Central Lakes College Financial Audit For Period July 1, 1995, through June 30, 1998 May 1999 Financial Audit Division Office of the Legislative Auditor State of Minnesota_part4

Chia sẻ: Kim Ku | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
31
lượt xem
3
download

Central Lakes College Financial Audit For Period July 1, 1995, through June 30, 1998 May 1999 Financial Audit Division Office of the Legislative Auditor State of Minnesota_part4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hầu hết các kiểm toán Báo cáo Kiểm toán lập pháp 99-19, ban hành tháng 3 năm 1999, bao phủ vật liệu hoạt động của tiểu bang báo cáo mục đích tài chính tổng hợp cho năm kết thúc ngày 30 tháng sáu 1998. Nó bao gồm các thử nghiệm các chương trình liên bang để xác định phù hợp với yêu cầu của liên bang.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Central Lakes College Financial Audit For Period July 1, 1995, through June 30, 1998 May 1999 Financial Audit Division Office of the Legislative Auditor State of Minnesota_part4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản