Chỉ thị 12/2000/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
3
download

Chỉ thị 12/2000/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 12/2000/CT-TTg về việc hoàn thành công tác khen thưởng 3 thời kỳ: thành tích giúp đỡ cách mạng trước tháng 8/1945, kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 12/2000/CT-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/2000/CT-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2000 CHỈ THN VỀ VIỆC HOÀN THÀNH CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG 3 THỜI KỲ: THÀNH TÍCH GIÚP ĐỠ CÁCH MẠNG TRƯỚC THÁNG 8/1945, KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP, KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 3 tháng 6 năm 1998 của Bộ Chính trị về việc trong năm 2000 hoàn thành công tác khen thưởng 3 thời kỳ, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm tốt một số việc sau: 1. Rà soát lần cuối các hồ sơ khen thưởng của cả 3 thời kỳ thuộc phạm vi trách nhiệm của đơn vị mình, trình Thủ tướng Chính phủ (qua Viện thi đua - khen thưởng Nhà nước) trước ngày 30/9/2000. 2. Tổ chức phân loại, lập danh sách, bảo quản hồ sơ khen thưởng lâu dài ở 2 cấp: tỉnh, huyện nhằm phục vụ cho công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có) đồng thời thực hiện chính sách ưu đãi theo Nghị định số 28/CP ngày 29/4/1995. 3. Tổ chức tổng kết việc thực hiện công tác khen thưởng 3 thời kỳ ở các cấp và trong cả nước. Viện Thi đua khen thưởng Nhà nước hướng dẫn nội dung báo cáo tổng kết khen thưởng ở từng cấp và trong cả nước. 4. Viện Thi đua - khen thưởng Nhà nước thNm định hồ sơ khen đợt cuối của 3 thời kỳ và trình Thủ tướng Chính phủ trưóc ngày 30/11/2000. Yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Chủ tịch UBN D các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị này. Nguyễn Tấn Dũng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản