Chỉ thị số 30/1997/CT-BC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
6
download

Chỉ thị số 30/1997/CT-BC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 30/1997/CT-BC về việc nâng cao chất lượng và mở rộng phát hành báo Văn Hóa do Bộ Văn hóa thông tin ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 30/1997/CT-BC

  1. BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ******** NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30/1997/CT-BC Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 1997 CHỈ THN VỀ VIỆC NÂNGCAO CHẤT LƯỢNG VÀ MỞ RỘNG PHÁT HÀNH BÁO VĂN HOÁ Báo Văn hoá là cơ quanngôn luận của ngành Văn hoá - Thông tin, đã và đang không ngừng đổi mới cả nộidung và hình thức, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp phát triển vănhoá thông tin trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậmđà bản sắc dân tộc. Tờ báo đã có những bước tiến đáng kể trong việc thực hiệnnhiệm vụ chính trị, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhànước, các sự kiện lớn về chính trị - kinh tế - xã hội và đặc biệt là các vấn đềcủa ngành Văn hoá - Thông tin. Tuy nhiên chất lượngnội dung và hình thức chưa cao, số lượng phát hành báo trong toàn ngành và toànxã hội còn hạn chế. Để nâng cao hơn nữachất lượng và phát huy tác dụng của Báo Văn hoá trong đời sống xã hội và trongtoàn ngành; Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin chỉ thị: 1. Báo Văn hoá cần tổ chức đánh giá chất lượng nội dung,hình thức của tờ báo, công tác phát hành báo để từ đó xây dựng kế hoạch đổi mớinội dung và hình thức, làm cho tờ báo ngày càng phong phú, hấp dẫn, thiết thựcvới toàn ngành và bạn đọc cả nước. Bảo đảm thông tin kịp thời, có tính chiếnđấu cao theo sự chỉ đạo thống nhất của lãnh đạo Bộ đối với sự nghiệp Văn hoá -Thông tin trong thời kỳ mới; phản ánh đầy đủ và toàn diện các điển hình tiêntiến, các hoạt động Văn hoá - Thông tin trong cả nước. 2. Báo Văn hoá phải tổ chức tốt việc phát hành báo đến tấtcả các ngành, các cấp, các đoàn thể, các tổ chức xã hội; nhất là các cơ quan,đơn vị và các tổ chức có hoạt động văn hoá thông tin. Đồng thời hiện đại hoá cơsở vật chất, kỹ thuật, mở rộng thông tin nhiều chiều để nâng cao chất lượng,hiệu quả tờ báo. 3. Tất cả các đơn vị trong ngành Văn hoá - Thông tin từ cấpcơ sở trở lên cần dành kinh phí đặt mua Báo Văn hoá. Các Thư viện, Nhà văn hoá,Trung tâm văn hoá, đội thông tin lưu động mỗi nơi có ít nhất 1 tờ báo Văn hoá.Việc phát hành Báo Văn hoá đến các xã, phường là một trong những yêu cầu cầnthiết để đưa Văn hoá Thông tin về cơ sở và góp phần xã hội hoá các hoạt độngVăn hoá - Thông tin. Căn cứ vào ngân sách hàng năm đã được thông báo, Giám đốc SởVăn hoá - Thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần đề xuất vớicác cơ quan quản lý, các
  2. 4. Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin các tỉnh, thành phố, Thủtrưởng các cơ quan Văn phòng Bộ, Vụ Báo chí, Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính - Kếtoán, Vụ Thư viện, Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở cùng với Tổng biên tập Báo Vănhoá tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Nguyễn Khoa Điềm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản