intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Cách xoá bỏ các chương trình AntiVirus

Chia sẻ: Timgikhongbiet Timgikhongbiet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

391
lượt xem
47
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cách xoá bỏ các chương trình antivirus', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách xoá bỏ các chương trình AntiVirus

  1. Cách xoá bỏ các chương trình AntiVirus “lì lợm” Cac phân mêm AntiVirus cang tôt thì lai cang thâm nhâp sâu vao hệ thông trong quá ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ trinh cai đăt. Điêu nay không hăn đã là tôt, đăc biêt trong trường hợp muôn gỡ bỏ ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ́ chung. Tuy nhiên, với cac tiên ich chuyên dung dưới đây, viêc gỡ bỏ chung đã không ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ con là vân đê. ̀ ́ ̀ Để bao vệ cho may tinh cua minh, hăn ban phai nhơ đên sư giup đơ cua cac chương trinh ̉ ́ ́ ̉ ̀ ̉ ̣ ̉ ́ ́ ̉ ́ ̀ antivirus cung như firewall. Tuy nhiên, cac chương trinh antivirus có danh tiêng và đươc đanh ̃ ́ ̀ ́ ́ giá cao cung như nhiêu ngươi sư dung lai thương rât khó để gơ bo. Nguyên do là khi cai đăt ̃ ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ và sư dung, cac chương trinh nay sẽ đươc cai đăt thăng vao nhân cua hệ thông. Do vây, khi ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ̉ ́ ̣ gơ bo, nêu tiên hanh theo cach binh thương hoăc không đung cach thì sẽ không thể gơ bỏ ̉ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ́ hoan toan cac chương trinh nay và nó vân đươc cac hệ thông nhân diên. ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̃ ́ ́ ̣ ̣ Điêu nay sẽ dân đên tinh trang măc dù chương trinh không con hoat đông nhưng ban vân ̀ ̀ ̃ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ̃ không thể vai đăt 1 chương trinh bao vệ may tinh khac vì hệ thông vân đang nhân diên và ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ́ ́ ̃ ̣ ̣ thông bao đã có 1 chương trinh khac bao vệ minh (măc dù chương trinh đó đã không con hoat ́ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ đông). Không it ngươi đã găp phai tinh trang “giơ khoc giơ cươi” nay và cach khăc phuc duy ̣ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̣ nhât là format và cai lai toan bộ hệ thông. ́ ̀ ̣ ̀ ́ Tuy nhiên, nêu rơi vao trương hơp kể trên, ban có thể nhơ đên sư trơ giup cua cac tiên ich ́ ̀ ̣ ́ ́ ̉ ́ ̣ ́ chuyên dung sau đây, tương ưng vơi môi chương trinh antivirus nôi tiêng nhât hiên nay. Đây ̣ ̃ ̀ ̉ ́ ́ ̣ là cac tiên ich do chinh cac nhà phat hanh san xuât vơi muc đich là giup gơ bỏ hoan toan và ́ ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̀ triêt để cac san phâm cua minh ra khoi hệ thông cua ngươi dung. ̣ ́ ̉ ̉ ̉ ̀ ̉ ́ ̉ ̀ - McAfee: Nêu ban đang sư dung McAfee để bao vệ cho hệ thông cua minh nhưng nêu muôn ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ̀ ́ ́ gơ bo, ban phai nhơ đên sư trơ giup cua MCPR. Đây là tiên ich do chinh cac nhà phat hanh ̉ ̣ ̉ ́ ́ ̉ ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ McAfee phat hanh để hỗ trơ cho ngươi dung san phâm cua minh gơ bỏ tiêt để chương trinh ra ́ ̀ ̀ ̉ ̉ ̉ ̀ ̣ ̀ khoi hệ thông. ̉ ́
  2. - Norton: Nêu Norton đang là “lá chăn” cho hệ thông cua ban nhưng đên 1 luc, ban muôn sư ́ ́ ́ ̉ ̣ ́ ́ ̣ ́ dung 1 “lá chăn” khac vưng chăc hơn, ban có thể nhơ đên sư giup đơ cua Norton Removal ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ̉ Tool để gơ bỏ hoan toan chương trinh khoi hệ thông. (Lưu y: Trươc khi sư dung Norton ̀ ̀ ̀ ̉ ́ ́ ̣ Removal Tool, ban phai gơ bỏ chương trinh tai Add/Remove Programs cua Windows). ̣ ̉ ̀ ̣ ̉ - Kaspersky: Có thể noi, Kaspersky là chương trinh antivirus đươc tin tương và sư dung ́ ̀ ̣ nhiêu nhât hiên nay tai Viêt Nam. Tuy nhiên, cung không it trương hơp găp răc rôi vơi cac thiêt ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̃ ́ ̣ ́ ́ ́ ́ lâp cua chương trinh và phai tiên hanh gơ bo. Để gơ bỏ Kaspersky mà không lo găp răc rôi ̣ ̉ ̀ ̉ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ́ nao, ban cân phai nhơ đên sư giup đơ cua KAVremover. ̀ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̉ - Avast: Avast là 1 trong số it cac chương trinh antivirus không yêu câu câu hinh quá cao khi ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ sư dung. Tuy nhiên, chung ta vân găp phai không it khó khăn khi tiên hanh gơ bỏ chương trinh ̣ ́ ̃ ̣ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ra khoi hệ thông. Để có thể dễ dang gơ bỏ mà không găp bât kỳ răc rôi nao, ban cân phai nhơ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ đên sư giup đơ cua ASWclear. ́ ́ ̉
  3. - Avira: Tương tư như Avast, Avira không quá khó khăn khi sư dung nhưng lai không hề đơn ̣ ̣ gian khi gơ bo. Vơi sư giup đơ cua Avira Registry Cleaner , moi chuyên sẽ đơn gian hơn ̉ ̉ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ rât nhiêu. - BitDefender: Cung như Kaspersky, BitDefender đươc khá nhiêu ngươi dung tai Viêt Nam tin ̃ ̀ ̀ ̣ ̣ dung. Và cung như cac chương trinh antivirus đươc đanh giá cao khac, BitDefender có thể noi ̀ ̃ ́ ̀ ́ ́ ́ là rât khó để gơ bo. Và BitDefender chỉ có thể đươc gơ bỏ triêt để mà không găp bât kỳ trơ ́ ̉ ̣ ̣ ́ ngai nao vơi tiên ich Unistaller do chinh cac nhà phat hanh cung câp. ̣ ̀ ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ ́
  4. Ban thân ngươi viêt cung đã không it lân găp răc rôi khi tiên hanh gơ bỏ cac phân mêm ̉ ́ ̃ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ antivirus ơ trên theo cach thông thương. Hy vong vơi sư giup đơ cua cac tiên ich chuyên ́ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ́ dung, ban sẽ không con găp bât kỳ răc rôi nao trong quá trinh thay thế “vệ si” cho hệ thông ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̃ ́ ̉ ̀ cua minh.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2