intTypePromotion=1

CẢM BIẾN VÀ CƠ CẤU CHẤP HÀNH

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:67

0
286
lượt xem
91
download

CẢM BIẾN VÀ CƠ CẤU CHẤP HÀNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu về cảm biến và cơ cấu chấp hành. 3.2. Đặc tính của cảm biến và cơ cấu chấp hành. 3.3. Một số loại cảm biến thường gặp. 3.4. Cơ cấu chấp hành • 3.1. Giới thiệu về cảm biến và cơ cấu chấp hành. • 3.2. Đặc tính của cảm biến và cơ cấu chấp hành. • 3.3. Một số loại cảm biến thường gặp. • 3.4. Cơ cấu chấp hành Xúc giác Giác quan Thị giác Vị giác Thính giác Khứu giác Thế giới đã nằm gọn trong lòng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CẢM BIẾN VÀ CƠ CẤU CHẤP HÀNH

 1. NOÄI DUNG • Chương 1: Tổng quan về cơ điện tử. • Chương 2: Các thành phần cơ bản của HT CĐT • Chương 3: Cảm biến và cơ cấu chấp hành. • Chương 4: Điều khiển logic khả lập trình PLC. • Chương 5: Một số bài tập về HT Cơ điện tử.
 2. CHÖÔNG 2: CAÛM BIEÁN VAØ CÔ CAÁU CHAÁP HAØNH 3.1. Giới thiệu về cảm biến và cơ cấu chấp hành. • 3.2. Đặc tính của cảm biến và cơ cấu chấp hành. • 3.3. Một số loại cảm biến thường gặp. • 3.4. Cơ cấu chấp hành •
 3. CHÖÔNG 2: CAÛM BIEÁN VAØ CÔ CAÁU CHAÁP HAØNH • 3.1. Giới thiệu về cảm biến và cơ cấu chấp hành. • 3.2. Đặc tính của cảm biến và cơ cấu chấp hành. • 3.3. Một số loại cảm biến thường gặp. • 3.4. Cơ cấu chấp hành
 4. Giác Xúc giác Thị giác quan Vị giác Khứu giác Thính giác
 5. Khi công nghệ bán Thế giới đã nằm gọn trong lòng dẫn và các loại cảm bàn tay của chúng ta. biến chưa xuất hiện. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ bán dẫn và các loại cảm biến, bức màn kia đã được rủ bỏ. Sự nhận thức của Và từ đây con người có thể nhận Kỷon găn cách bvởi trụ t người về ũ biết được thế giới xung quanh c nguyên chinh phục bị n mộ một cách dễ dàng. vũ ức ụ àbắt đầu. b tr m n không gian huyền bí.
 6. Cảm biến làm nhiệm vụ gì trong một hệ thống cơ điện tử.
 7. CHÖÔNG 2: GIÔÙI THIEÄU CAÛM BIEÁN VAØ CCCH 3.1. Giới thiệu về cảm biến và cơ cấu chấp hành. • Khối cảm biến. • Khối điều khiển. Khoái caûm • Khối cơ cấu chấp hành. bieán HEÄ THOÁNG ÑÖÔÏC BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN ÑIEÀU KHIEÅN Khoái cô caáu chaáp haønh Hình 3.1. Hệ CĐT thường gặp.
 8. CHÖÔNG 2: CAÛM BIEÁN VAØ CÔ CAÁU CHAÁP HAØNH • 3.1. Giới thiệu về cảm biến và cơ cấu chấp hành. 3.1.1. Giới thiệu về cảm biến. 3.1.2. Giới thiệu về cơ cấu chấp hành. • 3.2. Đặc tính của cảm biến và cơ cấu chấp hành. • 3.3. Một số loại cảm biến thường gặp. • 3.4. Cơ cấu chấp hành
 9. 3.1. Giới thiệu về cảm biến và cơ cấu chấp hành. 3.1.1. Giới thiệu cảm biến. - Cảm biến là thiết bị dùng để cảm nhận sự biến đổi của các đại lượng vật lý cần đo thành các đại lượng đo chứa đựng thông tin cho phép xác định giá trị đại lượng cần đo. - Cảm biến được phân loại thành 2 dạng tương tự hoặc số dựa trên dạng tín hiệu đầu ra. Cảm biến tương tự cung cấp tín hiệu liên tục tỷ lệ với tham số cần đo và cần sự biến đổi tương tự thành số trước khi chuyển cho bộ điều khiển số. Trong khi đó, cảm biến số cung cấp đầu ra số có thể trực tiếp ghép nối với bộ điều khiển số.
 10. Phân loại cảm biến
 11. 3.1.1: GIÔÙI THIEÄU CAÛM BIEÁN Một số loại cảm biến thường gặp: Cảm biến dịch chuyển thẳng và quay. • Cảm biến gia tốc. • Cảm biến lực. • Cảm biến đo mômen và công suất. • Cảm biến lưu lượng. • Cảm biến nhiệt độ. • Cảm biến đo khoảng cách. • Các cảm biến nhận biết ánh sáng, hình ảnh và nhận dạng. •
 12. S Tiêu chuẩn lựa chọn:  Dải đo. Si  Độ phân giải.  Độ chính xác. 0  Tính chính xác. S  Độ nhạy.  Thời gian đáp ứng.  Nhiệt độ hoạt động.  Vùng chết. 0 m
 13. CHÖÔNG 2: CAÛM BIEÁN VAØ CÔ CAÁU CHAÁP HAØNH • 3.1. Giới thiệu về cảm biến và cơ cấu chấp hành. 3.1.1. Giới thiệu về cảm biến. 3.1.2. Giới thiệu về cơ cấu chấp hành. • 3.2. Đặc tính của cảm biến và cơ cấu chấp hành. • 3.3. Một số loại cảm biến thường gặp. • 3.4. Cơ cấu chấp hành
 14. 3.1.2: CÔ CAÁU CHAÁP HAØNH Hình 3.2. Thiết bị chấp hành thông thường. Phân loại: - Theo dạng năng lượng: điện, điện cơ, điện từ, thủy lực và khí nén. - Dạng nhị phân và dạng liên tục.
 15. 3.2. ÑAËC TÍNH CUÛA CAÛM BIEÁN 3.2.1. Dải đo. • 3.2.2. Độ phân giải. • 3.2.3. Độ nhạy. • 3.2.4. Sai số. • 3.2.5. Khả năng lặp lại. • 3.2.6. Vùng chết. • 3.2.7. Tính ổn định. • 3.2.8. Thời gian đáp ứng. • 3.2.9. Nhiệt độ hệ thống. •
 16. 3.2. ÑAËC TÍNH CUÛA CAÛM BIEÁN 3.2.1. Dải đo. • 3.2.2. Độ phân giải. • 3.2.3. Độ nhạy. • 3.2.4. Sai số. • 3.2.5. Khả năng lặp lại. • 3.2.6. Vùng chết. • 3.2.7. Tính ổn định. • 3.2.8. Thời gian đáp ứng. • 3.2.9. Nhiệt độ hệ thống. •
 17. 3.2. ÑAËC TÍNH CUÛA CAÛM BIEÁN 3.2.1. Dải đo. • 3.2.2. Độ phân giải. • 3.2.3. Độ nhạy. • 3.2.4. Sai số. • 3.2.5. Khả năng lặp lại. • 3.2.6. Vùng chết. • 3.2.7. Tính ổn định. • 3.2.8. Thời gian đáp ứng. • 3.2.9. Nhiệt độ hệ thống. •
 18. 3.2. ÑAËC TÍNH CUÛA CAÛM BIEÁN 3.2.1. Dải đo. • 3.2.2. Độ phân giải. • 3.2.3. Độ nhạy. • 3.2.4. Sai số. • 3.2.5. Khả năng lặp lại. • 3.2.6. Vùng chết. • 3.2.7. Tính ổn định. • 3.2.8. Thời gian đáp ứng. • 3.2.9. Nhiệt độ hệ thống. •
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2