Chỉ thị số 54/CT-UB-NCVX

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
7
download

Chỉ thị số 54/CT-UB-NCVX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 54/CT-UB-NCVX về việc nghiêm cấm hoạt động trò chơi không lành mạnh trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 54/CT-UB-NCVX

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- ----------- Số : 54/CT-UB-NCVX TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 1994 CHỈ THỊ VỀ VIỆC NGHIÊM CẤM HOẠT ĐỘNG TRÒ CHƠI KHÔNG LÀNH MẠNH TRÊN ĐỊA BÀN TP. Trong nhiều năm qua, các loại trò chơi do tư nhân tổ chức hoạt động trên địa bàn thành phố, đặc biệt vào các dịp Lễ, Tết… phần lớn mang tính cờ bạc trá hình, phương tiện thô sơ, thiếu thẩm mỹ, quảng cáo gây ồn ào mất trật tự nơi công cộng. Để khắc phục tình trạng hoạt động tràn lan, tự phát các loại trò chơi không lành mạnh, mang tính cờ bạc, làm lành mạnh hóa môi trường vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố, khuyến khích các loại trò chơi trí tuệ, mang tính giáo dục, nâng cao thị hiếu thẩm mỹ trong quần chúng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị : 1- Nghiêm cấm tư nhân, tập thể và các cơ quan Nhà nước tổ chức các loại trò chơi mang tính chất được thua bằng tiền hoặc hiện vật, cờ bạc trá hình, không mang tính giáo dục trên địa bàn thành phố. 2- Các quận, huyện, công viên, nhà văn hóa, khu du lịch không được cho tư nhân và các tổ chức tập thể thuê mướn mặt bằng để tổ chức các loại trò chơi nói tại điểm 1 của chỉ thị này. Các cơ quan, tập thể muốn tổ chức vui chơi, giải trí trong các ngày Lễ, Tết, Lễ hội dân tộc…. phải có giấy phép của Sở Văn hóa thông tin thành phố mới được hoạt động. Mọi vi phạm sẽ bị xử phạt theo Pháp lệnh xử phạt hành chánh và Nghị định 141/HĐBT ngày 25/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng- nay là Chính phủ. 3- Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tất cả các văn bản trái với chỉ thị này được bãi bỏ. Giám đốc Sở Văn hóa thông tin, Giám đốc Công an thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Quản lý thị trường phối hợp kiểm tra, xử lý theo tinh thần chỉ thị này.- TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
  2. Trang Văn Quý
Đồng bộ tài khoản