Cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp: a) Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác; b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh, văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác; c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
68
lượt xem
6
download

Cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp: a) Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác; b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh, văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác; c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại việt nam trong các trường hợp: a) thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác; b) thay đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh, văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác; c) thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học t

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp: a) Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác; b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh, văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác; c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài

  1. Cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp: a) Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác; b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh, văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác; c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê: Du lịch Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Du lịch. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ đến Tổng cục Du lịch (trong thực tế có thể gửi trực tiếp hoặc qua đ ường bưu điện)
  2. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Hiện tại chưa ban hành văn bản quy định về 1. phí, lệ phí. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Các bước Mô tả bước Tên bước Doanh nghiệp du lịch nước ngoài gửi một bộ hồ sơ đề nghị cấp 1. lại Giấy phép thành lập chi nhánh của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam đến Tổng cục Du lịch trong thời hạn 15 ngày,
  3. Mô tả bước Tên bước kể từ ngày có sự thay đổi sau: + Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của DN DL NN từ một nước sang một nước khác; + Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh đến một tỉnh, th ành phố trực thuộc Trung ương khác; + Thay đổi nội dung hoạt động của DN DL NN. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Tổng cục Du lịch phải thông báo bằng 2. văn bản để doanh nghiệp du lịch nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ 3. hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp lại Giấy phép thành lập chi nhánh cho doanh nghiệp. Trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép thành lập chi nhánh, trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Tổng cục Du lịch thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp du 4. lịch nước ngoài biết và nêu rõ lý do. (Thời hạn của Giấy phép thành lập chi nhánh được cấp lại không vượt quá thời hạn của Giấy phép thành lập chi nhánh đã cấp).
  4. H ồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập chi nhánh do đại diện có thẩm quyền 1. của DN DL NN ký (theo mẫu tại Phụ lục số 8, Thông tư số 89/2008/TT- BHVHTTDL); Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý t ương đương của doanh nghiệp du lịch nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận. 2. Các giấy tờ tại mục 1 v à 2 nêu trên phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng thực và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam 3. Bản gốc Giấy phép thành lập chi nhánh đã được cấp. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập chi Thông tư số 89/2008/TT- 1. nhánh BVHTT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản