Cấu trúc tiếng Anh hay P3

Chia sẻ: Mr Yo Ko | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
300
lượt xem
255
download

Cấu trúc tiếng Anh hay P3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

To be called away: Bị gọi ra ngoài • To be called away: Bị gọi ra ngoài • To be called to the bar: Đợc nhận vào luật s đoàn • To be called up for the active service: Bị gọi nhập ngũ • To be called up: Bị gọi nhập ngũ • To be capacitated to do sth: Có t cách làm việc gì • To be careful to do sth: Chú ý làm việc gì • To be carried away by that bad news: Bị mất bình tồnh vì tin buồn • To be cast away on the desert...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấu trúc tiếng Anh hay P3

Đồng bộ tài khoản