CHĂM CHỈ HỌC TẬP (Tiết 2)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
88
lượt xem
8
download

CHĂM CHỈ HỌC TẬP (Tiết 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chăm chỉ học tập (tiết 2)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHĂM CHỈ HỌC TẬP (Tiết 2)

  1. O C BÀI 5 : CHĂM CH H C T P (Ti t 2) I. M C TIÊU : - Như th nào là chăm ch h c t p. Chăm ch h c t p mang l i l i ích gì. - Rèn cho h c sinh tính t giác th c hi n gi gi c h c bài, làm bài y ,b o m th i gian t h c trư ng, nhà. - H c sinh có thái t giác h c t p. II. DÙNG D Y H C : GV : D ng c s m vai. HS : VBT. III. CÁC H AT NG D Y H C : 1. n nh : (1 phút ) Hát 2. Ki m tra bài cũ : (4 phút) -Vì sao c n ph i chăm ch h c t p ?
  2. - Nh n xét, ánh giá. 3. Bài m i : a/ Gi i thi u bài : “Chăm ch h c t p” b/ Các ho t ng d y h c : TL HO T NG D Y HO T NG H C 10 * Ho t ng 1: óng vai ph M c Tiêu : Giúp hs có k năng ng x các tình hu ng -Hs th o lu n nhóm. trong cu c s ng. -Các nhóm óng vai. -GV nêu tình hu ng SGK. -K t lu n : Hs c n ph i i 10 h c u và úng gi . ph *Ho t ng 2 : Th o lu n nhóm -Nhóm th o lu n theo M c tiêu : Hs bày t thái phi u. 5 , ý ki n liên quan n chu n m c o c.. - i di n nhóm trình ph bày .
  3. -GV phát phi u bài t p. -Nh n xét k t lu n. *Ho t ng 3 : Phân tich -Hs di n. ti u ph m.. M c tiêu : Giúp hs ánh giá hành vi chăm ch h c t p và gi i thích. -GV yêu c u hs di n ti u ph m do gv hư ng d n. -GV nêu câu h i g i ý cho hs phân tích ti u ph m. -Nh n xét k t lu n : Gi ra chơi, dành cho hs vui chơi b t căng th ng,… K t lu n chung : Chăm ch h c t p là b n ph n c a ngư i h c sinh,…
  4. 4.C ng c : (4 phút) - Chăm ch h c t p mang l i l i ích gì? -GV nh n xét. IV. HO T NG N I TI P: (1 phút) -Nh n xét - Xem l i bài – Hs ph i bi t chăm ch h c t p. -Rút kinh nghi m: ------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
Đồng bộ tài khoản