Chỉ thị Số: 34/CT-UBND

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
65
lượt xem
3
download

Chỉ thị Số: 34/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị Số: 34/CT-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HÀ NỘI NAM -------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 34/CT-UBND Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2009 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TRONG TÌNH HÌNH MỚI Thời gian qua, công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được các cơ quan chức năng của Thành phố thực hiện khá chặt chẽ, có hiệu quả, góp phần tích cực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô. Cùng với tiến trình Việt Nam ngày càng hội nhập toàn diện với khu vực và thế giới, Hà Nội được mở rộng địa giới hành chính theo Nghị quyết 15/2008/QH12 của Quốc hội, lượng người nước ngoài nhập cảnh, cư trú, hoạt động trên địa bàn Thành phố không ngừng gia tăng và đa dạng. Bên cạnh những mặt tích cực góp phần thúc đẩy giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô, việc người nước ngoài nhập cảnh đông đòi hỏi phải đảm bảo các điều kiện an toàn, an ninh theo quy định của Nhà nước và thông lệ Quốc tế, kéo theo đó là một số vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, tình trạng vi phạm pháp luật của người nước ngoài thời gian gần đây có những biểu hiện gia tăng về số lượng, đa dạng về loại hình, với nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau như: gây án giết người, đe dọa khủng bố, tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy, vũ khí, lừa đảo, trộm cắp tài sản sử dụng công nghệ cao, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tổ chức hoạt động mại dâm, lao động trái phép, cư trú trây lỳ kéo dài. Trong khi đó, một số Sở, Ban, Ngành Thành phố chưa thực sự quan tâm đầy đủ về công tác quản lý người nước ngoài, nhất là trong công tác phối hợp kiểm tra sau cấp phép; một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân làm dịch vụ visa nhưng buông lỏng không quản lý khách; việc quản lý khai báo tạm trú của người nước ngoài còn bất cập, chưa thống nhất, chưa kịp thời, đặc biệt là tại các vùng địa giới hành chính mới được mở rộng. Để đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội đối với người nước ngoài cư trú, lưu trú, hoạt động và tăng cường công tác quản lý nhà nước trong
  2. lĩnh vực nhập cảnh, xuất cảnh của người nước ngoài trên địa bàn Thủ đô trong tình hình mới, UBND Thành phố Hà Nội chỉ thị: 1. Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mời và làm việc với người nước ngoài phải chấp hành nghiêm túc Nghị định số 21/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài. Đảm bảo người nước ngoài hoạt động đúng mục đích đã đăng ký khi nhập cảnh, nghiêm cấm hoạt động làm dịch vụ các thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh cho người nước ngoài. 2. Các doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng lao động là người nước ngoài phải thực hiện đầy đủ các quy định của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, cấp giấy phép lao động và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Quyết định số 106/2009/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước của Thành phố Hà Nội trong tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố. 3. Các cơ sở lưu trú có người nước ngoài lưu trú trên địa bàn Thành phố phải thực hiện nghiêm túc Quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài lưu trú tại cơ sở; trong đó các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch phải quản lý và khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua mạng máy tính kết nối trực tiếp với Công an Thành phố (thông qua phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh – Công an Thành phố). 4. Công an Thành phố chủ trì tham mưu, đề xuất công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú đối với người nước ngoài có trách nhiệm: 4.1. Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành của Thành phố tổ chức rà soát, kiểm tra các hoạt động của người nước ngoài sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động hoặc các thủ tục khác theo quy định của pháp luật, đặc biệt chú ý đối với các lĩnh vực sau: - Văn phòng đại diện nước ngoài; - Đầu tư trực tiếp nước ngoài; - Lữ hành quốc tế và kinh doanh cho người nước ngoài lưu trú; - Các doanh nghiệp sử dụng lao động là người nước ngoài; - Các cơ sở giáo dục đào tạo có yếu tố nước ngoài; - Các cơ sở khám chữa bệnh có yếu tố nước ngoài;
  3. - Các hoạt động dịch vụ nhạy cảm có yếu tố nước ngoài; 4.2. Ban hành và tổ chức thực hiện Quy định về quản lý khai báo tạm trú người nước ngoài trên địa bàn Thành phố. Chịu trách nhiệm xây dựng phần mềm, cài đặt và hướng dẫn các cơ sở kinh doanh cho người nước ngoài lưu trú thực hiện việc khai báo tạm trú qua mạng./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH - Bộ Công an (để báo cáo); - TT TU, HĐND TP (để báo cáo); - Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo); - Các đ/c PCT UBND TP; - Các Sở, Ban, Ngành TP; Vũ Hồng Khanh - VPUB: CVP, các PVP, Phòng: TH, NC; - CATP: PV11, PA18; - Lưu VT.
Đồng bộ tài khoản