intTypePromotion=1

Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô đốaCấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôni với hàng hoá,

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
71
lượt xem
3
download

Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô đốaCấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôni với hàng hoá,

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ văn háo thể thao và du lịch thuộc lĩnh vực thống kê: Quảng cáo Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô đốaCấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôni với hàng hoá,

  1. Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa- nô đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quảng cáo Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
  2. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí thực hiện quảng cáo trên 600.000 Thông tư số bảng, biển, panô và các hình đồng/1giấy 1. thức tương tự có diện tích từ phép/1bảng, biển 64/2008/TT-BTC n... 40m2 trở lên panô Lệ phí thực hiện quảng cáo trên 500.000 bảng, biển, panô và các hình đồng/1giấy Thông tư số 2. thức tương tự có diện tích từ phép/1bảng, biển 64/2008/TT-BTC n... 30m2 đến dưới 40m2 panô Lệ phí thực hiện quảng cáo trên 400.000 bảng, biển, panô và các hình đồng/1giấy Thông tư số 3. 64/2008/TT-BTC n... thức tương tự có diện tích từ phép/1bảng, biển 20m2 đến dưới 30m2 panô Lệ phí thực hiện quảng cáo trên 200.000 Thông tư số 4. bảng, biển, panô và các hình đồng/1giấy 64/2008/TT-BTC n... thức tương tự có diện tích từ phép/1bảng, biển
  3. Tên phí Mức phí Văn bản qui định 10m2 đến dưới 20m2 panô Lệ phí thực hiện quảng cáo trên 100.000 bảng, biển, panô và các hình đồng/1giấy Thông tư số 5. 64/2008/TT-BTC n... thức tương tự có diện tích dưới phép/1bảng, biển 10m2 panô. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Các bước Mô tả bước Tên bước Tổ chức, cá nhân xin cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Sau khi nhận đủ 1. các loại giấy tờ quy định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Biên nhận hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và vào Sổ tiếp nhận hồ sơ . 2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
  4. Mô tả bước Tên bước được ghi trong sổ tiếp nhận hồ sơ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiến hành phân loại hồ sơ, đồng thời thực hiện một số công việc sau: - Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các loại giấy tờ có liên quan đến Sở Xây dựng. Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có Biên nhận hồ sơ. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các giấy tờ trên, Sở Xây dựng tiến hành thẩm tra hồ sơ nhưng không trực tiếp cấp Giấy phép xây dựng mà có văn bản trả lời cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chấp thuận hoặc không chấp thuận cấp giấy phép. Các nội dung chấp thuận được thể hiện trong giấy phép do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp. Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và nêu rõ lý do. - Gửi một mẫu (makét) và một trong các loại giấy tờ có liên quan đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên giấy tiếp nhận, nếu Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp phép thực hiện quảng cáo theo hồ sơ đã đăng ký. Trường hợp có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì quy trình tiếp nhận hồ sơ cấp phép thực hiện quảng cáo sẽ thực hiện lại từ đầu theo quy định trên.
  5. Mô tả bước Tên bước Sau khi nhận được văn bản trả lời của các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong thời hạn 3 ngày làm việc, 3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo. H ồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông t ư 1. liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin 2. cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo; Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của cá nhân xin phép 3. thực hiện quảng cáo hoặc có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 bản);
  6. Thành phần hồ sơ Tuỳ từng loại hàng hoá mà có một trong các loại giấy tờ sau: - Đối với thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký, hướng dẫn sử dụng và những khuyến cáo đặc biệt. - Đối với thuốc thú y phải có bản sao Giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính sản phẩm. 4. - Đối với các loại giống cây trồng, giống vật nuôi, cây giống, con giống phải có bản sao Giấy chứng nhận kiểm định giống vật nuôi, giống cây trồng nhập nội. - Đối với phân bón và sản phẩm sinh học phục vụ trồng trọt; thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi phải có bản sao Giấy chứng nhận chất l ượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm. Trường hợp quảng cáo hàng hoá, dịch vụ trên các phương tiện là bảng, biển, pa-nô phải cấp phép xây dựng được thay thế bằng văn bản thoả thuận của Sở Xây dựng. Ngoài các giấy tờ trên, cũn phải cú cỏc loại giấy tờ sau để phục vụ việc xin văn bản thoả thuận của Sở Xây dựng, bao gồm: 5. - Bản sao có công chứng một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; - Trong trường hợp thuê đất, chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo phải có văn bản thoả thuận hoặc bản sao hợp đồng thuê đất với người có quyền sử dụng đất hợp pháp có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo; trường hợp công trình quảng cáo gắn với công trình đã có
  7. Thành phần hồ sơ trước thì phải có văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản lý công trình đã có trước; - Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo. Trường hợp công trình quảng cáo gắn vào công trình đã có trước thì bản vẽ thiết kế phải thể hiện được giải pháp liên kết công trình quảng cáo vào công trình đã có trước. Số bộ hồ sơ: Không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo Thông tư liên tịch số 06/200... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2