intTypePromotion=3

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế tàu biển(đối với các trường hợp: hết hạn sử dụng, bị mất, bị rách, nát, bổ sung nội dung ngành nghề)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
90
lượt xem
4
download

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế tàu biển(đối với các trường hợp: hết hạn sử dụng, bị mất, bị rách, nát, bổ sung nội dung ngành nghề)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế tàu biển(đối với các trường hợp: hết hạn sử dụng, bị mất, bị rách, nát, bổ sung nội dung ngành nghề)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp lại Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế tàu biển(đối với các trường hợp: hết hạn sử dụng, bị mất, bị rách, nát, bổ sung nội dung ngành nghề)

  1. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế tàu biển(đối với các trường hợp: hết hạn sử dụng, bị mất, bị rách, nát, bổ sung nội dung ngành nghề) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng hải Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Hàng hải Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký tàu biển và thuyền viên, Cục Hàng hải Việt Nam; Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Cá nhân
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Cấp lại 250.000 đồng/ Lệ phí cấp chứng chỉ hành 01chứng chỉ. nghề kinh doanh dịch vụ Quyết định số 1. Cấp bổ sung nội dung thiết kế phương tiện vận tải 70/2008/QĐ-BTC... chứng chỉ: 1.000.000 thuỷ đồng/ 01 chứng chỉ Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ hành nghề Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề Cá nhân, tổ chức nộp (gửi) hồ sơ tại Văn phòng Cục Hàng 1. nghị hải Việt Nam; - Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và Giải quyết thủ 2. cấp Giấy chứng nhận; tục - Trường hợp không giải quyết sẽ thông báo bằng văn bản.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thiết kế tàu biển (bản gốc); Có chứng chỉ cũ (trường hợp bị mất chứng chỉ thì phải có giấy xác nhận của 2. cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương); 3. Có bản khai kết quả hành nghề theo chứng chỉ đã được cấp; Đối với trường hợp đề nghị bổ sung nội dung hành nghề thì phải có thêm bản 4. sao văn bằng chứng chỉ liên quan đến nội dung xin bổ sung. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết định Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh 1. 38/2005/QĐ-BGTVT dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải (Phụ lục số 1) n...
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Quyết định Không vi phạm các quy định của quy chế này và 1. 38/2005/QĐ-BGTVT phá luật có liên quan; n... Trường hợp đề nghị bổ sung nội dung hành nghề Quyết định 2. thì có thêm bản sao văn bằng chứng chỉ có liên 38/2005/QĐ-BGTVT quan đến nội dung bổ sung; n... Trường hợp chứng chỉ bị mất hoặc rách nát đề Quyết định 3. nghị cấp lại thì trong đơn đề nghị phải ghi rõ nội 38/2005/QĐ-BGTVT dung và thời hạn của chứng chỉ. n...
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản