Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh.

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
43
lượt xem
2
download

Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Thú y

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh.

  1. Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh. Thông tin Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Thú y Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cơ quan Thú y vùng VII Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc Thú y Trung ương Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:60 ngày Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí cấp giấy chứng nhận cơ sở an 50.000 Quyết định số
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định toàn dịch bệnh đồng 08/2005/QĐ-BTC... Phí kiểm tra, đánh giá và công nhận 01 cơ sở chăn nuôi tư nhân thuộc xã, huyện 200.000 Quyết định số 2. quản lý là cơ sở an toàn dịch bệnh (hạn đồng 08/2005/QĐ-BTC... 02 năm) Phí kiểm tra, đánh giá và công nhận cơ sở, trại chăn nuôi không thuộc đối tượng 700.000 Quyết định số 3. trên là cơ sở an toàn dịch bệnh (hạn 02 đồng 08/2005/QĐ-BTC... năm) Kết quả của việc thực hiện TTHC:Chứng chỉ hành nghề Các bước Tên bước Mô tả bước Cơ sở đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh tại Chi cục Thú 1. y.
  3. Tên bước Mô tả bước Chi cục Thú y chuyển chuyển hồ sơ cho Cơ quan Thú y vùng 2. VII. Cơ quan Thú y vùng VII thẩm định cơ sở, chuyển cho Cục Thú y 3. xem xét. 4. Cục Thú y ra quyết định công nhận Cơ sở an toàn dịch bệnh. 5. Cơ sở nhận kết quả tại Chi cục Thú y. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đăng ký Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. 2. Đơn đề nghị thẩm định Cơ sở an toàn dịch bệnh. 3. Tờ trình Về điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh.
  4. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đăng ký Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh Quyết định số 1. động vật (Phụ lục 1b) 66/2008/QĐ-BNN... Đơn đề nghị thẩm định Cơ sở an toàn dịch bệnh Quyết định số 2. (Phụ lục 2b) 66/2008/QĐ-BNN... Tờ trình Về điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh Quyết định số 3. (Phụ lục 4b). 66/2008/QĐ-BNN... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản