Cấu hình ADSL cho modem SpeedStream

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
141
lượt xem
20
download

Cấu hình ADSL cho modem SpeedStream

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Modem ADSL SpeedStream 1 . Cài đặt Modem SpeedStream Chuẩn bị cài đặt - Cắm modem vào khe PCI hoặc cổng USB. - Bật máy tính lên. - Cho đĩa cài đặt phần mềm modem vào ổ CD ROM 1.2 Cài đặt Chương trình sẽ tự động chọn phần cài đặt cho từng hệ điều hành. Kích chuột vào Accept để tiếp tục cài đặt hoặc chọn Decline nếu không muốn cài tiếp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấu hình ADSL cho modem SpeedStream

 1. Hướng dẫn cài đặt và cấu hình một số loại Modem ADSL thường gặp 1 . Cài đặt Modem SpeedStream 1.1 Chu n cài đặt - Cắm modem vào khe PCI hoặc cổng USB. - Bật máy tính lên. - Cho đĩa cài đặt phần mềm modem vào ổ CD ROM 1. Cài đặt Ch ng tr nh s t đ ng ch n phần cài đặt cho t ng h điều hành. Kích chu t vào ccept đ ti p t c cài đặt hoặc ch n Decline n u kh ng mu n cài ti p Xem h nh . . Lưu ý: N u đĩa CD cài đặt kh ng chạy đ ợc ch đ t đ ng th cần phải vào ổ CD ROM và kích vào File Setup.exe đ cài đặt t CD. nh .1
 2. Ch ng tr nh cài đặt s ki m tra xem thi t bị đã đ ợc cắm vào ch a và có bị tranh chấp mức ngắt điều khi n với các thi t bị khác đã đ ợc cài đặt sẵn trong máy tính hay kh ng. N u bị tranh chấp mức ngắt th cần phải xoá phần điều khi n cho thi t bị đó hoặc thay đổi lại mức ngắt. Nói chung máy tính đủ th ng minh đ l a ch n mức ngắt cho phù hợp với t ng thi t bị. Trong tr ờng hợp kh ng bị tranh chấp th ch ng tr nh yêu cầu cài ti p. Kích vào m c Next. Ch ng tr nh s nhận bi t thi t bị đang s d ng n u là Modem USB th kích vào No đ kh ng l a ch n cài đặt n u Modem PCI th ch n Yes đ ti p t c cài đặt Xem h nh . nh 1.2 Ch ng tr nh s hi n ti p phần cài đặt cho Modem USB kích Next đ cài đặt Xem h nh 1.3).
 3. nh 1.3 Chương trình sẽ Copy các Files vào hệ thống máy tính, sau khi copy xong kích Next. nh . Sau khi cài đặt xong phần mềm cho Modem ch ng tr nh yêu cầu cần phải ki m tra lại các thi t bị đấu n i đ ờng d y DSL Xem h nh .5).
 4. nh . Lưu ý i với Windows SE sau khi cài đặt xong ch ng tr nh yêu cầu phải kh i đ ng lại máy tính. Kích vào Reboot đ kh i đ ng lại Xem h nh 1.6). nh . i với Windows XP sau khi cài đặt xong th kích chu t vào Finished. 1. Cấu hình cho modem SpeedStream
 5. Ch ng tr nh s t đ ng nhận VPI VCI PPPoE n u thuê bao à N i. N u các t nh ch ng tr nh s t đ ng nhận VPI VCI PPPoE. Kích Save đ l u gi cấu h nh Xem h nh . . nh 1.7 1. t nối vào mạng nternet K t n i cho modem SpeedStream DSL s đ ợc kh i tạo trên màn h nh Desktop của Windows l c này ch cần kích đ p vào bi u t ợng đó nhập Username và Password đã đ ng k với nhà cung cấp dịch v Mega VNN đ k t n i vào Internet. . Cài đặt và cấu hình modem M ADSL đầu trang >> Sau khi đã cài đặt xong driver cho modem cần phải cấu h nh đ có th k t n i vào Internet qua modem. cấu h nh cho modem OOM DSL ta làm nh sau .1 Cấu hình chung đ d ng nternet
 6. M tr nh duy t web truy nhập vào web site mặc định http://10.0.0.2 của modem. Khi mới cài đặt mặc nhiên Username và Password của modem oom là  User name: admin  Password: zoomadsl Nhập User name và Password này vào đ cấu h nh cho modem Xem h nh 2.1). nh . Trong giao di n của trang http://10.0.0.2 kích chu t vào menu Basic Setup Xem h nh . và điền các th ng s sau  VPI: 0  VCI: 35 (L u N u s d ng dịch v tại các t nh th VPI và VCI: 32)  Encapsulation: PPPoE LLC  Username Username k t n i Mega VNN mà bạn đã đ ng k với nhà cung cấp
 7.  Password Password k t n i Mega VNN mà bạn đã đ ng k với nhà cung cấp Sau khi điền xong các th ng s trên kích chu t vào n t Save Changes. Ti p đó kích chu t vào n t Write Settings to Flash and Reboot. Bạn chờ khoảng ph t đ modem ghi lại cấu h nh vào Flash Rom sau khi modem đã ghi cấu h nh vào Flash Rom th bạn có th truy nhập đ ợc Internet. H nh . . i m tra t nối nternet ki m tra xem bạn đã k t n i đ ợc vào Internet và các th ng s đã đ ng hay ch a bạn vào menu Advance Setup Xem h nh . .
 8. nh 2.3 Ch n phần Diagnostic Test. N u trong bảng Diagnostic test Xem h nh . các dòng đều Pass nghĩa là cấu h nh cho modem đã đ ng. N u Fail dòng nào th nên ki m tra lại th ng s đó.
 9. nh 2.4  Check Ethernet LAN Connection: + N u PASS: Kêt n i t cổng RJ của modem tới ub Switch hoặc máy tính t t. + N u FAIL oặc là ch a gắn d y mạng hoặc d y mạng bị lỗi. Bạn nên ki m tra lại d y mạng đầu cắm và cách bấm d y cable RJ .  Checking ADSL Connection: y là b ớc ki m tra s thi t lập k t n i DSL và s đ ng b t Modem DSL của bạn đ n nhà cung cấp dịch v .
 10. + N u Testing ADSL Synchronization là PASS tức line DSL đã có hi u l c và đã đ ng b . + N u FAIL: Bạn nên ki m tra lại line DSL bạn ch ki m tra lại cách mắc d y đi n thoại line DSL kh ng chấp nhận mắc song song hay mắc qua tổng đài h p ch ng sét. Bạn cần liên h nhà cung cấp dịch v đ bi t thêm cách mắc d y đi n thoại . N u bạn đã ki m tra line DSL r i mà vẫn Fail bạn nên liên h nhà cung cấp dịch v đ đ ợc hỗ trợ.  ATM OAM Segment Loop Back và ATM OAM End to End Loop Back: N u Fail bạn ki m tra lại VPI VCI th ờng bạn nên gán là hoặc n u vẫn Fail bạn nên liên h nhà cung cấp dịch v .  Check PPP Connection: N u Fail bạn ki m tra lại Username, Password bạn ki m tra lại phím caps lock các b gõ ti ng Vi t ti ng oa... . N u vẫn Fail ki m tra lại Encapsulation Protocol là PPPoE. . Tha đ i đ a ch Mặc nhiên địa ch IP gateway của modem loại này là . . . . . . . Bạn có th thay đổi địa ch IP theo m nh. thay đổi địa ch IP bạn vào menu Advance Setup tại Configuration, kích chu t vào Lan Settings Xem h nh . . C a sổ Lan Settings xuất hi n Xem h nh . tại IP ddress và Subnet Mask bạn nhập địa ch IP và Subnet mask mới vào.
 11. Sau khi đã định IP xong bạn kích chu t vào n t Save Changes, ti p đó kích chu t vào n t Write Settings to Flash and Reboot đ ghi lại vào Flash rom của Modem Router. N u bạn mu n Router làm server D CP th nhập vào Xem h nh . . nh .
 12. nh 2.6 2.4 ặt lại Password Admin cho modem Kích chu t vào Advance Setup, ch n phần Admin Password Xem h nh 2. . Màn h nh Admin Password Configuration xuất hi n. Tại Admin Password bạn nhập password mới và nhập lại gi ng nh password mới tại Retype Password Xem h nh . . Sau đó bạn kích chu t vào n t Save Changes, ti p đó kích chu t vào n t Write Settings to Flash and Reboot đ ghi lại vào Flash rom của modem.
 13. nh . .5 Reset modem oom ADSL về chu n của nhà sản xuất Trong tr ờng hợp bạn quên password của Modem hoặc cấu h nh sai bạn có th kh i ph c lại cấu h nh mặc định của nhà sản xuất. Cấu h nh mặc định của nhà sản xuất là  IP Address: 10.0.0.2  Router Username: admin  Password: zoomadsl  DSL Username trắng
 14.  Password trắng  VPI: 0  VCI: 32  Protocol: PPPoE kh i ph c lại cấu h nh modem mặc định của nhà sản xuất có cách th c hi n Cách thứ nhất: Cắm ngu n cho Modem sau đó dùng m t que nh ấn nh vào n t Reset đ ng sau Modem h nh . . Ti p đó tắt ngu n của Modem và bật lại ngu n cho Modem. B y giờ Modem của bạn đã đ ợc Reset về chuẩn của nhà sản xuất. H nh . Cách thứ hai: Modem Kích đ p chu t vào bi u t ợng cấu h nh Modem trên Desktop hoặc m Internet Explorer và gõ vào địa ch http://10.0.0.2. Ti p đó nhập User name và Password của Modem vào trong tr ờng hợp bạn bi t Password của Modem n u kh ng bạn phải Reset với cách thứ nhất . Sau đó vào menu Advance Setup, tại Administration bạn kích chu t vào Reset to Default (Xem h nh .9).
 15. nh . L c này s xuất hi n c a sổ yêu cầu xác nhận bạn kích chu t vào Reset Settings to Default and Reboot Xem h nh . .
 16. nh .
Đồng bộ tài khoản