Chỉ thị số 09/2000/CT-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 09/2000/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 09/2000/CT-TTg về việc tiến hành kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hoá và kinh doanh văn hoá phẩm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 09/2000/CT-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 09/2000/CT-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2000 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TIẾN HÀNH KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VĂN HOÁ VÀ KINH DOANH VĂN HOÁ PHẨM Tình hình quản lý hoạt động dịch vụ văn hoá và kinh doanh văn hoá phẩm trên thị trường nước ta hiện nay có nhiều biểu hiện bị buông lỏng, việc thực hiện Nghị định số 87/CP ngày 14 tháng 12 năm 1995 thiếu kiên quyết, chưa triệt để và không thường xuyên; để tiếp tục chấn chỉnh quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, góp phần triển khai thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: 1. Giao Bộ Văn hoá - Thông tin chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Tổng cục Du lịch và các Bộ, ngành liên quan cùng với Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tiến hành đợt kiểm tra, chỉnh đốn các hoạt động dịch vụ văn hoá và kinh doanh văn hoá phẩm trên phạm vi cả nước; đồng thời phát hiện, truy quét, ngăn chặn và triệt phá các tệ nạn xã hội trong lĩnh vực này. Trong quá trình kiểm tra cần kiên quyết xử lý các cá nhân, tổ chức có các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động dịch vụ văn hoá và kinh doanh văn hoá phẩm. Rà soát lại hệ thống tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành về hoạt động dịch vụ văn hoá và kinh doanh văn hoá phẩm để kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ các văn bản pháp luật không còn phù hợp. Đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các biện pháp thích hợp cần thực hiện để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan của địa phương tiến hành kiểm tra, chỉnh đốn các hoạt động dịch vụ văn hoá, kinh doanh văn hoá phẩm tại địa phương mình. 3. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin có trách nhiệm tổ chức tổng kết, đánh giá đợt kiểm tra này và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2000.
  2. Phạm Gia Khiêm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản