Cấp giấy chứng nhận cho đối tượng đã chấp hành một nửa thời hạn ghi trong quyết định bắt buộc vào cơ sở chữa bệnh

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
36
lượt xem
2
download

Cấp giấy chứng nhận cho đối tượng đã chấp hành một nửa thời hạn ghi trong quyết định bắt buộc vào cơ sở chữa bệnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Phòng, chống tệ nạn xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy chứng nhận cho đối tượng đã chấp hành một nửa thời hạn ghi trong quyết định bắt buộc vào cơ sở chữa bệnh

  1. Cấp giấy chứng nhận cho đối tượng đã chấp hành một nửa thời hạn ghi trong quyết định bắt buộc vào cơ sở chữa bệnh Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phòng, chống tệ nạn xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội tỉnh trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động-Thương binh xã hội cấp huyện. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Bộ phận quản lý trực tiếp có bản nhận xét quá trình tham Nhận xét quá 1. gia lao động, học tập, chữa trị tích cực hoặc thành tích của trình học tập học viên gửi về đề nghị xét giảm thời hạn. Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tổ Họp xét Hội chức họp Hội đồng khen thưởng, kỹ luật xét duyệt, lập 2. đồng kỹ luật biên bản nội dung cuộc họp (tùy tình hình có thể họp hàng tháng, quí hoặc đột xuất). Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội đề Chuyển hồ sơ nghị về Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (thông qua đến UBND cấp 3. Hội đồng tư vấn cấp huyện) xem xét ra quyết định miễn huyện quyết chấp hành phần thời gian thi hành quyết định còn lại tại định Trung tâm cho đối tượng. Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội cấp giấy chứng nhận và giải quyết cho đối tượng hòa nhập Quyết định thủ 4. cộng đồng ngay sau khi nhận được quyết định miễn chấp tục hành chính hành phần thời gian thi hành quyết định còn lại của Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với học viên được đề nghị.
  3. Tên bước Mô tả bước Trung tâm gửi thông báo hòa nhập cộng đồng về Ủy ban Chuyển kết quả nhân dân cấp xã nơi học viên cư trú hoặc Phòng Lao động 5. đến UBND cấp - Thương binh xã hội cấp huyện nơi ra quyết định đưa vào xã cơ sở chữa bệnh đối với trường hợp học viên không có nơi cư trú nhất định. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản nhận xét quá trình tham gia lao động, học tập, chữa trị tích cực, hoặc 1. thành tích của học viên. Bản đề nghị Hội đồng khen thưởng, kỹ luật của Trung tâm miễn chấp hành 2. phần thời gian thi hành quyết định còn lại cho học viên của bộ phận quản lý học viên. 3. Biên bản cuộc họp Hội đồng khen thưởng, kỹ luật. 4. Bản đề nghị của Trung tâm gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (thông qua Hội đồng tư vấn cấp huyện) xem xét ra quyết định giảm một phần họăc
  4. Thành phần hồ sơ miễn chấp hành phần thời gian thi hành quyết định còn lại cho đối tượng (có kèm theo danh sách trích ngang của học viên được đề nghị). Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản