Chỉ thị số 52/CT-UB-KT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 52/CT-UB-KT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 52/CT-UB-KT về việc tăng cường quản lý đăng ký sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 52/CT-UB-KT

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- ------- Số: 52/CT-UB-KT TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 10 năm 1995 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ NGOÀI QUỐC DOANH. Trong những năm qua tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển, số cơ sở sản xuất kinh doanh tăng lên nhiều đã góp phần làm cho nền kinh tế ngày càng sôi động, giải quyết được một lượng lớn việc làm cho người lao động, đời sống nhân dân được cải thiện, tăng thu thêm cho ngân sách nhà nước. Trước yêu cầu của sự phát triển, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và Ủy ban nhân dân các cấp đã có nhiều cố gắng vươn lên để đảm bảo được việc quản lý sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật, ngành thuế cũng đã nổ lực bằng nhiều biện pháp nhằm hạn chế thất thu thuế và chống nợ đọng thuế. Tuy nhiên, thực trạng hiện nay vẫn còn nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh không thực hiện việc đăng ký sản xuất kinh doanh và tình trạng không thực hiện nghĩa vụ thuế cũng còn xảy ra nhiều trong tất cả các khu vực, các thành phần kinh tế, đặc biệt là khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Nhằm chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, đảm bảo việc quản lý, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị : 1/ Các cơ quan quản lý nhà nước có chức năng cấp giấy phép phải hướng dẫn, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo mọi cơ sở sản xuất kinh doanh đều phải có giấy phép của cơ quan thẩm quyền cấp và phải hoạt động đúng theo giấy phép được cấp quy định. 2/ Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường xã thực hiện chức năng quản lý hành chánh nhà nước các cơ sở trên địa bàn, phối hợp với lực lượng quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng luật định. 3/ Trong quý IV/1995 tổ chức đợt kiểm tra tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài quốc doanh về giấy phép hoạt động và thực hiện nghĩa vụ thuế theo địa bàn quận, huyện. Mọi vi phạm đều phải xử lý nghiêm theo quy định của luật pháp hiện hành. 4/ Sở Thương mại, Sở Công nghiệp, Sở Văn hóa thông tin, Sở Du lịch, Ủy ban Kế hoạch thành phố, Cục Thuế thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện theo chức năng, thẩm quyền tổ chức việc hướng dẫn, kiểm tra, xử lý các vi phạm về đăng ký kinh doanh, về nghĩa vụ nộp thuế. 5/ Chánh Thanh tra thành phố có kế hoạch tổ chức thanh tra việc thực hiện các yêu cầu trên. 6/ Hàng tháng các cơ quan trên báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị này cho Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố.- TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHỦ TỊCH
  2. Trương Tấn Sang
Đồng bộ tài khoản