Chỉ định người lấy mẫu giống, sản phẩm cây trồng và phân bón

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
94
lượt xem
5
download

Chỉ định người lấy mẫu giống, sản phẩm cây trồng và phân bón

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chỉ định người lấy mẫu giống, sản phẩm cây trồng và phân bón', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ định người lấy mẫu giống, sản phẩm cây trồng và phân bón

  1. Chỉ định người lấy mẫu giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Trồng trọt Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Trồng trọt Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Trường hợp hồ sơ có sai sót thì trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, phải thông báo cho tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ các nội dung cần sửa chữa, bổ sung;- Thời gian từ khi đánh giá đến khi ra quyết định chỉ định không quá 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp giấy chứng nhận Quyết định số 1. 100.000đồng/lần người lấy mẫu. Mức phí 11/2008/QĐ-BTC... 650.000đồng/ Quyết định số 2. Phí giám sát người lấy mẫu. người/lần 11/2008/QĐ-BTC... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước - Người lấy mẫu có nhu cầu chỉ định gửi hồ sơ về Cục Trồng 1. Bước 1: trọt; - Cục Trồng trọt tiếp nhận, thẩm định hồ sơ nếu hồ sơ có sai sót 2. Bước 2: phải thông báo cho người nộp hồ sơ các nội dung cần sửa chữa, bổ sung; 3. Bước 3: - Nếu hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt tổ chức đánh giá hồ sơ theo điều kiện được chỉ định người lấy mẫu. Trường hợp cần thiết tiến
  3. Tên bước Mô tả bước hành đánh giá trực tiếp người có đơn đề nghị chỉ định; 4. Bước 4: Cục trưởng Cục Trồng trọt quyết định chỉ định người lấy mẫu Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị chỉ định; 2. - Bản sao hợp lệ Chứng chỉ đào tạo về lấy mẫu; - Báo cáo kết quả về quá trình hoạt động lấy mẫu có xác nhận của Thủ 3. trưởng đơn vị. Số bộ hồ sơ: Không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đăng ký chỉ định người lấy mẫu (Phụ Quyết định số 106/2008/QĐ- 1. lục 2a) BNN... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Người lấy mẫu thuộc đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp được chỉ định khi đáp ứng các điều kiện sau đây: a) Đã được đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo lấy Quyết định số 1. mẫu về lĩnh vực đề nghị chỉ định; 106/2008/QĐ-BNN... b) Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm lấy mẫu lĩnh vực đề nghị chỉ định (đã lấy mẫu hoặc tham gia lấy ít nhất 100 mẫu/ lĩnh vực đề nghị công nhận); c) Không có sai phạm trong quá trình lấy mẫu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản