Chỉ thị số 29/CT-UB-NC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 29/CT-UB-NC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 29/CT-UB-NC về việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND thành phố khóa V, kỳ họp thứ 11 về việc điều chỉnh mức thu học phí và thống nhứt quản lý các nguồn thu của ngành giáo dục và đào tạo thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 29/CT-UB-NC

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NAM ------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 29/CT-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 1997 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HĐND THÀNH PHỐ KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 11 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU HỌC PHÍ VÀ THỐNG NHỨT QUẢN LÝ CÁC NGUỒN THU CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ. Để triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố khóa V, kỳ họp lần thứ 11 “về việc điều chỉnh mức thu học phí và thống nhứt quản lý các nguồn thu của Ngành Giáo dục-Đào tạo thành phố”, nhằm tăng thêm kinh phí hoạt động Giáo dục-Đào tạo và góp phần chăm lo đời sống giáo viên. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị : 1. Kể từ năm 1997-1998, toàn ngành Giáo dục-Đào tạo thành phố thực hiện quy định về thu, chi học phí tại các trường công lập cấp II và cấp III theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố. Giao cho Sở Tài chánh và Sở Giáo dục-Đào tạo ra văn bản hướng dẫn chi tiết thực hiện quy trình thu, chi, quản lý thu chi học phí: - Quy định thu, chi đúng mức, đúng đối tượng. - Thống nhứt biểu mẫu Tài chánh về phiếu thu, phiếu chi và sổ sách cập nhật. - Quy định chế độ kiểm tra, báo cáo định kỳ về thu chi tài chánh. 2. Giao Ủy ban nhân dân quận-huyện xem xét và quy định các khoản thu, chi tại các trường Mầm Non, Nhà trẻ, Mẫu giáo phù hợp với khả năng đóng góp của gia đình có trẻ em gởi đến trường và đảm bảo nhu cầu nuôi dạy trẻ, góp phần cải thiện đời sống thầy, cô giáo. Phòng Tài chánh và Phòng Giáo dục căn cứ quy định của Ủy ban nhân dân quận-huyện và hướng dẫn chuyên ngành cấp trên, có hướng dẫn thực hiện thống nhứt tại địa phương.
  2. Đối với 2 trường Mầm Non trực thuộc Sở Giáo dục-Đào tạo, trong khi chờ qui hoạch sắp xếp, được tạm thời áp dụng theo quy định thu, chi của quận sở tại (Trường Mầm Non thành phố: Quận 3: trường Mầm Non 19/5: Quận 1). 3. Bãi bỏ tất cả những quy định do các trường học công lập, các đơn vị thuộc ngành giáo dục thành phố tự ý đặt ra các khoản thu, chi dưới bất cứ hình thức nào. Trong trường hợp có những cá nhân hoặc tổ chức hoàn toàn tự nguyện trợ giúp trường học hoặc ngành giáo dục thành phố bằng tiền hoặc hiện vật thì đơn vị tiếp nhận phải báo cáo ngay cho Ủy ban nhân dân quận-huyện hoặc Sở Giáo dục-Đào tạo (theo phân cấp quản lý trường) để chỉ đạo sử dụng đúng mục đích phục vụ cho trường học. Nếu sự trợ giúp thuộc cá nhân hoặc tổ chức ở nước ngoài thì phải báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết theo quy định của Chính phủ. 4. Chỉ thị này bắt đầu thực hiện từ năm học 1997-1998. Bãi bỏ các quy định trước đây của Ủy ban nhân dân thành phố trái với Chỉ thị này. Ủy ban nhân dân thành phố giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện hướng dẫn và kiểm tra thực hiện Chỉ thị này. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHỦ TỊCH Võ Viết Thanh
Đồng bộ tài khoản