Chỉ thị số 03/CT-UB-KT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 03/CT-UB-KT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 03/CT-UB-KT về việc tổ chức kiểm tra việc chấp hành chế độ niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết trong dịp Tết nguyên đán Bính Tý do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 03/CT-UB-KT

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NAM ------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 03/CT-UB-KT TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 1996 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH CHẾ ĐỘ NIÊM YẾT GIÁ VÀ BÁN ĐÚNG GIÁ NIÊM YẾT TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH TÝ Để thực hiện Chỉ thị số 1193/VGCP-TH ngày 14 tháng 12 năm 1995 của Ban Vật giá Chính phủ về việc tăng cường quản lý, bình ổn giá trong dịp Tết Bính Tý và tiếp theo Chỉ thị Tết số 58/CT-UB-NCVX ngày 02-12-1995 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức tốt Tết Nguyên đán 1996. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo việc tổ chức kiểm tra việc chấp hành chế độ niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết ở thành phố trong dịp Tết và những ngày sau Tết Bính Tý như sau: 1/ ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI KIỂM TRA: - Các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. - Phạm vi kiểm tra: việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết tập trung các mặt hàng lương thực, thịt heo, lạp xưởng, mứt Tết, dưa hấu, dịch vụ giữ xe hai bánh, giá vào cửa các khu vui chơi, giải trí phục vụ Tết. - Địa bàn kiểm tra: đối với cấp thành phố có khu vực chợ Bến Thành, Bình Tây và Bà Chiểu. Đối với cấp quận, huyện tổ chức kiểm tra một vài tụ điểm lớn trên địa bàn mình. - Thời gian tiến hành kiểm tra: từ 31/01/1996 đến 29/02/1996 (12 tháng chạp đến 11/01 Âm lịch). 2/ XỬ LÝ VI PHẠM: Việc xử lý các vi phạm thực hiện theo Nghị định số 01/CP ngày 03-01-1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chánh trong lĩnh vực thương mại. 3/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
  2. Ở cấp thành phố tổ chức đoàn kiểm tra do Trưởng ban Vật giá thành phố chủ trì kiểm tra việc chấp hành chế độ niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết trong dịp Tết Bính Tý với sự tham gia của: - Sở Thương mại (Chi cục QLTT/TP): 2 người (Phó đoàn) - Công an thành phố (Phòng CSTT): 2 người - Cục Thuế thành phố: 3 người Thủ trưởng các cơ quan nêu trên có trách nhiệm cử đủ người tham gia đoàn kiểm tra. Ở cấp quận, huyện giao cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức đoàn kiểm tra việc chấp hành chế độ niêm yết giá trong dịp Tết Bính Tý với thành phần tương tự như thành phố. Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, Ban Quản lý các chợ thuộc quận, huyện mình quán triệt trong giới tiểu thương chấp hành niêm yết giá theo Chỉ thị số 58/CT-UB-NCVX ngày 02-12-1995 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức tốt Tết Nguyên đán 1996. 4/ VỀ KINH PHÍ VÀ KHEN THƯỞNG: Kinh phí kiểm tra việc chấp hành giá trong dịp Tết do ngân sách Nhà nước cấp trên cơ sở dự trù của đoàn kiểm tra. Việc khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác kiểm tra quản lý giá trong dịp Tết được xem xét khi tổng kết đợt kiểm tra. 5/ VIỆC SƠ KẾT, BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN: Giao Trưởng Ban Vật giá thành phố/Trưởng đoàn kiểm tra tổ chức triển khai, theo dõi tập hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân thành phố. Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm báo cáo về Ban Vật giá thành phố việc tổ chức triển khai ở địa phương mình (chậm nhất vào ngày 05-03-1996) để Ban Vật giá thành phố tập hợp tình hình báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố vào ngày 11-3-1996. 6/ Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Vật giá thành phố, Giám đốc Sở Thương mại, Giám đốc Sở Tài chánh, Giám đốc Công an thành phố, Cục Trưởng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thuộc thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện chỉ thị này. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
  3. KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Minh Châu
Đồng bộ tài khoản