Chỉ thị số 05/2007/CT-BTC

Chia sẻ: Truong Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
42
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 05/2007/CT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 05/2007/CT-BTC về việc bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Mậu tý 2008 do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 05/2007/CT-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 05/2007/CT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007 CHỈ THỊ VỀ VIỆC BÌNH ỔN GIÁ TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TÝ 2008 Năm 2007 là năm có nhiều yếu tố tác động đến sự hình thành và vận động của giá cả thị trường: ngoài các nguyên nhân do thiên tai (bão, lũ), dịch bệnh, sức mua tăng còn có nguyên nhân do giá thị trường thế giới liên tục tăng trong suốt thời gian từ đầu năm đến nay và tiếp tục vận động trong xu thế tăng. Dự báo trong thời gian tới tình hình thiên tai, dịch bệnh còn có những diễn biến phức tạp; giá thị trường thế giới tiếp tục có những diễn biến khó lường; sức mua có khả năng thanh toán của các tầng lớp nhân dân trong dịp Tết tăng, gây áp lực làm tăng giá thị trường nhất là giá các hàng tiêu dùng thiết yếu và một số dịch vụ cơ bản. Để bình ổn giá cả, không để xảy ra tình trạng tăng đột biến về giá cả hàng hóa, dịch vụ trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008 và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 18/2007/CT- TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường, Chỉ thị số 23/2007/CT-TTg ngày 31/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp điều hành giá cả bình ổn thị trường trong những tháng cuối năm 2007 và phục vụ Tết Mậu Tý năm 2008 góp phần bảo đảm cho nhân dân đón tết vui vẻ, phấn khởi, tiết kiệm; Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị và tổ chức thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh phối hợp với các cơ quan quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai các công việc sau đây: I. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÌNH ỔN GIÁ: 1. Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chỉ đạo thực hiện các công việc sau: - Xây dựng phương án điều hành giá hàng hóa, dịch vụ, nhất là những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, quan trọng, trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán; trên cơ sở diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn, đề xuất kịp thời các biện pháp bình ổn giá thuộc thẩm quyền địa phương, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện, không để xảy ra tình trạng đột biến về giá tại địa phương.
  2. - Đối với các địa phương chịu ảnh hưởng của bão lụt vừa qua: Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; có biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, bảo đảm tiến độ sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. - Triển khai ngay việc dự báo về nhu cầu tiêu dùng, kết hợp với nắm tình hình chuẩn bị lực lượng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán (lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo, bia, rượu, quần áo, văn hóa phẩm và phương tiện đi lại, …) của tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn, có biện pháp cung ứng đủ hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhân dân và tổ chức lưu thông thông suốt; có kế hoạch dự trữ vật tư, nguyên liệu cho sản xuất hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, thuốc chữa bệnh cho người, gia súc, gia cầm không để xảy ra mất cân đối cung cầu, gây đột biến giá cả vào dịp trước và sau Tết Nguyên đán, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, vùng giao thông khó khăn, vùng vừa qua bị ảnh hưởng của các cơn bão, lũ, dịch bệnh và ở các khi công nghiệp, thành phố lớn. - Căn cứ vào chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính và khả năng của địa phương, trình UBND cấp tỉnh quyết định phương án hỗ trợ cho các doanh nghiệp có thị phần lớn trên địa bàn tỉnh để khuyến khích doanh nghiệp thực hiện dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết. - Kiểm soát thị trường, phát hiện kịp thời các hiện tượng kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng chất lượng kém, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; thịt gia súc, gia cầm và các sản phẩm của gia cầm chưa qua kiểm dịch … xử lý kiên quyết các trường hợp sai phạm nhằm bảo vệ lợi ích người tiêu dùng. - Kiểm soát chặt chẽ các phương án giá và mức giá của những hàng hóa, dịch vụ do nhà nước đặt hàng phục vụ các chương trình mục tiêu quốc gia, hàng hóa, dịch vụ mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước, hàng hóa, dịch vụ còn được trợ cước, trợ giá; kiểm tra việc chấp hành quy định của nhà nước về quản lý giá, bán hàng hóa, dịch vụ theo đúng giá của cơ quan có thẩm quyền quy định; kiểm tra việc niêm yết giá và bán hàng hóa, dịch vụ theo giá niêm yết (nhất là hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu, giá dịch vụ đi lại, trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô, …), kiểm tra việc thu các loại phí dịch vụ không để các doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng tăng giá, phí dịch vụ tùy tiện, trái pháp luật trong dịp Tết làm thiệt hại đến lợi ích người tiêu dùng. Kiên quyết xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân cố tình vi phạm các quy định như: không niêm yết giá, bán hàng cao hơn giá niêm yết, tăng giá tùy tiện hàng hóa, dịch vụ trong dịp Tết Nguyên đán, … theo quy định tại Nghị định 169/2004/NĐ-CP ngày 20/9/2004 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, Nghị định 106/2003/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí. Rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bãi bỏ ngay các khoản thu phí, lệ phí trái với quy định của pháp luật, miễn thu các khoản phí, lệ phí theo quy định tại Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 1/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ: tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân.
  3. 2. Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm tiếp tục thực hiện việc kiểm tra các doanh nghiệp nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa thuộc diện giảm thuế nhập khẩu mà không có các biện pháp tiết giảm chi phí để giảm giá; phát hiện những sai phạm và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; yêu cầu các doanh nghiệp đã có cam kết giảm giá do được nhà nước giảm thuế phải thực hiện những nội dung đã cam kết. Kiên quyết loại trừ ra khỏi chi phí tính thuế những khoản chi thưởng và những khoản chi không hợp lý, hợp lệ khi quyết toán thuế. 3. Giám đốc Kho bạc Nhà nước tại địa phương có trách nhiệm chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát chi, nhất là chi tiêu cho Hội nghị, tổng kết, chi lương, thưởng cuối năm, mua sắm trang thiết bị, đầu tư xây dựng cơ bản, kiên quyết loại trừ các khoản chi không đúng quy định. Đồng thời, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị hành chính sự nghiệp nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc quyết định và chịu trách nhiệm về các khoản chi tiêu của đơn vị. 4. Cục trưởng Cục Hải quan có trách nhiệm chỉ đạo giải quyết thông quan kịp thời hàng hóa, đúng quy định phối hợp với Bộ đội biên phòng và các cơ quan chức năng khác tăng cường lực lượng, phương tiện, tổ chức tuần tra, kiểm soát trong lãnh thổ hải quan và ngoài lãnh thổ hải quan ở khu vực biên giới, khu vực cửa khẩu đường bộ, đường biển và đường hàng không. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, để góp phần giữ bình ổn giá ở thị trường trong nước. 5. Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi tình hình triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả báo cáo Bộ về hỗ trợ kinh phí để dự trữ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán năm 2008 của các địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7196/VPCP ngày 11/12/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai các giải pháp bình ổn thị trường cuối năm 2007 và Tết Nguyên đán 2008. 6. Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị chức năng của các Bộ, ngành thực hiện tốt các công việc sau: a/ Vụ Ngân sách nhà nước chủ trì cùng vụ Đầu tư, Kho bạc nhà nước phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; chủ động trong điều hành để bảo đảm cân đối lớn về hàng hóa, tiền tệ, cán cân thanh toán, chi ngân sách. b/ Vụ Tài chính – ngân hàng và các tổ chức tín dụng phối hợp với các đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tham mưu cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức thực thi các biện pháp thích hợp kiểm soát được mức tăng trưởng tổng phương tiện thanh toán và mức huy động tín dụng; thực hiện các biện pháp nghiệp vụ thị trường mở để điều tiết lượng tiền trong lưu thông ở mức hợp lý, giữ bình ổn tỷ giá hối đoái, không để xảy ra những đột biến trên thị trường tiền tệ. c/ Cục Quản lý Giá chủ trì cùng Cục tài chính doanh nghiệp phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công thương để tham mưu cho Bộ Công Thương.
  4. Chủ trì, phối hợp các địa phương, các Hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp tổ chức thực hiện các giải pháp đồng bộ mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, tổ chức tốt và bảo đảm thị trường, hàng hóa lưu thông thông suốt. Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống gian lận thương mại; kiểm tra chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn đã công bố gắn với kiểm tra niêm yết giá, đăng ký giá và bán hàng theo giá niêm yết. d/ Cục Quản lý giá, Cục Tài chính doanh nghiệp phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh đồng bằng sông Cửu long nắm chắc lượng gạo hàng hóa, điều hành tiến độ xuất khẩu hợp lý theo chỉ đạo của Chính phủ, bảo đảm an ninh lương thực và giữ bình ổn giá lúa gạo trong nước. Đồng thời yêu cầu các Tổng giám đốc, Giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty, Doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức điều hòa cung cầu hàng hóa dịch vụ trên đại bàn đáp ứng yêu cầu của đời sống xã hội; chịu trách nhiệm kiểm soát các khoản chi lương, thưởng và các khoản chi liên quan đến tổng kết cuối năm của doanh nghiệp. II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO GIÁ THỊ TRƯỜNG TRONG DỊP TẾT. 1. Đối với Sở Tài chính tỉnh, thành phố: - Từ ngày 01/01/2008 trong các báo cáo thường kỳ (ngày, tuần, tháng) của Sở Tài chính tỉnh, thành phố gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá) cần bổ sung nội dung về tình hình chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết và đánh giá khả năng cung ứng hàng hóa, thực hiện việc bình ổn giá tại địa phương, trước hết là các vật tư nguyên liệu quan trọng, các mặt hàng như: các loại thịt (lợn, gà, bò), cá, giá gạo (nếp, tẻ); thực phẩm chế biến; bánh mứt kẹo, hoa, quả và giá một số dịch vụ như: trong giữ xe đạp, xe máy, ô tô, cước vận chuyển hành khách … - Từ ngày 01/2/2008 đến ngày 16/2/2008 (10 Tết Âm lịch) đối với 12 Sở Tài chính tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện chế độ báo cáo nhanh mỗi ngày 1 lần (FAX, thư điện tử) về số lượng mặt hàng theo quy định tại Quyết định số 1712/QĐ-BTC ngày 25/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ báo cáo giá cả thị trường. Sau Tết Nguyên đán, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố báo cáo tổng hợp đánh giá tình hình giá cả thị trường (trước, sau Tết) gửi về Bộ Tài chính, (Cục Quản lý Giá) trước ngày 16/2/2008 (ngày 10 Tết Âm lịch) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 2. Đối với các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của bão, lũ, lụt trong năm 2007 cần có báo cáo về tình hình cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân và có phương án đề nghị hỗ trợ kịp thời.
  5. 3. Đối với các đơn vị khác (Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): thực hiện báo cáo về nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này về cơ quan cấp trên theo hệ thống: - Đợt 1: Báo cáo tình hình nhiệm vụ chuẩn bị Tết, trước ngày 15/1/2008. - Đợt 2: Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ sau Tết, trước ngày 20/2/2008. 4. Cục trưởng Cục Quản lý chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình diễn biến giá cả thị trường báo cáo Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định về thời gian, báo cáo kịp thời những vấn đề đột xuất phát sinh để có biện pháp xử lý./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó TTg (để báo cáo); - Bộ Công Thương, Bộ KH&ĐT, Bộ NN&PTNT, NHNNVN; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Vũ Văn Ninh - Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Lãnh đạo Bộ; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Lưu: VT (3b), Cục QLG (3b).
Đồng bộ tài khoản