Cấu trúc anh văn cơ bản

Chia sẻ: Teddy Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

1
701
lượt xem
362
download

Cấu trúc anh văn cơ bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

The singer/the dancer/(the + career) + Proper name ⇒ The singer My Tam or My Tam singer. 2) S + not only + V +...+ but also + V + .. S + either + V +..or +... S + V + ... +whether + S + V + ...+ or... 3) Generally/Individually/Particularly/Basically, S + V + O 4. Passive sentences: S (⇒ in living things ) + be + V3/Ed ..+ by...( S as a person can be used in passive voice. But when looking at the S as things, please use V in passive ) 5. S +...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấu trúc anh văn cơ bản

Đồng bộ tài khoản