Chỉ thị số 17/2001/CT-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 17/2001/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 17/2001/CT-UB về việc triển khai thực hiện Nghị định 08/2001/NĐ-CPngày 22/02/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 17/2001/CT-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 17/2001/CT-UB Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2001 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 08/2001/NĐ-CP NGÀY 22/02/2001 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN AN NINH TRẬT TỰ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN. Ngày 22/02/2001, Chính phủ đã ban hành Nghị định 08/2001/NĐ-CP quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Ngày 04/5/2001, Bộ Công an có thông tư số 02/2001/TT-BCA hướng dẫn thực hiện Nghị định. Để triển khai thực hiện nghiêm túc, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu các ngành, các cấp và cán bộ nhân dân Thủ đô có trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung sau: 1- Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành và đoàn thể có trách nhiệm phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định và Thông tư cho mọi cán bộ, nhân dân trong phạm vi cơ quan, địa phương mình quản lý để mọi người hiểu rõ các quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, góp phần tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, đảm bảo quyền kinh doanh hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở Thủ đô. 2- Sở Tư pháp, Sở VHTT, Công an Thành phố, các báo, đài của Hà Nội, các Sở, Ban, Ngành, quận, huyện thuộc Thành phố có kế hoạch cụ thể tuyên truyền liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh, sinh hoạt các tổ dân phố... với những nội dung thiết thực, hình thức phong phú giúp cho cán bộ nhân dân hiểu, tham gia giám sát việc thực hiện. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuộc các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT thực hiện nghiêm túc. 3- Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở thương mại và UBND các quận, huyện trong quá trình tiến hành xem xét, duyệt cấp đăng ký kinh doanh có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân (kể cả tổ chức cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) xin đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự theo đúng quy định của pháp luật, phối hợp Công an thành phố trong việc quản lý, kiểm tra hoạt động của các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT trên địa bàn thành phố. 4- Công an thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện việc xác nhận điều kiện ANTT, tiếp nhận bản cam kết của các tổ chức, cá nhân đảm bảo
  2. nhanh chóng thuận tiện. Hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ của các cơ sở làm ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Hướng dẫn lực lượng công an các cấp tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện các điều kiện về ANTT của cơ sở theo đúng tinh thần Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ công an, chống phiền hà tiêu cực. Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. UBND Thành phố giao cho Giám đốc công an Thành phố tổ chức theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và báo cáo kết quả thường xuyên về UBND Thành phố để báo cáo Chính phủ và các ngành Trung ương./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phan Văn Vượng
Đồng bộ tài khoản