Chỉ thị số 33/2006/CT-UBND

Chia sẻ: Truong Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
89
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 33/2006/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 33/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động xếp dỡ hàng hóa rau củ quả, trái cây các loại và thủy hải sản tại các cảng, bến thủy nội địa dọc 04 tuyến giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 33/2006/CT-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** Số: 33/2006/CT-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2006 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XẾP DỠ HÀNG HÓA RAU CỦ QUẢ, TRÁI CÂY CÁC LOẠI VÀ THỦY HẢI SẢN TẠI CÁC CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA DỌC 04 TUYẾN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Trong những năm gần đây, thành phố đã tổ chức lại hệ thống đầu mối lưu thông hàng hóa nông sản thực phẩm trên địa bàn phù hợp với quy hoạch phát triển thành phố, bảo đảm văn minh thương mại, tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của nhân dân; đồng thời, góp phần tích cực trong việc giải quyết vệ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm, giảm ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và cảnh quan đô thị trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Để tổ chức thực hiện các yêu cầu trên, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị: 1. Các loại phương tiện thủy nội địa không được giao nhận, xếp dỡ hàng hóa rau củ quả, trái cây các loại và thủy hải sản (ngoại trừ việc cung ứng hàng cho các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu, các siêu thị, trung tâm thương mại) tại các cảng, bến thủy nội địa dọc theo 04 tuyến giao thông đường thủy nội địa sau đây: - Tuyến kênh Tẻ, đoạn từ ngã ba sông Sài Gòn đến ngã ba kênh Đôi; - Tuyến kênh Đôi, đoạn từ ngã ba kênh Tẻ đến ngã ba sông Chợ Đệm - Bến Lức; - Tuyến kênh Tàu Hủ - Lò Gốm, đoạn từ ngã tư rạch Bến Nghé đến ngã ba sông Chợ Đệm - Bến Lức; - Tuyến rạch Ông Lớn từ ngã ba kênh Tẻ đến cầu Cần Giuộc. 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm: - Thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương di dời các chợ nông sản thực phẩm trong nội thành ra các chợ đầu mối Bình Điền (quận 8), Tân Xuân (huyện Hóc Môn) và Tam Bình (quận Thủ Đức). - Lập kế hoạch giải tỏa các chợ, người buôn bán kinh doanh tự phát tập kết hàng hóa trên các tuyến đường bộ dọc theo tuyến sông, kênh. Thường xuyên kiểm tra, không để phát
  2. sinh các tụ điểm lên - xuống hàng hóa dọc theo các tuyến sông, kênh thuộc địa bàn phụ trách. - Kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra tình hình hoạt động, xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân khai thác xếp dỡ hàng hóa không đúng quy định tại các cảng, bến thủy nội địa dọc 04 tuyến giao thông đường thủy nội địa nói trên. 3. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện không giải quyết cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bổ sung chức năng kinh doanh các mặt hàng rau củ quả, trái cây các loại và thủy hải sản đối với các tổ chức, cá nhân (ngoại trừ các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu, các siêu thị, trung tâm thương mại) có khai thác hàng tại các cảng, bến thủy nội địa dọc 04 tuyến giao thông đường thủy nội địa nói trên. 4. Giám đốc Sở Thương mại chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện có liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra tình hình hoạt động, kiên quyết xử lý vi phạm của các tổ chức, cá nhân khai thác xếp dỡ hàng hóa không đúng quy định tại các cảng, bến thủy nội địa nằm dọc 04 tuyến giao thông đường thủy nội địa nói trên; làm cơ quan đầu mối để tiếp nhận, tổng hợp những thông tin phản ánh, những kiến nghị, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị này, đề xuất báo cáo kịp thời cho Ủy ban nhân dân thành phố. 5. Giám đốc Sở Giao thông - Công chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiên quyết xử lý vi phạm đối với các chủ phương tiện thủy neo - đậu hoặc cập dừng xếp dỡ hàng hóa không đúng nơi quy định trên các tuyến giao thông đường thủy - đường bộ; đồng thời hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các chủ phương tiện tự giác tập trung vận chuyển, xếp dỡ hàng nông sản thực phẩm về các chợ đầu mối theo quy hoạch. 6. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Thủ trưởng các sở, ban ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; định kỳ hàng quý có báo cáo tình hình và kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân thành phố./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Đua
Đồng bộ tài khoản