Cartoon Radio

Chia sẻ: Lang Huyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
55
lượt xem
9
download

Cartoon Radio

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạo File trắng 10x10cm , Res = 200 . Ctrl Shift N tạo Layer mới tên A , vẽ hình Ellip đen , Ctrl Alt J nhân đôi Layer , tên B , Fill trắng , Ctrl T gom nhỏ lại , Ctrl Alt J tên C , Fill đen , Ctrl T gom nhỏ lại . Chọn Layer A , Ctrl Alt J tên D... ... Fill xám , Ctrl click D trên bảng Layer load selection , gọi Contract Selection cho 15 , Delete cắt thủng , Ctrl T kéo to lên 1 chút , cắt bỏ nửa...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cartoon Radio

  1. Cartoon Radio Tạo File trắng 10x10cm , Res = 200 . Ctrl Shift N tạo Layer mới tên A , vẽ hình Ellip đen , Ctrl Alt J nhân đôi Layer , tên B , Fill trắng , Ctrl T gom nhỏ lại , Ctrl Alt J tên C , Fill đen , Ctrl T gom nhỏ lại . Chọn Layer A , Ctrl Alt J tên D... ... Fill xám , Ctrl click D trên bảng Layer load selection , gọi Contract Selection cho 15 , Delete cắt thủng , Ctrl T kéo to lên 1 chút , cắt bỏ nửa trên , cho nằm dưới Layer A , dời qua trái 1 chút . Lại tạo Layer mới tên E , dùng Pencil size 30 vẽ 1 đường ngắn , màu xám . Tạo Layer mới tên F , vẽ Ellip nhỏ Fill xám , cho nằm dưới A . Tạo Layer mới tên J , vẽ 2 cây antenna màu đen .. Chọn Layer A , gọi Gradient Overlay ..
  2. Chọn C .. Chọn D ..
  3. Chọn E .. Chọn F .. Chọn J ..
  4. Kết quả .. Tạo Layer tên H , vẽ như hình dưới , cho Opacity = 15..
  5. Tạo Layer G , tạo hình Ellip nhỏ , Fill trắng , gọi Gaussian Blur = 10 .. Nhân đôi Layer 10 , gom nhỏ lại dời xuống dưới Layer C .. cuối cùng trang trí cho nó vài phát là xong ..
  6.  
Đồng bộ tài khoản