Chỉ thị số 154/CT-BNN-PCLB về việc hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại và chuẩn bị khắc phục những hậu quả do mưa lũ gây ra do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, để thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1169/CP-NN ngày 4/11/1999 về việc hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại và chuẩn bị khắc phục những hậu quả do mưa lũ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
6
download

Chỉ thị số 154/CT-BNN-PCLB về việc hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại và chuẩn bị khắc phục những hậu quả do mưa lũ gây ra do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, để thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1169/CP-NN ngày 4/11/1999 về việc hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại và chuẩn bị khắc phục những hậu quả do mưa lũ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 154/CT-BNN-PCLB về việc hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại và chuẩn bị khắc phục những hậu quả do mưa lũ gây ra do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, để thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1169/CP-NN ngày 4/11/1999 về việc hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại và chuẩn bị khắc phục những hậu quả do mưa lũ gây ra...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 154/CT-BNN-PCLB về việc hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại và chuẩn bị khắc phục những hậu quả do mưa lũ gây ra do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, để thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1169/CP-NN ngày 4/11/1999 về việc hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại và chuẩn bị khắc phục những hậu quả do mưa lũ

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔN ******** ****** Số: 154/CT-BNN-PCLB Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 1999 CHỈ THN VỀ VIỆC THỰC HIỆN SỰ CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CÔNG ĐIỆN SỐ 1169/CP-NN NGÀY 4/11/1999 Mưa lũ những ngày qua gây ngập lụt nghiêm trọng ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định và đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân và Nhà nước. Hiện nay, lũ trên các triền sông vẫn còn đang trên báo động 3 và còn kéo dài trong nhiều ngày. Tình hình thời tiết trong những ngày tới còn tiếp tục diễn biến xấu và gây khó khăn cho công tác cứu trợ, cứu hộ. Thực hiện Công điện số 1169/CP-NN ngày 4/11/1999 của Thủ tướng Chính phủ gửi các Bộ, ngành Trung ương và Uỷ ban nhân dân các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định; để hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại và chuNn bị khắc phục những hậu quả do mưa lũ gây ra, Bộ chỉ thị cho các đơn vị khNn trương triển khai thực hiện các việc cụ thể sau: - Tổng công ty Lương thực triển khai ngay kế hoạch hỗ trợ lương thực cho các tỉnh trong vùng bị ngập lụt để cứu đói cho nhân dân trong và sau mưa lũ. - Vụ Đầu tư xây dựng cơ bản theo dõi chặt chẽ và chỉ đạo sát sao các Ban quản lý dự án, các đơn vị thi công các công trình hồ đập đang xây dựng trong vùng mưa lũ, đảm bảo an toàn cho công trình, an toàn thiết bị xe máy và an toàn cho người. Cử cán bộ đi kiểm tra tại chỗ, đánh giá sự thiệt hại về công trình do lũ lụt gây ra, có kế hoạch khắc phục để tiếp tục thi công ngay sau khi nước rút bảo đảm tiến độ đã định. - Vụ Quản lý nước và Khai thác công trình Thuỷ lợi chỉ đạo các Công ty Quản lý và khai thác công trình Thuỷ lợi có biện pháp cụ thể bảo đảm an toàn hồ đập và hệ thống kênh mương; cử cán bộ vào các địa phương bị ngập lụt, kiểm tra đánh giá sự thiệt hại hư hỏng công trình do lũ lụt gây ra và có kế hoạch khắc phục ngay sau lũ để đảm bảo nước tưới cho vụ đông - xuân 1999 - 2000 và các mùa vụ tiếp theo. - Cục Phòng chống lụt bão & QLĐĐ giúp Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành Trung ương thực hiện nội dung Công điện của Thủ tướng Chính phủ; việc khắc phục hậu quả khi lũ rút và chuNn bị các phương án cụ thể để sẵn sàng đối phó với tình huống xấu xảy ra; chỉ đạo các Chi cục Phòng chống lụt bão & QLĐĐ các tỉnh kiểm tra hệ thống đê điều, đánh giá sự thiệt hại và có kế hoạch khắc phục để đảm bảo chống lũ an toàn.
  2. - Cục Khuyến nông và Khuyến lâm soát xét nhu cầu các loại giống cây trồng và vật nuôi của các địa phương bị ngập lụt, bảo đảm phục hồi sản xuất ngay sau lũ. Bảo đảm kế hoạch sản xuất đông - xuân 1999 - 2000. - Cục Thú y chuNn bị thuốc phòng và chữa bệnh cho gia súc ở vùng bị ngập lụt, đặc biệt là việc ngăn chặn ngay những dịch bệnh gia súc trong và sau lũ. - Các đơn vị đóng trên địa bàn các tỉnh bị ngập lụt, phải có kế hoạch đảm bảo an toàn cho người và tài sản, đồng thời giúp các địa phương tìm kiếm người mất tích; đặc biệt đối với vùng sâu, vùng xa; có kế hoạch giúp đỡ dân trong địa bàn bị ngập lụt khắc phục hậu quả. - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, huy động mọi lực lượng, khả năng sẵn có của mình để giúp đỡ đồng bào các địa phương bị ngập lụt với tinh thần tương thân tương ái. - Văn phòng Bộ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này. Bộ yêu cầu các đơn vị khNn trương triển khai ngay nội dung của Chỉ thị này để kịp giúp các địa phương trong vùng bị ngập lụt; đồng thời thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện về Bộ. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỨ TRƯỞNG Nguyễn Văn Đẳng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản