intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

CHAI CHỨA KHÍ - DẤU HIỆU PHÒNG NGỪA - 1

Chia sẻ: Cao Tt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
85
lượt xem
13
download

CHAI CHỨA KHÍ - DẤU HIỆU PHÒNG NGỪA - 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHAI CHỨA KHÍ - DẤU HIỆU PHÒNG NGỪA Gas cylinders - Precautionary labels 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định về thiết kế, nôi dung của ký hiệu nguy hiểm và phần lời, cách áp dụng dấu hiệu cảnh báo của các chai chứa khí: Các nhãn cảnh báo này được sử dụng cho tất cả các chai chứa khí đơn hoặc khí hỗn hợp. TCVN 6293: 1997 (ISO 32: 1997) Chai chứa khí - Chai chứa khí dùng trong ngành y tế - Ghi nhãn để nhận biết khí chứa. TCVN 6291: 1997 (ISO 448: 1981) Chai...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHAI CHỨA KHÍ - DẤU HIỆU PHÒNG NGỪA - 1

 1. CHAI CHỨA KHÍ - DẤU HIỆU PHÒNG NGỪA Gas cylinders - Precautionary labels 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định về thiết kế, nôi dung của ký hiệu nguy hiểm và phần lời, cách áp dụng dấu hiệu cảnh báo của các chai chứa khí: Các nhãn cảnh báo này được sử dụng cho tất cả các chai chứa khí đ ơn hoặc khí hỗn hợp. TCVN 6293: 1997 (ISO 32: 1997) Chai chứa khí - Chai chứa khí dùng trong ngành y tế - Ghi nhãn để nhận biết khí chứa. TCVN 6291: 1997 (ISO 448: 1981) Chai chứa khí - Chai chứa khí dung trong công nghiệp - Ghi nhãn đ ể nhận biết khí chứa. ISO 10156: 1990 Khí và h ỗn hợp khí. Xác đinh hiệu thế cháy và khả năng oxy hóa cho việc lựa chọn van ra của chai chứa. ISO 10298 Xác định tính độc của khí hoặc khí hỗn hợp. 3. Thiết kế và nội dung của dấu hiệu phòng ng ừa 3.1. Quy định chung Dấu hiệu cảnh báo gồm hai phần a) Một miếng hoặc nhiều miếng hình thoi, đó là miếng h ình thoi báo nguy hiểm chính và trong trường hợp có hai hoặc ba loại nguy hiểm th ì có thêm một hoặc hai miếng hình thoi báo nguy hiểm phụ; b) Một tấm nhãn mà các miếng hình thoi đặt lên trên (hoặc bên cạnh).
 2. 2 Khi cần có hai hoặc ba miếng h ình thoi báo nguy hiểm, các miếng hình thoi báo nguy hiểm phụ phải được đặt vào bên ph ải miếng h ình thoi báo nguy hiểm chính. Khi các miếng h ình thoi báo nguy hiểm xếp gối lên nhau, miếng hình thoi báo nguy hiểm chính phải phủ một phần lên các miếng h ình thoi báo nguy hiểm phụ sao cho, trong mọi trường hợp miếng hình thoi báo nguy hiểm chính vẫn không bị làm mờ đi [xem ví dụ h ình 2,a), b) và c)]. Các miếng h ình thoi và tấm nh ãn có th ể đư ợc chế tạo riêng và được lắp trên chai chứa khí. Hình 1 đến hình 3 hướng dẫn việc sắp đặt các miếng h ình thoi và tấm nh ãn, cho phép cách sắp đặt khác của miếng h ình thoi, ví dụ chúng có thể ở trên hoặc ở dư ới tấm nhãn. Ví dụ của dấu hiệu cảnh báo theo phụ lục A. 3.2 Kích thước và hình dạng 3.2.1 Miếng h ình thoi Kích thước và hình dạng của miếng h ình thoi được minh họa trên hình 1 đến hình 3. Chiều dài nên dùng của các cạnh miếng hình thoi theo b ảng 1. Các chiều d ài khác có thể được sử dụng với điều kiện việc cảnh báo nguy hiểm phải được nhìn thấy rõ ràng tu ỳ theo kích thước của chai chứa khí. Trong mọi trư ờng hợp chiều d ài cạnh của miếng hình thoi không được nhỏ hơn 10mm. Bảng 1 - KÍCH THƯỚC CỦA MIẾNG H ÌNH THOI Kích thước tính bằng milimet.
 3. 3 Đường kính ngoài của chai Chiều dài cạnh miếng hình thoi a D D < 75 a  10 75  D < 180 a  15 D  180 a  25 3.2.2 Tấm nhãn Kích thước và hình dạng của tấm nh ãn không quy định (xem hình 1 đến h ình 3).
 4. 4
 5. 5
 6. 6 3.3 Vật liệu Nhãn ph ải được chế tạo bằng vật liệu bền trong điều kiện đ ược tính toán trước khi vận chuyển, sửa chữa và sử dụng. 3.4. Màu sắc 3.4.1 Miếng h ình thoi Màu nền của miếng h ình thoi ph ải phù hợp với bảng 2 3.4.2 Tấm nhãn Màu của tấm nh ãn phải tương phản với màu của miếng hình thoi. Nên dùng màu trắng. 3.5 Nội dung 3.5.1 Miếng h ình thoi Miếng h ình thoi báo nguy hiểm chính ph ải mang chữ số 2(1) phù hợp với hệ thống phân loại các hàng hóa nguy hiểm của Liên hiệp quốc. Nếu phải có nhiều hơn các miếng hình thoi báo nguy hiểm chữ số chỉ đư ợc ghi trên miếng báo nguy hiểm chính. Thêm vào đó, miếng hình tho phải mang ký hiệu nguy hiểm thích hợp được quy định ở bảng 2 và có th ể bao gồm cả sự trình bày (hoặc là miêu tả) sự h (xem bảng 2).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản