Chiến lược bảo vệ môi trường

Chia sẻ: Ho Huu Loc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:72

0
180
lượt xem
74
download

Chiến lược bảo vệ môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ô nhiễm nước là sự thay đổi theo chiều xấu đi các tính chất vật lý - hoá học - sinh học của nước, với sự xuất hiện các chất lạ ở thể lỏng, rắn làm cho nguồn nước trở nên độc hại với con người và sinh vật. Làm giảm độ đa dạng sinh vật trong nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chiến lược bảo vệ môi trường

 1. CHIÊN LƯỢC BAO ́ ̉ CHIÊN VỆ MÔI TRƯỜNG
 2. 1. Ô NHIÊM MÔI TRƯỜNG NƯỚC, HÂU QUẢ VÀ GIAI PHAP ̃ ̣ ̉ ́ 1. 1.1 Ô NHIÊM MÔI TRƯỜNG NƯỚC ̃ Đinh nghia ô nhiêm nước ̣ ̃ ̃ a) Ô nhiễm nước là sự thay đổi theo chiều xấu đi các tính chất vật lý - hoá học - sinh học của nước, với sự xuất hiện các chất lạ ở thể lỏng, rắn làm cho nguồn nước trở nên độc hại với con người và sinh vật. Làm giảm độ đa dạng sinh vật trong nước. b) Nguyên nhân Hiện tượng ô nhiễm nước xảy ra khi các loại hoá chất độc hại, các loại vi khuẩn gây bệnh, virut, kí sinh trùng phát sinh t ừ các nguồn th ải khác nhau như chất thải công nghiệp từ các nhà máy sản xuất, các loại rác thải của các bệnh viện, các loại rác thải sinh hoạt bình thường của con người hay hoá chất, thuốc trừ sâu, phân bón hữu cơ... sử dụng trong sản xuất nông nghiệp được đẩy ra các ao, hồ, sông, suối hoặc ngấm xuống nước dưới đất mà không qua xử lí hoặc với khối lượng quá lớn vượt quá khả năng tự điều chỉnh và tự làm sạch của các loại ao, hồ, sông,suối
 3. c) Hiên trang ô nhiêm nước ở nước ta ̣ ̣ ̃ Nguôn nước cua chung ta đang bị ô nhiêm rât trâm trong. ̀ ̉ ́ ̃ ́ ̀ ̣ Ô nhiêm nước do chât thai từ cac khu công nghiêp ̃ ́ ̉ ́ ̣ Nguôn nước ngâm bị o nhiêm do nước thai công nghiêp ̀ ̀ ̃ ̉ ̣
 4. Ô nhiêm nước ở thanh thị ̃ ̀
 5. Ô nhiêm nước do rac thai sinh hoat ̃ ́ ̉ ̣
 6. Môt khuc sông bị ô nhiêm trâm trong ̣ ́ ̃ ̀ ̣
 7. 1.2. HÂU QUẢ ̣ a) Anh hưởng đên môi trường ̉ ́ Gây ô nhiêm nguôn nước ngâm, tân nước măt, anh hưởng đên ̃ ̀ ̀ ̀ ̣̉ ́ cac loai sinh vât trong nước. Ca,tôm… chêt hang loat. ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̣ Ô nhiêm nước gây anh hưởng không nhỏ đên đaị dương, lam cho ̃ ̉ ́ ̀ cac loai sinh vât trong đai dương không con nơi sinh sông, chêt ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ́ và gay nhiêu hiên tượng lạ như: thuy triêu đen và thuy triêu đo. ̀ ̣ ̉ ̀ ̉ ̀ ̉ Ngoai những anh hưởng đên nguôn nước và cac loai sinh vât ̀ ̉ ́ ̀ ́ ̀ ̣ trong nước thì ô nhiêm nước con gây nên tinh trang ô nhiêm ̃ ̀ ̀ ̣ ̃ ́ ́ đât,không khi. Khi nước bị ô nhiêm, nước mang theo cac hợp chât vô cơ, hữu cơ ̃ ́ ́ thâm vao đât lam đât bị ô nhiêm trâm trong. ́ ̀ ́̀ ́ ̃ ̀ ̣
 8. Cac hợp chât vô cơ, hữu cơ đôc hai trong nước thai ́ ́ ̣ ̣ ̉ thông qua vong tuân hoan nước, theo hơi nước ̀ ̀ ̀ vao không khí làm cho mật độ bụi bân trong ̀ ̃ không khí tăng lên. Không những vậy, các hơi nước này còn là giá bám cho các vi sinh vật và các loại khí bẩn công nghiệp độc hại khác. Một số chất khí được hình thành do quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ trong nước thải như SO2, CO2, CO,… ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường khí quyển và con người, gây ra các căn bệnh liên quan đến đường hô hấp.
 9. b) Anh hưởng đên con người ̉ ́ - Anh hưởng đên sức khoe con người ̉ ́ ̉ ̣ ̃ ̣ ̉ Bênh do nhiêm đôc thuy ngân
 10. - Anh hưởng đên cuôc sông cua con người. ̉ ́ ̣ ́ ̉ Nước ô nhiễm ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của người dân, làm xáo trộn cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày. Nước thải ô nhiễm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, đặc biệt tại các thành thị lớn nơi có hàm lượng chất ô nhiễm cao.
 11. ̉ ́ 3. Giai phap • Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nâng cao trình độ dân trí cho mọi người nhất là dân trí về môi tr ường. • Có qui định với tất cả xí nghiệp phải xử lý nước thải chất thải trước khi dẫn ra kênh hoặc sông rạch. • Có các biện pháp kiểm soát ô nhiễm từ vùng nông thôn và miền núi, Những vùng bị mặn phèn thì nên đ ề xu ất hướng quản trị để chống ô nhiễm nguồn nước. • Nghiên cứu chất lượng môi trường nước phải đồng bộ và tổng hợp, nhất là nghiên cứu chất lượng nước không thể tách rời với chất lượng môi trường đất. • Quản lý chất thải theo nguyên tắc tránh th ải, giảm th ải, tái sử dụng, tái chế, xử lý và thải bỏ.
 12. Sơ đồ quan lý chât thai ̉ ́ ̉
 13. - Xây dựng cac hệ thông sử lý chât thai ́ ́ ́ ̉ - Sử dung và tai sử dung nguôn nước. ̣ ́ ̣ ̀
 14. 2. Ô NHIÊM KHÔNG KHI, THỰC TRANG ANH ̃ ́ ̣ ̉ 2. HƯỞNG VÀ GIAI PHAP ̉ ́ 2.1 Ô Nhiêm Không Khí ̃ Ô nhiễm không khí là sự có mặt một chất lạ hoặc một sự biến đổi quan trọng trong thành phần không khí, làm cho không khí không sạch hoặc gây ra sự toả mùi, có mùi khó chịu, giảm tầm nhìn xa (do bụi)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản