Cài đặt Lighttpd với PHP5 và MySQL hỗ trợ trên Ubuntu 10.04

Chia sẻ: TRẦN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
80
lượt xem
15
download

Cài đặt Lighttpd với PHP5 và MySQL hỗ trợ trên Ubuntu 10.04

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cài đặt lighttpd với php5 và mysql hỗ trợ trên ubuntu 10.04', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cài đặt Lighttpd với PHP5 và MySQL hỗ trợ trên Ubuntu 10.04

  1. Cài đặt Lighttpd với PHP5 và MySQL hỗ trợ trên Ubuntu 10.04 Lighttpd hiện đang là 1 trong những hệ thống web server nhanh, mạnh mẽ và ổn định nhất được thiết kế dành cho những môi trường hoạt động đặc biệt. Trong bài viết sau, Quản Trị Mạng sẽ giới thiệu với các bạn cách cài đặt Lighttpd trên hệ thống Ubuntu 10.04 server với PHP hỗ trợ (thông qua FastCGI) và MySQL. Lưu ý sơ bộ Trong bài viết này, chúng ta sử dụng hostname server1.example.com với địa chỉ IP 192.168.0.100. Tất cả các câu lệnh và thao tác được thực hiện bằng tài khoản root: sudo su Cài đặt MySQL 5 Chúng ta có thể cài đặt MySQL 5 lên hệ thống bằng câu lệnh sau: aptitude install mysql-server mysql-client Tiếp theo, người dùng sẽ phải khởi tạo mật khẩu cho tài khoản người dùng MySQL root, và mật khẩu này sẽ được dùng cho tài khoản root@localhost cũng như root@server1.example.com: New password for the MySQL "root" user:
  2. Thư mục tài liệu root mặc định của Lighttpd tại vị trí /var/www trong Ubuntu, và file thiết lập /etc/lighttpd/lighttpd.conf. Các thiết lập khác được lưu trữ tại những file trong /etc/lighttpd/conf-available – có thể được kích hoạt với lệnh lighttpd-enable-mod, và tạo symlink từ thư mục /etc/lighttpd/conf-enabled tới file thiết lập trong /etc/lighttpd/conf- available. Hoặc, bạn có thể tắt bỏ tính năng này bằng câu lệnh lighttpd-disable-mod. Cài đặt PHP5 Trên thực tế, chúng ta có thể làm cho PHP5 hoạt động tốt trong Lighttpd thông qua FastCGI. Bên cạnh đó, Ubuntu đã cung cấp gói PHP5 được kích hoạt sẵn đi kèm với FastCGI, sử dụng câu lệnh sau: aptitude install php5-cgi Điều chỉnh, thiết lập Lighttpd và PHP5 Để kích hoạt PHP5 trong Lighttpd, chúng ta phải chỉnh lại file /etc/php5/cgi/php.ini và thêm dòng cgi.fix_pathinfo = 1 vào cuối file: vi /etc/php5/cgi/php.ini [...] cgi.fix_pathinfo = 1
  3. Để kích hoạt chế độ điều chỉnh fastcgi (được lưu trữ trong /etc/lighttpd/conf- available/10-fastcgi.conf), sử dụng câu lệnh sau: lighttpd-enable-mod fastcgi Tạo symlink của /etc/lighttpd/conf-enabled/10-fastcgi.conf trỏ tới /etc/lighttpd/conf- available/10-fastcgi.conf: ls -l /etc/lighttpd/conf-enabled root@server1:~# ls -l /etc/lighttpd/conf-enabled total 0 lrwxrwxrwx 1 root root 44 2010-05-06 15:01 10-fastcgi.conf -> /etc/lighttpd/conf- available/10-fastcgi.conf root@server1:~# Sau đó tải lại Lighttpd: /etc/init.d/lighttpd force-reload

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản