CHĂM LÀM VIỆC NHÀ (Tiết2)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
123
lượt xem
9
download

CHĂM LÀM VIỆC NHÀ (Tiết2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chăm làm việc nhà (tiết2)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHĂM LÀM VIỆC NHÀ (Tiết2)

  1. O C BÀI 4 : CHĂM LÀM VI C NHÀ (Ti t2) I. M C TIÊU : - Tr em có b n ph n tham gia làm nh ng công vi c nhà phù h p v i kh năng. - Chăm làm vi c nhà là th hi n tình thương yêu c a em iv i ông bà, cha m . - HS có thái không ng tình v i hành vi chưa chăm làm vi c nhà. II. DÙNG D Y H C : GV : D ng c s m vai. HS : VBT. III. CÁC H AT NG D Y H C : 1. n nh : (1 phút ) Hát 2. Ki m tra bài cũ : (4 phút) -Vì sao c n ph i chăm làm vi c nhà ?
  2. - Nh n xét, ánh giá. 3. Bài m i : a/ Gi i thi u bài : “Chăm làm vi c nhà” b/ Các ho t ng d y h c : TL HO T NG D Y HO T NG H C 10 * Ho t ng 1: T liên h ph M c Tiêu : Giúp hs nhìn nh n, ánh giá s tham gia làm -Trao i b n cùng vi c nhà c a b n thân. bàn. -GV nêu câu h i. -Hs tr l i. -GV nh n xét, khen ng i. 10 ph *Ho t ng 2 : óng vai M c tiêu : Hs bi t ng x -Th o lu n óng vai. úng trong các tình hu ng c th . -Trình bày trư c l p. -GV chia nhóm giao tình 5 hu ng.
  3. ph -K t lu n : C n làm vi c nhà xong, m i i chơi,… -Các nhóm th o lu n, *Ho t ng 3 : Trò chơi trình bày trư c l p. n u thì. -Hs chơi theo nhóm. M c tiêu : Hs th hi n ư c trách nhi m c a mình v i công vi c gia ình. -GV hư ng d n cách chơi. -Nh n xét, khen ng i. K t lu n chung : Tham gia làm vi c nhà phù h p v i kh năng là quy n và b n ph n c a tr em. 4.C ng c : (4 phút) -Chăm làm vi c nhà có l i ích gì ? -GV nh n xét.
  4. IV. HO T NG N I TI P: (1 phút) -Nh n xét - Xem l i bài - Hs bi t giúp cha m làm vi c nhà,… -Rút kinh nghi m: -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------
Đồng bộ tài khoản