Cấp giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
52
lượt xem
3
download

Cấp giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.

  1. Cấp giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đô thị đối với thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc hoặc Phòng Công thương đối với các huyện. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:20 ngày làm việc (05 ngày làm việc đối với thỏa thận vị trí công trình, 15 ngày làm việc đối với cấp giấy phép thi công đảm bảo an toàn giao thông) Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Trước khi làm thủ tục xin cấp giấy giấy phép thi công bảo đảm an toàn giao thông, cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ xin ý kiến chấp 1. thuận vị trí công trình tại Phòng Quản lý Đô thị đối với thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc hoặc Phòng Công thương đối với các huyện. Cán bộ Phòng Quản lý Đô thị đối với thành phố Long Xuyên và 2. thị xã Châu Đốc hoặc Phòng Công thương đối với các huyện đi khảo sát thực tế. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Quản lý Đô thị đối với thành phố Long Xuyên và thị xã Châu 3. Đốc hoặc Phòng Công thương đối với các huyện có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận vị trí công trình. Sau khi Phòng Quản lý Đô thị đối với thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc hoặc Phòng Công thương đối với các huyện có 4. văn bản chấp thuận vị trí công trình, cá nhân tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ tại Phòng Quản lý Đô thị đối với thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc hoặc Phòng Công thương đối với các
  3. Tên bước Mô tả bước huyện cấp huyện. Phòng Quản lý Đô thị đối với thành phố Long Xuyên và thị xã 5. Châu Đốc hoặc Phòng Công thương đối với các huyện cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký giấy phép. Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Phòng Quản lý Đô thị đối với 6. thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc hoặc Phòng Công thương đối với các huyện cấp huyện. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Hồ sơ thỏa thuận vị trí công trình: + Văn bản đề nghị 1. + Sơ đồ tuyến. Những dự án đầu tư có nhiều vị trí công trình giao,cắp phạm vi đất dành cho đường bộ gửi kèm bình đồ tổng thể 2. Hồ sơ cấp giấy phép thi công đảm bảo an toàn giao thông: + Đơn xin phép thi công, kèm theo phương án thi công đảm bảo an toàn giao
  4. Thành phần hồ sơ thông, thời gian thi công; Bản cam kết tự di chuyển công trình khi ngành đường bộ có yêu cầu sử dụng và không đòi bối thường + Văn bản chấp thuận khi lập dự án và thiết kế của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền + Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế tổ chức thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn xin cấp giấy phép đào đường thi công. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản