Chỉ thị số 1037-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 1037-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 1037-TTg về việc giúp đỡ các gia đình cán bộ, công nhân viên bị túng thiếu do Thủ Tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 1037-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1037-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 1956 CHỈ THỊ VỀ VIỆC GIÚP ĐỠ CÁC GIA ĐÌNH CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN BỊ TÚNG THIẾU. Hiện nay tình hình của một số gia đình cán bộ, công nhân viên ở các cơ quan, xí nghiệp, nhất là những gia đình đông con, đang bị túng thiếu, cần được giúp đỡ để vượt qua khó khăn. Theo đề nghị của các Bộ Nội vụ, Tài chính, Lao động, Thủ tướng Phủ quyết định trích 1.500 tấn gạo để trợ cấp cho những gia đình nói trên. Tùy theo sự túng thiếu của mỗi gia đình mà định mức trợ cấp nhiều hay ít, theo các mức: 100 cân, 75 cân và 50 cân gạo hiện vật. Về kế hoạch trợ cấp, các Bộ Nội vụ, Tài chính, Lao động sẽ ra thông tư quy định các thể thức cụ thể để thi hành. Việc trợ cấp phải đạt được yêu cầu kịp thời, hợp lý và giúp đỡ thiết thực. Về phân phối gạo, Bộ Tài chính sẽ làm bản phân phối giao cho các Bộ, các xí nghiệp, các Ủy ban hành chính khu, tỉnh; Tổng công ty lương thực sẽ có kế hoạch cụ thể để các Công ty ở địa phương cấp phát kịp thời, nhanh chóng, không gây tốn kém, thiệt hại cho người nhận. Gạo để cấp phát phải là gạo tốt. Sau khi đã thực hiện xong kế hoạch trợ cấp, các Bộ, các xí nghiệp, các địa phương sẽ báo cáo về Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ để trình lên Chính phủ. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Phạm Văn Đồng
Đồng bộ tài khoản