intTypePromotion=3

Cài đặt và cấu hình Active Directory - Phần 1

Chia sẻ: Thanh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:45

1
285
lượt xem
123
download

Cài đặt và cấu hình Active Directory - Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mặc định, tất cả các máy Windows Server 2003 khi mới cài đặt đều là server độc lập (standolone server). Chương trình DCPROMO chính là Active Directory Installion Wizard và được dùng để nâng cấp một máy không phải là Domain Controller (Server Standolone) thành một máy Domain Controller.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cài đặt và cấu hình Active Directory - Phần 1

 1. Cài đặt và cấu hình Active Directory - Phần 1 Mặc định, tất cả các máy Windows Server 2003 khi mới cài đặt đều là server độc lập (standolone server). Chương trình DCPROMO chính là Active Directory Installion Wizard và được dùng để nâng cấp một máy không phải là Domain Controller (Server Standolone) thành một máy Domain Controller. 1/- Nâng cấp Sever thành Domain Controller : 1.1/- Giới thiệu : Một khái niệm không thay đổi từ Winodws NT 4.0 là domain. Một domain vẫn còn là trung tâm của mạng Windows 2000 và Windows 2003, tuy nhiên lại được thiết lập khác đi. Các máy điều khiển vùng (domain controller) không còn phân biệt PDC (Primary Domain Controller) hoặc là BDC (Backup Domain Controller). Bây giờ, đơn giản chỉ còn là Domain Controller. Mặc định, tất cả các máy Windows Server 2003 khi mới cài đặt đều là server độc lập (standolone server). Chương trình DCPROMO chính là Active Directory Installion Wizard và được dùng để nâng cấp một máy không phải là Domain Controller (Server Standolone) thành một máy Domain Controller và ngược lại hạ một máy Domain Controller thành một Server bình thường. Chú ý đối với Windows Server 2003 thì bạn có thể tên máy tính khi đã nâng cấp thành Domain Controller. Trước khi nâng cấp Server thành Domain Controller, bạn cần khai báo đầy đủ các thông số TCP/IP, đặc biệt là phải khai báo DNS Server có địa chỉ chính là IP của server cần nâng cấp. Nếu bạn có khả năng cấu hình dịch vụ DNS thì bạn nên cài đặt dịch vụ này trước khi nâng cấp server, còn ngược lại thì bạn chọn cài đặt DNS tự động trong quá trình nâng cấp. Có 2 cách để bạn chọn cài đặt chương trình Active Directory Installation Wizard : Dùng tiện ích Manage Your Server trong Administrator Tools (như hình bên dưới) hoặc nhấp chuột vào Start --> gõ lệnh DCPROMO.
 2. Hình 12.1 : Tiện ích Manage Your Server. 1.2/- Các bước cài đặt : (1) Chọn Start --> Run, nhập DCPROMO trong hộp thoại Run --> bấm OK. Xuất hiện hộp thoại : Hình 13.1 : Hộp hội thoại Directory Installation Wizard.
 3. (2) Chọn Next, xuất hiện hộp hội thoại cảnh báo DOS, Windows 95 và WinNT SP3 trở về trước sẽ bị loại ra khỏi miền Active Directory dựa trên Windows Server 2003. Hình 13.2 : Cảnh báo các hệ điều hành không tương thích. (3) Chọn Next, xuất hiện hộp hội thoại :
 4. Hình 13.3 : Kiểu Domain Controller. (4) Chọn mục Domain Controller for a New Domain --> Next, xuất hiện hộp hội thoại : Nếu bạn muốn bổ sung máy điều khiển vùng vào một Domain có sẵn, bạn chọn Addition domain controller for an existing domain. Hình 13.4 : Tạo miền mới. * Ý nghĩa các mục chọn : - Domain in new forest nếu muốn tạo domain đầu tiên trong một rừng mới. - Child domain in an existing domain tree nếu muốn tạo ra một domain con dựa trên một cây domain có sẵn. - Domain tree in an existing forest nếu muốn tạo ra một cây domain mới trong một rừng đã có sẵn. (5) Chọn Domain in new forest --> Chọn Next, xuất hiện hộp hội thoại :
 5. Hình 13.5 : Đặt tên cho miền mới. (6) Nhập tên DNS đầy đủ của Domain mà bạn cần xây dựng. Ví dụ thuvien-it.net --> Chọn Next, xuất hiện hộp hội thoại : Hình 13.6 : Đặt tên cho NetBIOS.
 6. (7) Nhập tên Domain theo chuẩn NetBIOS để tương thích với các máy WinNT. Mặc định, tên Domain NetBIOS giống phần đầu của tên FullDNS, bạn có thể đổi sang tên khác hoặc chấp nhận giá trị mặc định --> Chọn Next, xuất hiện hộp hội thoại : Hình 13.7 : Chọn đường dẫn lưu database của AD. Còn tiếp Về đầu trang Cài đặt và cấu hình Active Directory - Phần 3 Bạn chỉ định vị trí lưu trữ database Active Directory và các tập tin log. Tuy nhiên, bạn nên đặt tập tin chức thông tin giao dịch (transaction log) ở một đĩa cứng vật lý khác với đĩa cứng chứa cơ sở dữ liệu của Active Directory nhằm tăng hiệu năng của hệ thống. (8) Bạn chỉ định vị trí lưu trữ database Active Directory và các tập tin log. Tuy nhiên, bạn nên đặt tập tin chức thông tin giao dịch (transaction log) ở một đĩa cứng vật lý khác với đĩa cứng chứa cơ sở dữ liệu của Active Directory nhằm tăng hiệu năng của hệ thống --> Chọn Next, xuất hiện hộp hội thoại :
 7. Hình 13.8 : Chọn đường dẫn lưu SYSVOL. Bạn chỉ định vị trí của thư mục SYSVOL. Thư mục này phải nằm trên một NTFS5 Volume. Tất cả dữ liệu đặt trong thư mục Sysvol này sẽ đựơc tự động sao chép sang các Domain Controller khác trong miền. Bạn có thể chấp nhận giá trị mặc định hoặc chỉ định vị trí khác. (9) Chọn Next, xuất hiện hộp hội thoại :
 8. Hình 13.9 : Cài đặt và cấu hình dịch vụ DNS. (10) DNS là dịch vụ phân giải tên kết hợp với Active Directory để phân giải tên các máy tính trong miền. Do đó để hệ thống Active Directory hoạt động được thì trong miền phải có ít nhất một DNS Server phân giải miền mà chúng ta cần thiết lập. Chọn dòng thứ hai --> Chọn Next, xuất hiện hộp hội thoại :
 9. Hình 13.10 : Hệ thống tương thích với các hệ điều hành khác. Dòng Permissions Compartible with pre-Windows 2000 Server khi hệ thống có các server phiên bản trước Windows 2000. (11) Chọn dòng Permissions compartible only with Windows Servers 2000 or Windows Servers 2003 --> Chọn Next, xuất hiện hộp hội thoại : Hình 13.11 : Nhập mật khẩu. (12) Nhập mật khẩu dùng trong trường hợp Server phải khởi động ở chế độ Directory Services Restore Mode. Chọn Next, xuất hiện hộp hội thoại :
 10. Hình 13.12 : Hiển thị thông tin đã chọn. (13)Hiển thị tất cả các thông tin bạn đã chọn. Nết tất cả đều chính xác, chọn Next để bắt đầu thực hiện quá trình cài đặt, ngược lại bạn chọn Back để quay lại các bước trước đó, xuất hiện hộp hội thoại : Hình 13.13 : Cài đặt, cấu hình AD. Bạn chuẩn bị đĩa source Windows Server 2003 để tiến hành sao chép các tập tin nếu không tìm thấy.
 11. (14) Sau khi quá trình cài đặt kết thúc, xuất hiện hộp hội thoại : Hình 13.14 : Hoàn tất việc cài đặt và cấu hình AD. (15) Chọn Finish, xuất hiện hộp hội thoại : Hình 13.15 : Khởi động lại hệ thống để cập nhật thông tin của AD.
 12. (16) Chọn Restart Now để các thông tin cài đặt có hiệu lực, hoàn tất quá trình nâng cấp kết thúc. Cài đặt và cấu hình Active Directory - Phần 4 Một máy trạm gia nhập vào một domain là việc tạo ra một mối liên hệ tin cậy (trust relationship) giữa máy trạm đó với các máy Domain Controller trong vùng. 2/- Gia nhập máy trạm vào Domain : 2.1/- Giới thiệu : Một máy trạm gia nhập vào một domain là việc tạo ra một mối liên hệ tin cậy (trust relationship) giữa máy trạm đó với các máy Domain Controller trong vùng. Sau khi đã thiết lập quan hệ tin cậy thì việc chứng thực người dùng logon vào mạng trên máy này sẽ do các máy điều khiển vùng đảm nhiệm. nhưng chú ý viêc gia nhập một máy trạm vào miền phải có sự đồng ý của người quản trị mạng cấp miền và quản trị viên cục bộ trên máy trạm đó. Nói cách khác khi bạn muốn gia nhập một máy trạm vào miền, bạn phải đăng nhập cục bộ vào máy trạm với vai trò administrator, sau đó gia nhập vào miền, hệ thống sẽ yêu cầu bạn xác thực bằng một tài khoản người dùng cấp miền có quyền Add Workstation to Domain (bạn có thể dùng trực tiếp tài khoản administrator cấp miền). 2.2/- Các bước cài đặt : Giả sử cấu hình TCP/IP đã được thiết lập khi nâng cấp server thành Domain Controller như sau :
 13. Hình 15.1 : Cấu hình TCP/IP trên máy chủ. Đăng nhập cục bộ vào máy trạm với vai trò người quản trị (có thể dùng trực tiếp tài khoản administrator). Cấu hình địa chỉ TCP/IP trên máy trạm :
 14. Hình 15.2 : Cấu hình TCP/IP trên máy trạm. Click phải chuột trên biểu tượng My Computer trên desktop, chọn Properties, xấut hiện hộp hội thoại :
 15. Hình 15.3 : Hộp thoại System Properties. Chọn Tab Computer Name --> chọn Change, xuất hiện hộp hội thoại :
 16. Hình 15.4 : Hộp hội thoại Computer Name Changes. Tại mục Member of domain, bạn nhập tên miền của mạng cần gia nhập. Ví dụ thuvien-it.net . Chọn OK, xuất hiện hộp hội thoại :
 17. Hình 15.5 : Nhập tài khoản quản trị miền. Máy trạm dựa trên tên miền mà bạn đã khai báo để tìm đến Domain Controller gần nhất và xin gia nhập vào mạng, server sẽ yêu cầu bạn xác thực với một tài khoản người dùng cấp miền có quyền quản trị. Sau khi nhập tài khoản quản trị miền, chọn OK, xuất hiện hộp hội thoại : Hình 15.6 : Bạn đã gia nhập thành công vào miền thuvien-it.net. Chọn OK, xuất hiện hộp hội thoại :
 18. Hình 15.7 : Khởi động lại máy để việc gia nhập miền có hiệu lực. Chọn OK, xuất hiện hộp hội thoại : Hình 15.8 : Hộp hội thoại System Properties sau khi gia nhập miền. Chọn OK. Sau khi xác thực chính xác và hệ thống chấp nhận máy trạm này gia nhập vào miền thì hệ thống xuất hiện thông báo thành công và yêu cầu bạn reboot lại máy lại để đăng nhập vào mạng.
 19. Hình 15.9 : Hoàn tất việc gia nhập máy trạm vào domain. Chọn Yes để khởi động lại máy và hoàn tất việc gia nhập máy trạm vào domain. Sau khi khởi động lại máy, bạn thấy hộp thoại Log on to Windows mà bạn dùng mỗi ngày có vài điều khác, đó là xuất hiện thêm mục Log on to và cho phép bạn chọn một trong hai phần là : THUVIEN-IT, this Computer. Bạn chọn mục THUVIEN-IT khi bạn muốn đăng nhập vào miền, nhớ rằng lúc này bạn phải dùng tài khoản người dùng cấp miền. Bạn chọn mục This Computer khi bạn muốn logon cục bộ vào máy trạm này và nhớ là dùng tài khoản cục bộ của máy. Cài đặt và cấu hình Active Directory - Phần 5 Domain Controller là máy tính điều khiển mọi hoạt động của mạng nếu máy này có sự cố thì toàn bộ hệ thống mạng bị tê liệt. 3/- Xây dựng các Domain Controller đồng hành : 3.1/- Giới thiệu : Domain Controller là máy tính điều khiển mọi hoạt động của mạng nếu máy này có sự cố thì toàn bộ hệ thống mạng bị tê liệt. Do tính năng quan trọng này nên trong một hệ thống mạng thông thường chúng ta phải xây dựng ít nhất hai máy tính Domain Controller. Như đã trình bày ở trên Windows Server 2003 không còn phân biệt máy Primary Domain Controller và Backup Domain Controller nữa mà nó xem hai máy này có vai trò ngang nhau, cùng nhau tham gia chứng thực người dùng. Như chúng ta đã biết, công vịêc chứng thực đăng nhập thường được thực hiện vào đầu mỗi buổi làm việc, nếu mạng của bạn chỉ có một máy điều khiển vùng và 10.000 nhân viên thì chuyện gì sẽ xảy ra vào mỗi buổi sáng ? Để giải quyết trường hợp trên, Microsoft cho phép các máy điều khiển vùng trong mạng cùng nhau hoạt động đồng thời, chia sẻ công việc của nhau, khi có một máy bị sự cố thì các máy còn lại đảm nhiệm luôn công việc máy này, ta gọi các máy này là các máy điều khiển vùng đồng hành. Nhưng khi khảo sát sâu về Active Directory thì máy điều khiển vùng đầu tiên vẫn có vai trò đặc biệt hơn đó là FSMO (flexible single master of operations). Chú ý để đảm bảo các máy điều khiển vùng này hoạt động chính xác thì chúng phải liên lạc và trao đổi thông tin với nhau khi có các thay đổi về thông tin người dùng như : tạo mới tài khoản, đổi mật khẩu, xoá tài khoản. Việc trao đổi thông tin này gọi là
 20. Active Directory Replication. Đặc biệt các server Active Directory cho phép nén dữ liệu trước khi gởi đến các server khác, tỉ lệ nén đến 10:1, do đó chúng có thể truyền trên các đường truyền WAN chậm chạp. Trong hệ thống mạng máy tính của chúng ta nếu tất cả các máy điều khiển vùng đều là Windows Server 2003 thì chúng ta nên chuyển miền trong mạng sang cấp độ hoạt động Windows Server 2003 (Windows Server 2003 functional level) để khai thác hết các tính năng của Active Directory. 4.2/- Các bước cài đặt : Cấu hình TCP/IP trên máy chủ đồng hành như sau : Hình 16.1 : Cấu hình TCP/IP trên máy chủ đồng hành. Chọn menu Start --> Run, nhập DCPROMO --> bấm Enter, xuất hiện hộp hội thoại :

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản