Chỉ thị số 206-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 206-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 206-TTg về việc cử Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thứ trưởng các bộ và cấp tương đương tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà nước tại Học viện hành chính Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 206-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 206-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 1997 CHỈ THỊ VỀ VIỆC CỬ CHỦ TỊCH UỶ BANNHÂN DÂN, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG, THỨ TRƯỞNG CÁC BỘ VÀ CẤP TƯƠNG ĐƯƠNG THAM GIA CÁC KHOÁ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TẠI HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Sự nghiệp đổi mới củanước ta trong hơn 10 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn. Sự chuyển đổinền kinh tế từ cơ chế kế hoach hoá, tập chung, bao cấp sang nền kinh tế hànghoá, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướngXã hội Chủ nghĩa và công cuộc cải cách nền Hành chính Nhà nước đang đi vàochiều sâu. Từ đó, một yêu cầu khách quan và bức thiết đặt ra là phải đào tạođồng bộ đội ngũ cán bộ cấp cao các ngành, các cấp, các lĩnh vực có đầy đủ phẩmchất, năng lực và khả năng chỉ đạo thống nhất trong điều hành công việc chungcủa hệ thống hành chính Nhà nước. Việc học tập nâng cao kiến thức về quản lýhành chính Nhà nước là yêu cầu khách quan, bắt buộc đối với các cán bộ đươngchức. Xuất phát từ tình hìnhđó Thủ tướng Chính phủ chỉ thị: 1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương, Thứ trưởng các Bộ và các đồng chí giữ chức vụtương đương có tuổi đời dưới 55 bố trí thời gian và sắp xếp công việc dể đi dựcác khoá bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà nước tổ chức tại Học việnHành chính Quốc gia trong năm 1997. 2. Học viện Hành chính Quốc gia chủ trì phối hợp với Họcviện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ xây dựngnội dung chương trình khoá học thích hợp với đối tượng đi học, đảm bảo chấtlượng, tính cập nhật cao và chuẩn bị những điều kiện cần thiết khác phục vụ tốtcác khoá bồi dưỡng. Thời gian chương trình mỗi khoá học kéo dài tối đa là mộttháng rưỡi. 3. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chủ trì, phối hợp với Họcviện Hành chính Quốc gia xây dựng kế hoạch chiêu sinh, tiến độ thực hiện cáckhoá học. Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức các khoá học và báo cáo kịp thờikết quả học tập của các học viên lên Thủ tướng Chính phủ.
  2. Phan Văn Khải (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản