intTypePromotion=1
ADSENSE

Cadmium cảm ứng in vitro quá trình Apoptosis ở nguyên bào sợi ở người

Chia sẻ: Trinhthamhodang Trinhthamhodang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

19
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kim loại nặng cadmium là một tác nhân gây ô nhiễm môi trường liên quan tới các ngành công nghiệp nặng. Cadmium có thể được hấp thụ vào cơ thể con người qua đường tiêu hóa, hô hấp. Sự tích tụ cadmium trong cơ thể có thể gây nguy hiểm cho con người. Trong nghiên cứu ngày, chúng tôi khảo sát các tác động của cadmium trên nguyên bào sợi người trong quá trình nuôi cấy in vitro. Kết quả cho thấy, mật độ của nguyên bào sợi bị giảm trong quá trình nuôi cấy tăng sinh khi được cảm ứng bởi cadmium ở các nồng độ khác nhau (1 µM, 10 µM, 100 µM), trong khi đó, mật độ của nhóm đối chưng lại tăng trong quá trình nuôi cấy. Ở nồng độ cảm ứng 10 µM cadmium, mật độ tế bào giảm dần sau 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày và 8 ngày. Cadmium không chỉ làm giảm mật độ tế bào mà còn cảm ứng một số đặc điểm hình thái của quá trình apoptosis ở nguyên bào sợi người. Cadmium cảm ứng sự phân mảnh tế bào chất, hình thành các thể apoptotic ở nhóm tế bào cảm ứng cadmium. Quá trình cô đặc nhiễm sắc chất và phân mảnh nhân tế bào được quan sát thấy ở nhóm tế bào được cảm ứng cadmium sau 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày. Phương pháp RTPCR được sử dụng để đánh giá sự biểu hiện của một số gen liên quan tới quá trình apoptisis. Kết qua cho thấy, sự biểu hiện của gen kháng apoptosis bcl-2 giảm dần theo thời gian cảm ứng trong khi đó sự biểu hiện của gen tiền apoptosis bax lại tăng dần. Do đó, cadmium cảm ứng sự mất cân bằng điều hòa trong quá trình biểu hiện của 2 gen trên và dẫn tới cảm ứng apoptosis ở nguyên bào sợi người.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cadmium cảm ứng in vitro quá trình Apoptosis ở nguyên bào sợi ở người

TẠP CHÍ SINH HỌC, 2012, 34(3SE): 292-298<br /> <br /> CADMIUM CẢM ỨNG IN VITRO QUÁ TRÌNH APOPTOSIS<br /> Ở NGUYÊN BÀO SỢI Ở NGƯỜI<br /> <br /> Lê Thành Long1*, Nguyễn Thị Tường Vi2, Lê Phúc Chiến1,<br /> Đoàn Chính Chung3, Đỗ Minh Sĩ3, Hoàng Nghĩa Sơn1<br /> (1)<br /> Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, (*)lelong2510@gmail.com<br /> (2)<br /> Đại học Bách khoa, tp Hồ Chí Minh<br /> (3)<br /> Đại học Khoa học tự nhiên, tp Hồ Chí Minh<br /> <br /> TÓM TẮT: Kim loại nặng cadmium là một tác nhân gây ô nhiễm môi trường liên quan tới các ngành công<br /> nghiệp nặng. Cadmium có thể được hấp thụ vào cơ thể con người qua đường tiêu hóa, hô hấp. Sự tích tụ<br /> cadmium trong cơ thể có thể gây nguy hiểm cho con người. Trong nghiên cứu ngày, chúng tôi khảo sát các<br /> tác động của cadmium trên nguyên bào sợi người trong quá trình nuôi cấy in vitro. Kết quả cho thấy, mật độ<br /> của nguyên bào sợi bị giảm trong quá trình nuôi cấy tăng sinh khi được cảm ứng bởi cadmium ở các nồng độ<br /> khác nhau (1 µM, 10 µM, 100 µM), trong khi đó, mật độ của nhóm đối chưng lại tăng trong quá trình nuôi<br /> cấy. Ở nồng độ cảm ứng 10 µM cadmium, mật độ tế bào giảm dần sau 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày và 8 ngày.<br /> Cadmium không chỉ làm giảm mật độ tế bào mà còn cảm ứng một số đặc điểm hình thái của quá trình<br /> apoptosis ở nguyên bào sợi người. Cadmium cảm ứng sự phân mảnh tế bào chất, hình thành các thể<br /> apoptotic ở nhóm tế bào cảm ứng cadmium. Quá trình cô đặc nhiễm sắc chất và phân mảnh nhân tế bào được<br /> quan sát thấy ở nhóm tế bào được cảm ứng cadmium sau 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày. Phương pháp RT-<br /> PCR được sử dụng để đánh giá sự biểu hiện của một số gen liên quan tới quá trình apoptisis. Kết qua cho<br /> thấy, sự biểu hiện của gen kháng apoptosis bcl-2 giảm dần theo thời gian cảm ứng trong khi đó sự biểu hiện<br /> của gen tiền apoptosis bax lại tăng dần. Do đó, cadmium cảm ứng sự mất cân bằng điều hòa trong quá trình<br /> biểu hiện của 2 gen trên và dẫn tới cảm ứng apoptosis ở nguyên bào sợi người.<br /> Từ khóa: Apoptosis, gen bax, gen bcl-2, cadmium, hình thái apoptosis.<br /> <br /> MỞ ĐẦU việc sản xuất steroid của tế bào hạt ở người<br /> Cadmium là kim loại nặng được sử dụng [10], hoặc ảnh hưởng của cadmium lên sự tăng<br /> nhiều trong các ngành công nghiệp luyện kim. sinh và biệt hoá của nguyên bào thần kinh [3],<br /> Nó là một nhân tố gây ô nhiễm môi trường. hay cadmium cảm ứng quá trình apoptosis trên<br /> Cadmium phân bố rộng trong môi trường nước tế bào gan người [8]. Trong bài báo này, chúng<br /> do đó nó gây ra nhiều tác động xấu tới các sinh tôi sử dụng nguyên bào sợi từ người làm mô<br /> vật nước, nhất là đối với động vật thủy sinh [2]. hình để đánh giá ảnh hưởng in vitro của<br /> Một trong những ảnh hưởng có hại đó là kim loại cadmium lên những biến đổi trong quá trình<br /> cadmium tác động đến sự cân bằng nước và ion tăng sinh của nguyên bào sợi này. Nguyên bào<br /> trong cơ thể cá [6]. Không những thế, cadmium sợi ở người nằm dưới lớp tế bào biểu mô, chịu<br /> còn tác động tới con người thông qua thức ăn, tác động trực tiếp ảnh hưởng của cadmium khi<br /> nước uống, hô hấp [5, 12]. Nó gây ra một số da người tiếp xúc với kim loại nặng này.<br /> bệnh nguy hiểm cho con người như loãng xương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> hay rối loạn một số enzyme trong cơ thể [4].<br /> Nguồn mẫu<br /> Cadmium có thời gian lưu lại rất lâu khi được<br /> hấp thụ vào trong cơ thể con người. Chỉ một Nguyên bào sợi được phân lập từ mô sẹo da<br /> lượng rất nhỏ cadmium bị thải ra khỏi cơ thể, hầu người. Nguyên bào sợi ở lần cấy chuyền thứ ba<br /> hết chúng tích tụ trong máu, thận, gan và do đó, được sử dụng để cảm ứng cadmium.<br /> thời gian để loại bỏ hoàn toàn cadmium ra khỏi Nuôi cấy tế bào<br /> cơ thể con người mất từ 30-60 năm [5]. Môi trường được sử dụng trong nuôi cấy<br /> Một số nghiên cứu ảnh hưởng của cadmium nguyên bào sợi ở người là DMEM (Gibco), bổ<br /> trên người đã được thực hiện như đánh giá tác sung 10% FBS (Gibco), 1% Pen/Strep (Sigma).<br /> động của cadmium lên sự phát triển hình thái và Tế bào được nuôi ở nhiệt độ 37oC, 5% CO2.<br /> <br /> <br /> 292<br /> Le Thanh Long, Nguyen Thi Tuong Vi, Le Phuc Chien, Doan Chinh Chung, Do Minh Si, Hoang Nghia Son<br /> <br /> Cảm ứng bởi cadmium 3’), bcl-2 (mồi xuôi: 5’-GTGGAGGAGCTCTT<br /> Trong thí nghiệm này, chúng tôi khảo sát ảnh CAGGGA-3’, mồi ngược: 5’-AGGCACCCAG<br /> hưởng của nồng độ và thời gian xử lý cadmium GGTGATGCAA). Gen beta-actin được sử<br /> lên mật độ nguyên bào sợi. Để đánh giá ảnh dụng làm chứng nội (mồi xuôi: 5’-<br /> hưởng của nồng độ xử lý Cadmium lên mật độ, GTGGGGCGCCCCAGGCAC CA-3’, mồi<br /> nguyên bào sợi sẽ được cấy vào đĩa  = 35 mm ngược: 5’-CTCCTTAATGTCACGCACGATT<br /> với mật độ 50 × 103 tế bào/đĩa, nguyên bào sợi TC-3’). Chu kì phản ứng: 42oC trong 45 phút,<br /> được cảm ứng bởi môi trường DMEM bổ sung 94oC trong 5 phút, 40 chu kì: 94oC trong 45<br /> 10% FBS, 1% Pen/Strep chứa Cadmium ở các giây, 56oC trong 45 giây, 72oC trong 45 giây,<br /> nồng độ 1 µM, 10 µM, 100 µM. Sau 3 ngày nuôi 72oC trong 10 phút. Sản phẩm khuếch đại của<br /> cấy, mật độ nguyên bào sợi được xác định bằng gen bax, bcl-2, beta-actin có kích thước lần lượt<br /> buồng đếm tế bào. Để đánh giá ảnh hưởng của là 479bp, 304bp, 516bp.<br /> thời gian xử lý cadmium lên mật độ, nguyên bào Thống kê<br /> sợi sẽ được cấy vào đĩa  = 35 mm với mật độ Số liệu thu được từ các lô thí nghiệm được<br /> 100x103 tế bào/đĩa, nguyên bào sợi được cảm phân tích bằng “One way Anova”. Giá trị<br /> ứng bởi môi trường DMEM bổ sung 10% FBS, P ≤ 0,05 được đánh giá là có ý nghĩa thống kê.<br /> 1% Pen/Strep chứa Cadmium ở các nồng độ<br /> 10 µM. Mật độ tế bào sẽ được xác định sau 2 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN<br /> ngày, 4 ngày, 6 ngày và 8 ngày.<br /> Cadmium làm giảm mật độ nguyên bào sợi<br /> Đánh giá sự phân mảnh của tế bào chất trong điều kiện nuôi cấy in vitro<br /> Sự phân mảnh tế bào chất được đánh giá Một số nghiên cứu trước đây cho thấy, kim<br /> bằng kính hiển vi thông qua việc xác định các loại năng cadmium có ảnh hưởng lớn đến sự<br /> thể apoptotic của nguyên bào sợi. tăng sinh cũng như chức năng của tế bào. Mật<br /> Đánh giá sự phân mảnh của nhân độ tế bào trong tuyến sinh dục đực của chuột<br /> giảm khi chuột được cảm ứng bởi cadmium.<br /> Tế bào được cố định trong dung dịch PBS<br /> (Phosphate Buffered Saline) chứa 4% Quá trình giảm mật độ tế bào này diễn ra theo<br /> paraformaldehyde (Nacalai) trong 30 phút. Tế quá trình apoptosis của các tế bào khi được cảm<br /> bào được rửa bằng dung dịch PBS 2 lần (mỗi ứng bởi cadmium [1]. Trong các nghiên cứu ở<br /> lần 10 phút). Tế bào được xử lý với triton X100 người, cadmium cũng làm giảm mạnh mật độ<br /> các tế bào giao tử trong buồng trứng và tinh<br /> (Sigma) 0,1% ở 4oC, qua đêm. Tế bào được rửa<br /> hoàn của người thông qua việc cảm ứng<br /> lại bằng dung dịch PBS 2 lần (mỗi lần 10 phút).<br /> apoptosis của các tế bào này [1]. Các nghiên<br /> Tế bào được nhuộm với Acridine Orange<br /> (Sigma) 20 µg/ml trong 30 phút. Sau khi cứu trên cho thấy cadmium có tác động lớn đến<br /> nhuộm, tế bào được rửa bằng dung dịch PBS 2 mật độ tế bào.<br /> lần (mỗi lần 10 phút). Sự phân mảnh của nhân Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy,<br /> được xác định bằng kính hiển vi huỳnh quang tác động của cadmium lên mật độ nguyên bào sợi<br /> (Olympus). ở người được đánh giá theo nồng độ xử lý và<br /> thời gian xử lý cadmium. Trong thí nghiệm đánh<br /> Đánh giá sự biểu hiện gen bax, bcl-2 ở mức<br /> giá ảnh hưởng của nồng độ cadmium lên mật độ<br /> phiên mã<br /> nguyên bào sợi, sau 3 ngày cảm ứng, mật độ tế<br /> RNA tổng được tách chiết bằng phương bào được cảm ứng bởi các nồng độ khác nhau<br /> pháp sử dụng Trizol (Intront). Mẫu RNA tổng đều giảm mạnh (hình 1a). Mật độ tế bào ở các lô<br /> được bảo quản trong nước DEPC (Naclai) ở - được cảm ứng cadmium ở các nồng độ 1 µM, 10<br /> 800C. Phương pháp RT-PCR được sử dụng để µM, 100 µM lần lượt là 26 × 103 tế bào/đĩa, 16 ×<br /> xác định sự biểu hiện của một số gen liên quan 103 tế bào/đĩa, 8 × 103 tế bào/đĩa. Trong lô đối<br /> đến quá trình apoptosis như bax (mồi xuôi: 5’- chứng, mật độ tế bào tăng gấp đôi (110 × 103 tế<br /> GGCCCACCAGCTCTGAGCAGA-3’, mồi bào/đĩa) so với mật độ cấy ban đầu (50 × 103 tế<br /> ngược: 5’-GCCACGTGGGCGTCCCAAAGT- bào/đĩa). Kết quả của khảo sát này có thể đưa ra<br /> <br /> 293<br /> TẠP CHÍ SINH HỌC, 2012, 34(3SE): 292-298<br /> <br /> dự đoán mật độ tế bào sẽ tiếp tục giảm ở các có sự khác biệt so với mật độ cấy chuyền lúc đầu<br /> ngày kế tiếp. Tuy nhiên, nếu sử dụng mật độ tế (100 × 103 tế bào/đĩa). Mật độ tế bào giảm mạnh<br /> bào ban đầu là 50 × 103 tế bào/đĩa, số lượng tế sau 4 ngày (40,2 × 103 tế bào/đĩa), 6 ngày (14,8 ×<br /> bào sẽ không đủ cho các phân tích đánh giá về 103 tế bào/đĩa) và 8 ngày (2 × 103 tế bào/đĩa) cảm<br /> hình thái tế bào chất, hình thái nhân cũng như ứng (hình 1b). Các kết quả trên cho thấy, việc<br /> đánh giá sự biểu hiện gen. Do đó, trong thí cảm ứng bởi cadmium sẽ làm giảm mật độ của<br /> nghiệm đánh giá ảnh hưởng của thời gian xử lý nguyên bào sợi người trong trong điều kiện nuôi<br /> cadmium lên mật độ tế bào, mật độ tế bào ban cấy in vitro.<br /> đầu được tăng lên 100 × 103 tế bào/đĩa. Một số Sự tăng sinh của tế bào tỉ lệ nghịch với nồng<br /> nghiên cứu trước đây cho thấy, cadmium ở nồng độ và thời gian xử lý cadmium. Điều này chứng<br /> độ 10 µM cảm ứng sự cô đặc nhiễm sắc chất của tỏ rằng, cadmium không chỉ ảnh hưởng đến sự<br /> tế bào thận người [9] hay hình thành các thể tăng sinh và số lượng tế bào sinh dục (gồm tế<br /> apoptotic trên tinh nguyên bào chuột [1]. Đây là bào sinh trứng và tế bào sinh tinh) mà còn ảnh<br /> những biểu hiện của quá trình apoptosis, vì vậy hưởng lớn đến sự phát triển và số lượng của<br /> nồng độ 10 µM cadmium được sử dụng cho khảo nguyên bào sợi da người trong điều kiện in<br /> sát ảnh hưởng của thời gian sử lý cadmium lên vitro. Ở các nồng độ khác nhau thì mức độ ảnh<br /> mật độ tế bào. Kết quả cho thấy, mật độ tế bào hưởng khác nhau.<br /> sau 2 ngày cảm ứng (98 × 103 tế bào/đĩa) không<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 1. Mật độ nguyên bào sợi người được cảm ứng bởi Cadmium ở các nồng độ khác nhau sau 3<br /> ngày cảm ứng [a] và cảm ứng Cadmium ở nồng độ 10 µM sau 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày [b]<br /> <br /> Cadmium cảm ứng sự biểu hiện hình thái bào mọc phẳng và thon dài, nhân kéo dài (hình<br /> apoptosis của nguyên bào sợi 2a). Trong khi đó, tế bào ở nhóm được cảm ứng<br /> Quá trình phân mảnh, đứt gãy nhân và tế cadmium xuất hiện quá trình phân mảnh tế bào<br /> bào chất, sự co đặc của nhiễm sắc chất, hình chất, hình thành các thể apoptotic sau 2 ngày<br /> thành các thể apoptotic là những thay đổi hình (hình 2b), 4 ngày (hình 2c), 6 ngày (hình 2d), 8<br /> thái chính của tiến trình apoptosis [7]. Trong ngày (hình 2e). Mức độ phân mảnh và hình<br /> công trình này sự biểu hiện một số đặc điểm thành các thể apoptotic diễn ra mạnh theo thời<br /> hình thái được khảo sát ở nhóm tế bào được gian cảm ứng và xuất hiện nhiều nhất ở ngày<br /> cảm ứng bởi cadmium ở nồng đồ 10 µM theo khảo sát thứ 8.<br /> thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng của thời gian xử Để xác định những biến đổi của nhân trong<br /> lý cadmium lên mật độ tế bào. quá trình apoptosis, phương pháp nhuộm đơn<br /> Sự phân mảnh tế bào chất và hình thành các với thuốc nhuộm Acridine Orange được áp<br /> thể apoptotic dụng trong việc đánh giá hình thái của nhân [3].<br /> Kết quả nhuộm nhân cho thấy, nhóm tế bào đối<br /> Quá trình phân mảnh tế bào chất và sự hình chứng có hình thái nhân bình thường đều, màng<br /> thành các thể apoptotic được đánh giá bằng hình nhân liên tục và nhân không có sự cô đặc của<br /> ảnh hiển vi. Ở nhóm đối chứng, tế bào vẫn giữ nhiễm sắc chất (hình 3a). Ở nhóm tế bào được<br /> được đặc điểm hình thái của nguyên bào sợi, tế cảm ứng cadmium sau 2 ngày, chỉ thấy xuất<br /> <br /> 294<br /> Le Thanh Long, Nguyen Thi Tuong Vi, Le Phuc Chien, Doan Chinh Chung, Do Minh Si, Hoang Nghia Son<br /> <br /> hiện sự cô đặc của nhiễm sắc chất, chưa thấy có mảnh của nhân đều xuất hiện ở các nhóm tế bào<br /> sự xuất hiện quá trình phân mảnh của nhân tế này. Ở nhóm tế bào được cảm ứng sau 8 ngày,<br /> bào (hình 3b, 3g). Trong khi đó, ở nhóm tế bào quá trình cô đặc nhiễm sắc chất và sự phân<br /> được cảm ứng cadmium sau 4 ngày (hình 3c, mảnh của nhân diễn ra rất mạnh, các phần nhân<br /> 3h), 6 ngày (hình 3d, 3i), 8 ngày (hình 3e, 3j), bị phân mảnh phân tán rộng trong tế bào chất.<br /> quá trình cô đặc nhiễm sắc chất và sự phân<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 2. Sự phân mảnh tế bào chất hình thành các thể apoptotic<br /> Tế bào nhóm đối chứng vẫn duy trì hình dạng đặc trưng của nguyên bào sợi [a], trong khi đó nhóm tế bào<br /> được cảm ứng cadmium xảy ra quá trình phân mảnh tế bào chất, hình thành các thể apoptotic sau 2 ngày [b],<br /> 4 ngày [c], 6 ngày [d], 8 ngày [e].<br /> <br /> Sự cô đặc nhiễm sắc chất và phân mảnh nhân<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 3. Kết quả nhuộm nhân tế bào<br /> Nhân nguyên vẹn của nhóm tế bào đối chứng [a]. Sự cô đặc trong xảy ra ở các tế bào được cảm ứng cadmium<br /> sau 2 ngày [b], 4 ngày [c], 6 ngày [d], 8 ngày [e]. Nhóm 2 ngày cảm ứng chưa thấy sự phân mảnh nhân [g],<br /> trong khi đó nhóm 4 ngày [h], 6 ngày [i], 8 ngày [j] diễn ra quá trình phân mảnh nhân tế bào.<br /> <br /> <br /> 295<br /> TẠP CHÍ SINH HỌC, 2012, 34(3SE): 292-298<br /> <br /> Sự biểu hiện của gen bax và bcl-2 ở mức mRNA của gen bcl-2 biểu hiện giảm theo thời<br /> phiên mã gian cảm ứng cadmium, trong khi đó, sản phẩm<br /> Phương pháp RT-PCR được áp dụng để phiên mã mRNA của gen bax là tăng theo thời<br /> đánh giá sự biểu hiện một số gen liên quan đến gian cảm ứng (hình 4). Ở nhóm đối chứng, sự<br /> quá trình apoptosis là gen bax và bcl-2 [14]. Họ biểu hiện của gen bcl-2 mạnh hơn so với gen<br /> protein Bcl-2 bao gồm các protein BAX và bax giúp tế bào không đi vào quá trình<br /> protein BCL-2 được mã hóa bởi các gen họ bcl- apoptosis, trong khi đó, ở các nhóm tế bào được<br /> 2. Sự cân bằng giữa các protein tiền apoptosis cảm ứng cadmium theo thời gian, sự cân bằng<br /> và protein kháng apoptosis xác định tế bào sẽ trong quá trình biểu hiện của gen bcl-2 và gen<br /> sống hay chết. Các thành viên trong họ Bcl-2 có bax bị thay đổi dẫn tới cảm ứng các tế bào này<br /> chức năng như là các điểm kiểm soát quyết định đi vào quá trình apoptosis và biểu hiện một số<br /> các trạng thái của tế bào [13]. đặc điểm của quá trình apoptosis. Do đó,<br /> cadmium đã ảnh hưởng tới cân bằng trong quá<br /> Kết quả phân tích sự biểu hiện của gen trình biểu hiện của gen bcl-2 và gen bax ở mức<br /> kháng apoptosis bcl-2 và gen tiền apoptosis bax phiên mã.<br /> ở mức phiên mã cho thấy, sản phẩm phiên mã<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình 4. Kết quả phân tích RT-PCR. Sự biểu hiện của gen Bcl-2 giảm dần theo thời gian cảm ứng<br /> cadmium, trong khi đó sự biểu hiện của gen bax tăng dần theo thời gian cảm ưng. Gen beta-actin<br /> được sử dụng làm chứng nội<br /> <br /> Kết quả phân tích RT-PCR trên phù hợp với cấp nguồn nguyên bào sợi ở người để chúng tôi<br /> các kết quả đánh giá mức độ phân mảnh của tế hoàn thành công trình này.<br /> bào chất, sự cô đặc nhiễm sắc chất và sự phân<br /> mảnh của nhân. Quá trình giảm biểu hiện các TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> sản phẩm phiên mã của gen kháng apoptosis 1. Gaëlle Angenard, Vincent Muczynski,<br /> bcl-2 và tăng biểu hiện của gen tiền apoptosis Hervé Coffigny, Catherine Pairault, Clotilde<br /> bax diễn ra tương ứng với việc một số đặc điểm Duquenne, René Frydman, René Habert,<br /> biến đổi hình thái của quá trình apoptosis như Virginie Rouiller-Fabre, and Gabriel Livera,<br /> sự phân mảnh tế bào chất, sự cô đặc nhiễm sắc 2010. Cadmium Increases Human Fetal<br /> chất và sự phân mảnh của nhân diễn ra ngày Germ Cell Apoptosis. Environmental Health<br /> càng mạnh. Perspectives, 118: 134-136.<br /> KẾT LUẬN 2. Gill, T., Tewari, H., Pande, J., 1991. In vivo<br /> and in vitro effects of cadmium on selected<br /> Kim loại nặng Cadmium có khả năng cảm enzymes in different organs of the fish<br /> ứng quá trình apoptosis của nguyên bào sợi ở Barbus conchonius Ham. Comp. Biochem.<br /> người trong điều kiện nuôi cấy in vitro. Physiol., 100C: 501.<br /> Lời cảm ơn: Chúng tôi chân thành cảm ơn Thạc 3. Gulisano M., Pacini S., Punzi T., Morucci<br /> sỹ Tô Minh Quân, Khoa Sinh học, Đại học G., Quagliata S., Delfno G., 2009. Cadmium<br /> Khoa học tự nhiên, tp. Hồ Chí Minh đã cung modulates proliferation and differentiation<br /> <br /> <br /> 296<br /> Le Thanh Long, Nguyen Thi Tuong Vi, Le Phuc Chien, Doan Chinh Chung, Do Minh Si, Hoang Nghia Son<br /> <br /> of human neuroblasts. J. Neurosci. Res., 87: 10. Paksy K., Rajczy K., Forgacs Z., Lazar P.,<br /> 228-237. Bernard A., Gati I., 1997. Effect of<br /> 4. Hayes, Andrew Wallace, 2007. Principles cadmium on morphology and<br /> and Methods of Toxicology. Philadelphia: steroidogenesis of cultured human ovarian<br /> 858-861. CRC Press. granulosa cells. J. Appl. Toxicol., 17: 321-<br /> 327.<br /> 5. Henson M. C., Chedrese P. J., 2004.<br /> Endocrine disruption by cadmium, a 11. Steve M. Nguyen, Christopher J. Lieven,<br /> common environmental toxicant with Leonard A. Levin, 2008. Simultaneous<br /> paradoxical effects on reproduction. Exp. Labeling of Projecting Neurons and<br /> Biol. Med., 229: 383-392. Maywood. Apoptotic State. J. Neurosci. Methods., 161:<br /> 281-284.<br /> 6. Hwang P. P., Lin S. W., Lin H. C., 1995.<br /> Different sensitivities to cadmium in tilapia 12. Thompson J., Bannigan J., 2008. Cadmium:<br /> larvae (Oreochromis mossambicus, toxic effects on the reproductive system and<br /> Teleostei). Arch. Environ. Contam. the embryo. Reprod. Toxicol., 25: 304-315.<br /> Toxicol., 29: 1-7. 13. Van Delft M. F., Wei A. H., Mason K.<br /> 7. Kerr J. F. R., Wyllie A. H., Currie A. R., D., Vandenberg C. J., Chen L., Czabotar P.<br /> 1972. Apoptosis: a basic biological E., Willis S. N., Scott C. L., Day C.<br /> phenomenon with wide - ranging L., Cory S., Adams J. M., Roberts A.<br /> implication in tissue kinetics. Br J Cancer, W., Huang D. C., 2006. The BH3 mimetic<br /> 2: 239-57. ABT-737 targets selective Bcl-2 proteins<br /> and efficiently induces apoptosis via<br /> 8. Lasfer M., Vadrot N., Aoudjehane L., Conti Bak/Bax if Mcl-1 is neutralized. Cancer<br /> F., Bringuier A. F., Feldmann G., 2008. Cell, 10: 389-99.<br /> Cadmium induces mitochondria-dependent<br /> apoptosis of normal human hepatocytes. 14. Yang H., Zhu Y. T., Cheng R., Shao M. Y.,<br /> Cell Biol. Toxicol., 24: 55-62. Fu Z. S., Cheng L., Wang F. M., Hu T.,<br /> 2010. Lipopolysacchride-induced dental pulp<br /> 9. Shultz Lawrence B., 2007. Cell Apoptosis: cell apoptosis and the expression of Bax and<br /> Regulation and Environmental Factors. Bcl-2 in vitro. Brazilian Journal of Medical<br /> Nova Science Publisher Inc.: 151-152. and Biological Research, 43: 1027-1033.<br /> <br /> <br /> CADMIUM IN VITRO INDUCES APOPTOSIS TO HUMAN FIBROBLAST<br /> <br /> Le Thanh Long1, Nguyen Thi Tuong Vi2, Le Phuc Chien1,<br /> Doan Chinh Chung3, Do Minh Si3, Hoang Nghia Son2<br /> (1)<br /> Institute of Tropical Biology, VAST<br /> (2)<br /> University of Technology, Ho Chi Minh city National University<br /> (3)<br /> University of Science, Ho Chi Minh city National University<br /> <br /> SUMMARY<br /> <br /> <br /> The heavy metal cadmium is a common environmental pollutant associated with industrial processes.<br /> Cadmium can be taken up into the human body by eating, drinking, breathe. Cadmium accumulation can<br /> produce damage to humans. For example, cadmium decreases cell density in some human organs such as<br /> ovaries, testis, or cadmium can induce disorders of enzyme function in the human body. In this study, we<br /> examined effects of cadmium on human fibroblast during in vitro proliferation. The result showed that cell<br /> densities were decreased by inducing with medium supplemented cadmium in various concentrations (1 µM,<br /> <br /> <br /> 297<br /> TẠP CHÍ SINH HỌC, 2012, 34(3SE): 292-298<br /> <br /> 10 µM, 100 µM), whereas cell density increased in the control group. Densities of fibroblast induced 10 µM<br /> cadmium were examined at 2 days, 4 days, 6 days, 8 days. There was no change of cell density at 2-day<br /> induced (98  103/dish) compared to thecontrol group (100  103/dish). Cell densities were significantly<br /> decreased in 4-day, 6-day and 8-day cadmium induced cells. Cadmium not only reduced cell density in vitro,<br /> it also induced apoptotic charactericstics of human fibroblast. Firstly, cadmium induced cytoplasmic<br /> fragments and apoptotic formation of fibroblast whereas fibroblasts were long and flat with elongated nucleus<br /> morphology in the control group. To detect morphologic changes in chromatin and nucleus, cadmium induced<br /> fibroblast were stained with acridine orange. Chromatin condensation was observed in 2-day cadmium<br /> induced cells but no nucleus fragment. In 4-day, 6-day, 8-day cadmium induced cells, there were not only<br /> chromatine condensation but also nucleus fragments. Reversed transcription polymerase chain reaction was<br /> applied to access the transcript expression of bcl-2 (anti-apoptosis gene) and bax (pre-apoptosis gene). The<br /> transcript expression of bcl-2 was decreased during cadimium inducing while the transcript expression of bax<br /> was increased. In the control group, bcl-2 transcript expression was higher than bax transcript but this balance<br /> in bcl-2 and bax expression was lost in cadmium induced fibroblast leading to apoptosis. In conclusion,<br /> cadmium in vitro can induce apoptotic characteristics of human fibroblast.<br /> Keywords: Apoptosis, apoptotic morphology, bax gene, bcl-2 gene, cadmium.<br /> <br /> <br /> Ngày nhận bài: 21-6-2012<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 298<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2