intTypePromotion=1
ADSENSE

Chiến lược thị trường nông lâm sản Việt Nam trong thập kỷ tới

Chia sẻ: Lê Thị Thảo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

69
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Chiến lược thị trường nông lâm sản Việt Nam trong thập kỷ tới" đã đi sâu đánh giá, phân tích thực trạng thị trường nông lâm sản của Việt Nam chỉ ra những xu hướng, tồn tại hạn chế cũng như tiềm năng cho sự phát triển thị trường nông lâm sản. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt vấn đề.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chiến lược thị trường nông lâm sản Việt Nam trong thập kỷ tới

CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG NÔNG LÂM SẢN VIỆT NAM TRONG<br /> THẬP KỶ TỚI<br /> <br /> <br /> TS. Nguyễn Võ Linh , Thạc sỹ Đỗ Quang Giám**, Thạc sỹ Nguyễn Chí Trung*<br /> * Viện Quy hoạch và TKNN, ** Tr-êng Đại học NN I Hà nội<br /> <br /> <br /> <br /> TÓM TẮT<br /> <br /> <br /> Trong những năm gần đây, Việt nam đã có những bước tăng trưởng đáng kể về nông<br /> lâm sản trên khía cạnh sản xuất, xuất khẩu và tiêu dùng, giá trị xuất khẩu năm 2003 là 3 tỷ đô<br /> la, nhiều mặt hàng có tỷ suất hàng hoá xuất khẩu, gạo (20% sản lượng), cà phê 95% xuất<br /> khẩu, cao su 80% xuất khẩu, ...Tuy nhiên khả năng xuất khẩu và tiềm năng tiêu dùng nội địa<br /> còn rất lớn đòi hỏi phải khai thác và mở rộng, thậm chí ngay cả thị trường nội địa do hiện tại<br /> thu nhập của dân cư đã tăng nhanh đang làm thay đổi và yêu cầu cao tiêu dùng các sản phẩm<br /> nông lâm sản. Bài này đã đi sâu đánh giá, phân tích thực trạng thị trường nông lâm sản của<br /> Việt nam chỉ ra những xu hướng, tồn tại hạn chế cũng như tiềm năng cho sự phát triển thị<br /> trường nông lâm sản. Cùng với tham khảo dự báo toàn cầu về các sản phẩm này gắn kết với<br /> những đánh giá thị trường hiện tại, nhóm tác giả hình thành một số khuyến cáo ban đầu để<br /> kêu gọi sự can thiệp của Nhà nước. Các khuyến cáo và đổi mới chính sách đa dạng từ thay<br /> đổi công nghệ để hạ giá thành sản phẩm, phát triển thị trường nông lâm sản nông thôn, chính<br /> sách đất đai, khuyến khích tư nhân xuất khẩu, chính sách đầu tư, tín dụng.<br /> <br /> <br /> Từ khoá: Hàng nông lâm sản, thị trường, dự báo, chiến lược<br /> <br /> <br /> I. Tổng quan<br /> <br /> Trong hơn thập kỷ qua, nông nghiệp nước ta đã phát triển với tốc độ cao, bình quân đạt<br /> trên 4,5%/năm. GDP ngành nông nghiệp năm 2000 tăng 5,3 lần so với năm 1990 (giá cố định<br /> 1994), trong khi đó GDP của ngành nông - lâm - thuỷ sản trong tổng GDP chung của toàn<br /> quốc đã giảm từ 38,7% (1990) xuống còn 24,1% năm 2003. Giá trị xuất khẩu trên giá trị sản<br /> xuất của ngành nông - lâm - thuỷ sản đã tăng từ 16,2% (1990) lên 27,5% (1995) và 35,4%<br /> (2003). Nông nghiệp đã hình thành nhiều vùng chuyên canh, sản xuất dư thừa nhiều loại nông<br /> sản phẩm, đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong nước về lương thực, thực phẩm, và tham gia xuất<br /> khẩu. Tỷ suất hàng hoá tăng nhanh tỷ lệ gạo xuất khẩu 20% sản lượng, cà phê 95%, cao su<br /> 80%, chè 60%. Năm 2003 có kim ngạch xuất khẩu nông sản trên 3 tỷ USD.<br /> Nền nông nghiệp của ta đã có bước tăng trưởng, song nông sản hàng hoá chất lượng cao<br /> chưa nhiều, sản phẩm xuất khẩu chủ yếu ở dạng thô, giá trị thấp. Tính cạnh tranh nông sản<br /> hàng hoá của ta trong khu vực và trên thị trường thế giới còn yếu, thị trường nông lâm sản tổ<br /> chức chưa chặt chẽ, tính ổn định không cao. Cơ sở thương mại phục vụ tiêu thụ còn hạn chế,<br /> các hệ thống kênh thị trường hoạt động còn chưa thông suốt, hiệu quả thương mại chưa được<br /> cao cũng như sự mất cân đối trong phân phối hiệu quả, lợi nhuận giữa các bên tham gia thị<br /> trường trong từng loại nông lâm sản, và từng thị trường khu vực.<br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> Bảng 1. Giá trị sản xuất và xuất khẩu ngành nông - lâm - thuỷ sản 1990,1995, 2003<br /> <br /> Đơn vị 1990 1995 2003<br /> Tổng GTSX nông - lâm - thuỷ sản Tỷ đồng 74921,7 100864,7 133964,3<br /> Tổng GT XK nông - lâm - thuỷ sản Triệu USD 1106 2521,1 4308<br /> Giá trị xuất khẩu/Giá trị sản xuất % 16,2 27,5 35,4<br /> Trong đó: - Nông lâm nghiệp Tỷ đồng 66786,5 87340,8 113766<br /> Xuất khẩu Triệu USD 910 1899,7 2833<br /> - Thuỷ sản Tỷ đồng 8135,2 13523,9 2098,3<br /> Xuất khẩu Triệu USD 196 621,4 1475<br /> <br /> Nguồn: Niên giám thống kê các năm, 1990, 2003<br /> Biến động giá xuất khẩu nông sản hết<br /> 6000<br /> sức phức tạp, và nước ta hiện tại xuất khẩu<br /> với giá thấp hơn 30 - 40% giá nông sản thế Gi¸ g¹ o<br /> giới, điều này cho thấy cần nghĩ tới cải tiến 5000 L¹ c<br /> chất lượng thích ứng với thị trường và hạ chi Cµ phª<br /> phí tiêu thụ sản phẩm, có như vậy lợi nhuận Cao su<br /> từ xuất khẩu mới là nguồn thu ngoại tệ lớn, 4000 H¹ t tiªu<br /> và sẽ là nguồn đầu tư quan trọng cho phát §Iòu<br /> <br /> triển công nghiệp trong tương lai. 3000<br /> ChÌ<br /> <br /> Bên cạnh đó, thị trường nông nghiệp nội<br /> địa mới hình thành, hoạt động còn chưa<br /> 2000<br /> chuyên nghiệp, chi phí còn cao, nông nghiệp<br /> xuất khẩu đang gặp sự cạnh tranh khốc liệt<br /> trong điều kiện nước ta sẽ gia nhập WTO 1000<br /> trong năm tới. Các chính sách liên quan đến<br /> thị trường nông lâm nghiệp còn it, các ban<br /> thị trường cho trong nước và xuất khẩu cơ 0<br /> 1990 1993 1996 1999 2002<br /> cấu và hoạt động chưa tốt, ...Tỷ lệ nông lâm<br /> sản qua chế biến còn ít, chưa đa dạng hoá<br /> chủng loại nên hạn chế khả năng cạnh tranh<br /> của hàng nông lâm sản.<br /> Biểu đồ 1. Giá xuất khẩu nông sản của<br /> nước ta (1900 - 2000)* (ĐVT: USD/tấn)<br /> Ngu ồn: Trung tâm nghiên cứu thị trường giá cả Bộ Thương Mại, 2003)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2<br /> Bảng 2. Tỷ lệ nông sản Việt Nam qua chế biến<br /> (ĐVT: %)<br /> <br /> Hạng mục 1990 1995 2000<br /> Tỷ lệ gạo xay xát bằng máy 42 75 85<br /> Trong đó: Công nghệ tiên tiến 5 15 26<br /> Cà phê 17 30 57<br /> Trong đó: Chế biến ướt - 5 12<br /> Cao su 85 90 95<br /> Trong đó: cao su chế biến thành phẩm 7 10 15<br /> Chè 47 85 78<br /> Trong đó: chế biến công nghệ tiên tiến 6 23 37<br /> Mía đường 25 57 82<br /> Trong đó: Công nghệ tiên tiến - 10 22<br /> Ðiều 85 93 97<br /> Trong đó: công nghệ tiên tiến 37 58 85<br /> Rau quả
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2