Cách viết câu đúng cấu trúc (Phần 1)

Chia sẻ: Dscz Czczc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
59
lượt xem
8
download

Cách viết câu đúng cấu trúc (Phần 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cách viết câu đúng cấu trúc (Phần 1) .Nếu một nhóm từ bình thường có thể là câu đủ nhưng lại có liên từ phụ thuộc đứng đằng trước thì cần phải bổ thêm sung thành phần khác để có thể diễn đạt ý nghĩa hoàn chỉnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách viết câu đúng cấu trúc (Phần 1)

  1. Cách viết câu đúng cấu trúc (Phần 1)
  2. Nếu một nhóm từ bình thường có thể là câu đủ nhưng lại có liên từ phụ thuộc đứng đằng trước thì cần phải bổ thêm sung thành phần khác để có thể diễn đạt ý nghĩa hoàn chỉnh. Trong quá trình viết câu tiếng Anh, các bạn có thể mắc những lỗi rất cơ bản khiến câu bạn viết ra trở nên vô nghĩa hoặc tối nghĩa. Để khắc phục vấn đề này, hôm nay chúng ta cùng bắt đầu với bài học về cách viết câu đúng và đủ. Phần 1: Bài học 1. Câu đúng (câu hoàn chỉnh) +) Câu đúng là câu có động từ diễn tả hành động như: want, run, take, give, hoặc diễn tả trạng thái như am, is, are, was, were, be. Tuy nhiên có rất nhiều câu có hơn một động từ. Ví dụ: - Bob and Alexandra both want a promotion. (động từ chỉ hành động) - Yurika drafted a memo and sent it to the sales department. (động từ chỉ hành động) - Herbert and Tan are the chief operators in this department. (động từ chỉ trạng thái)
  3. +) Câu đúng là câu có chủ ngữ (người và sự việc để chỉ hành động hoặc đóng vai trò là thành phần chính trong câu). Cũng giống như động từ, có rất nhiều câu có hơn một chủ ngữ. Ví dụ: - Bob and Alexandra both want a promotion. - Yurika drafted a memo and sent it to the sales department. - Herbert and Tan are the chief operators in this department. +) Câu đúng là câu diễn tả một ý kiến hoàn chỉnh. Nói một cách khác, những cụm từ đó mang đầy đủ ý nghĩa. Đôi khi những cụm từ bao gồm cả chủ ngữ và động từ nhưng vẫn không thể hiện được một ý kiến hoàn chỉnh. Các bạn hãy nhìn những ví dụ ở dưới đây. Ví dụ: I left an hour earlier than usual. Câu đủ Our team finished its year-end evaluation. (Mệnh đề độc lập) Roger tried to explain his position. If I left an hour earlier than usual. Câu thiếu When our team finished its year-end evaluation. (Mệnh đề phụ thuộc) Whenever Roger tried to explain his position.
  4. 2. Câu thiếu Ở phần cuối của những ví dụ trên bạn có thể dễ dàng nhận thấy các câu thiếu thường dài hơn câu hoàn chỉnh. Câu thiếu thường có thêm từ ở đầu, những cụm từ còn lại giống hệt nhau. Những từ này được gọi là liên từ phụ thuộc. Nếu một nhóm từ bình thường có thể là câu đủ nhưng lại có liên từ phụ thuộc đứng đằng trước thì cần phải bổ thêm sung thành phần khác để có thể diễn đạt ý nghĩa hoàn chỉnh. Nói cách khác những mệnh đề phụ thuộc cần thêm những mệnh đề độc lập để hình thành câu có ý nghĩa. Các bạn hãy kiểm tra xem những câu thiếu trên đã được sửa lại như thế nào để trở thành câu hoàn chỉnh ở phần dưới đây.
  5. - If I left an hour earlier than usual, I would be able to avoid rush hour. - When our team finished its year-end evaluation, we all took the next day off. - Whenever Roger tried to explain his position, he misquoted the facts. +) Những từ sau đây có thể được dùng như liên từ phụ thuộc: After Once Until Although Since When As Than Whenever Because That Where Before Though Wherever If Unless While Đôi khi liên từ phụ thuộc cũng là một cụm từ chứ không đơn thuần chỉ là từ đơn. Ví dụ: - As if we didn’t already know. - As though she had always lived in the town. - As long as they can still be heard. - As soon as I can finish my work. - Even though you aren’t quite ready. - In order that we may proceed more carefully.
  6. Những mệnh đề phụ thuộc chính là một dạng của câu thiếu. Các bạn hãy nhìn những câu hỏi dưới đây. Với mỗi câu hỏi, bạn hãy chọn xem câu nào là câu đủ và điền chữ cái tương ứng vào ô trống bên cạnh. Word Group A Word Group B We are ready for the 1. Washing the car. next task. Seeing the plane Heather’s family rushed 2. arriving. to the gate. Broken down after The receptionist finally 3. years of use. got a new phone.
  7. We saw Andrea Imagining what Florida 4. sitting all by herself. was like in March Những câu hoàn chỉnh là câu: 1. A 2. B 3. B 4. A Những câu thiếu là những mệnh đề đơn giản, chúng không có chủ ngữ hoặc động từ. Nếu các bạn kết hợp hai phần lại với nhau chúng sẽ tạo thành một câu hoàn chỉnh. Hãy xem thử những ví dụ dưới đây họ đã làm như thế nào. Với một số câu, chúng ta chỉ cần thêm dấu phẩy. Tuy nhiên, với những câu khác chúng ta phải thêm một số từ mới có thể liên kết mệnh đề với thành phần còn lại của câu. Ví dụ: - We are ready for the next task, which is washing the car. - Seeing the plane arriving, Heather’s family rushed to the gate. - Since the phone was broken down after years of use, the receptionist finally got a new one. - We saw Andrea sitting all by herself, imagining what Florida was like in March.
Đồng bộ tài khoản