghiệp nộp báo cáo theo quý<br /> Đối tượng áp dụng: những Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế<br /> (Có quy định tại TT 119/2014/TT­BTC  ở Điều 5 Khoản 4. Sửa đổi khổ thứ 2 Điều 27 Thông  <br /> tư số 39/2014/TT­BTC)<br /> Trước đây theo điều 27 của TT 39/2014/TT­BTC thì dành cho doanh nghiệp mới thành lập  <br /> (hoạt động dưới 12 tháng) và doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện  <br /> mua hóa đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 39/2014/TT­BTC.  <br /> Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 20 của tháng sau. VD: Thời hạn nộp báo cáo tình  <br /> hình sử dụng hóa đơn tháng 4 chậm nhất vào ngày 20/5/2019.<br /> b. Doanh nghiệp nộp báo cáo theo quý<br /> Đối tượng  áp dụng: những Doanh nghiệp không có thông báo của thuế  về  việc doanh  <br /> nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế.<br /> <br /> Đối với doanh nghiệp thuộc loại này, thời hạn nộp báo cáo tình hình sử  dụng hóa đơn Quý  <br /> chậm nhất là 30 ngày của tháng đầu quý sau. Ví dụ: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I <br /> nộp chậm nhất vào 30/4.<br /> <br /> Lưu ý:<br />  Trường hợp trong kỳ  không sử  dụng hóa đơn tức là không phát sinh hoạt động bán  <br /> <br /> hàng thì vẫn phải làm Báo cáo THSDHĐ tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số <br /> lượng hóa đơn sử  dụng bằng không (= 0). (Quy định tại Điều 27 của TT 39/2014/TT­<br /> BTC).<br />  Không phải làm báo cáo hóa đơn nếu chỉ  mới thông báo phát hành mà chưa sử  dụng.  <br /> <br /> Theo Công văn số  4861/TCT­CS ngày 4/12/2018 của Tổng cục Thuế  về  việc báo cáo <br /> tình hình sử  dụng hóa đơn thì: trường hợp doanh nghiệp nộp thông báo phát hành hóa  <br /> đơn trong quý I nhưng đăng ký thời điểm bắt đâuỳ  sử  dụng hóa đơn là từ  quý II thì  <br /> không phải nộp báo cáo hóa đơn của quý I, theo đó không bị  xử  phạt đối với hành vi <br /> không nộp báo cáo hóa đơn quý I.<br /> 2. Cách làm báo cáo tình hình sử  dụng hóa đơn theo mẫu BC26/AC trên HTKK mới <br /> nhất<br /> Bước 1: Đăng nhập vào HTKK<br /> Sau khi đăng nhập vào HTKK phiên bản mới nhất thì Chọn trong phần “Hóa đơn”  →  Chọn <br /> mẫu “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC21/AC)<br /> <br /> Trong phần này, bạn sẽ  thấy có 2 mẫu báo cáo tình hình sử  dụng hóa đơn BC21/AC, tuy  <br /> nhiên mẫu “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng (BC21/AC) chỉ dành cho những  <br /> Hóa đơn được quy định tại điều 27 Thông tư 39 bao gồm: hóa đơn cước dịch vụ viễn thông,  <br /> hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu phí dịch vụ,.. của ngân hàng, công ty vận  <br /> tải,... Đối với doanh nghiệp khác bạn tiên hành:<br /> <br /> Nhấn vào “Tờ khai tháng” nếu doanh nghiệp phải kê khai nộp thuế theo tháng, nhấn vào “Tờ <br /> khai quý” đối với doanh nghiệp nộp thuế  theo quý. Sau đó chọn kỳ  muốn lập báo cáo tình  <br /> hình sử dụng hóa đơn rồi chọn “Đồng ý”.<br /> Bước 2: Điền đầy đủ các chỉ tiêu ở các cột trên báo cáo<br />  Tại cột “Mã loại hóa đơn”: Click hình mũi tên đi xuống  ở  bên phải và chọn loại hóa <br /> <br /> đơn.<br /> Nếu làm BC THSDHĐ GTGT thì chọn “01GTKT”<br /> Nếu làm BC THSDHĐ bán hàng thì chọn “02GTTT”<br />  Sau khi chọn mẫu hóa đơn phần mềm sẽ tự động nhảy tên loại hóa đơn ở cột 2<br /> <br />  Cột “Ký hiệu mẫu hóa đơn” phần mềm sẽ  tự  nhảy nhưng chỉ  hiển thị  “01GTKT”  <br /> <br /> hoặc “02GTTT” tùy theo lựa chọn ban đầu của bạn. Bạn phải điền nốt hậu tố  theo <br /> đúng ký hiệu mẫu hóa đơn của Công ty (ở  góc trên cùng bên phải của hóa đơn) VD: <br /> 01GTKT3/001<br />  Cột “Ký hiệu hóa đơn” lấy thông tin ở góc phải của hóa đơn để điền vào<br /> <br />  Cột “Tổng số” Không cần điền<br /> <br />  Cột “Số tồn đầu kỳ"<br /> <br /> + Cột “từ số”: Điền số hóa đơn chưa lập nhỏ nhất.<br /> <br /> + Cột 7 “đến số”: điền số  hóa đơn lớn nhất trong đã làm thông báo sử  dụng. Ví dụ  bạn đã  <br /> thông báo phát hành với cơ  quan thuế  150 hóa đơn thì bạn điền số  hóa đơn cuối cùng là <br /> 0000150 vào cột này.<br /> <br />  Cột số 8 và 9 "số  mua/phát hành trong kỳ": là số hóa đơn GTGT đặt in mà kỳ  này các  <br /> <br /> bạn đã làm thông báo phát hành, hoặc số hóa đơn bán hàng mà kỳ này các bạn đã mua  <br /> của Chi cục thuế. (Nếu trong kỳ bạn không mua hóa đơn của chi cục thuế hoặc không <br /> phát hành thêm hóa đơn thì 2 cột này bỏ trống)<br />  Cột 10, 11, 12 " Tổng số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy" ­ máy tự tổng hợp.<br /> <br />  Cột 15 ­ số  xóa bỏ: là số  hóa đơn đã lập nhưng do các bạn viết sai nên phải xóa bỏ <br /> <br /> (mà các bạn gạch chéo, hoặc làm biên bản thu hồi) (bạn phải điền đầy đủ tất cả các số <br /> hóa đơn xóa bỏ)<br />  Cột 19 ­ số Hủy: là những hóa đơn được hủy theo quy định do hoá đơn đặt in bị in sai, <br /> <br /> in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hoá đơn, công ty bạn  <br /> giải thể, chia tách, sáp nhập... không tiếp tục sử dụng hóa đơn. phải thành lập hội đồng  <br /> hủy, có quyết định hủy và phải thông báo kết quả hủy với cơ quan thuế.<br /> Chú ý: khi đưa các số hóa đơn hủy hoặc xóa bỏ  vào phần mềm các bạn phải gõ đủ  7  <br /> chữ  số  của 1 số  hóa đơn, và ngăn cách giữa các số  = dấu chấm phẩy ";", không sử  <br /> dụng dấu cách.<br />  Cột số 13" Số lượng hóa đơn đã sử dụng": các bạn điền số lượng hóa đơn đã xuất ra, <br /> <br /> không bao gồm các số đã xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ.<br />  Cột 13 = số hóa đơn viết cuối cùng trong kỳ ­ số hóa đơn viết đầu tiên trong kỳ + 1 ­ <br /> <br /> các số hóa đơn: xóa bỏ, mất, hủy. <br />  Cột 20, 21, 22 " Tồn cuối kỳ": Phần mềm tự nhảy, bạn không cần điền.<br /> <br />  Cuối cùng là các bạn nhập tên Người đại diện pháp luật là xong.<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2