intTypePromotion=1

Chính sách kinh tế mới của V.I.Lênin và sự vận dụng trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
5
lượt xem
0
download

Chính sách kinh tế mới của V.I.Lênin và sự vận dụng trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chính sách kinh tế mới (NEP) có rất nhiều nội dung mang tính đột phá về chính sách kinh tế, thể hiện tầm nhìn và bản lĩnh vượt thời đại của V.I.Lênin. V.I.Lênin đã khẳng định về tính tất yếu phải phát triển kinh tế nhiều thành phần, phải áp dụng chính sách thuế lương thực thay cho chính sách cộng sản thời chiến, thực hiện luân chuyển cán bộ từ trung ương về địa phương và thực hiện các hình thức của chủ nghĩa tư bản nhà nước, đó là tô nhượng và hợp tác xã, thực sự coi trọng người nông dân và phát triển kinh tế nông thôn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chính sách kinh tế mới của V.I.Lênin và sự vận dụng trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

  1. NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI CỦA V.I.LÊNIN VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY LÊ THỊ MINH HÀ * Tóm tắt: Chính sách kinh tế mới (NEP) có rất nhiều nội dung mang tính đột phá về chính sách kinh tế, thể hiện tầm nhìn và bản lĩnh vượt thời đại của V.I.Lênin. V.I.Lênin đã khẳng định về tính tất yếu phải phát triển kinh tế nhiều thành phần, phải áp dụng chính sách thuế lương thực thay cho chính sách cộng sản thời chiến, thực hiện luân chuyển cán bộ từ trung ương về địa phương và thực hiện các hình thức của chủ nghĩa tư bản nhà nước, đó là tô nhượng và hợp tác xã, thực sự coi trọng người nông dân và phát triển kinh tế nông thôn. NEP là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong nhận thức nền kinh tế nước ta trong thời kỳ quá độ lên CNHXH. Không những thế, tư tưởng về NEP của V.I.Lênin còn được Đảng ta phát triển, mở rộng ở tầm cao mới, vượt xa các nội dung của NEP nhằm thâu hái những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sớm đưa Việt Nam trở thành một con Rồng kinh tế trong tương lai. Từ khóa: NEP, đột phá, kinh tế nhiều thành phần, thuế lương thực, nông nghiệp, nông dân, tư bản nhà nước. C húng ta đang bước vào giai đoạn phát . triển theo chiều sâu. Bối cảnh đó đòi giới lần thứ nhất thì hậu quả để lại cho nước Nga Xô viết là: Đầu năm 1921 sản lượng công hỏi phải có những tư duy đột phá trong mọi nghiệp giảm gần 6 lần so với trước chiến lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội tranh; sản lượng nông nghiệp bị giảm sút của đất nước để dẫn dắt mỗi doanh nghiệp, nghiêm trọng, điều đó đã tác động đến đời mỗi địa phương, mỗi ngành và cả nền kinh tế sống của người dân, khiến cho họ cực kỳ phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn. khó khăn. Và ngay trong Đảng Cộng sản Muốn vậy, chúng ta phải ra sức học hỏi, Bônsêvích Nga cũng có một số biểu hiện chắt lọc những kinh nghiệm quý giá trong khủng hoảng, rạn nứt sâu sắc, phản đối lại tiến trình phát triển của nhân loại, đặc biệt là đường lối xây dựng CNXH ở nước Nga Xô những tư tưởng của V.I.Lênin về chính sách viết do V.I.Lênin đề xướng. kinh tế mới. Điều đó đã thôi thúc mạnh mẽ cần phải Lịch sử của nước Nga đã phản ánh, khi có tư tưởng đột phá về kinh tế để thúc đẩy cả kết thúc cuộc nội chiến và chiến tranh thế một cơ cấu kinh tế - xã hội và cả một nền hành chính đang hỗn loạn đi vào ổn định và * Tiến sĩ, Học viện Chính trị Khu vực I. bứt phá vươn lên mới có thể vực dậy kinh tế - TẠP CHÍ GIÁO DỤC LÝ LUẬN - SỐ 271 (1/2018) 57
  2. NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI xã hội của nước Nga thời bấy giờ. Tình hình đó buộc phải "dùng những biện Tháng 3/1921, Đại hội X Đảng Cộng sản pháp cấp tốc, cương quyết nhất, cấp thiết Nga đã quyết định thực hiện NEP của nhất để cải thiện đời sống của nông dân và V.I.Lênin. Những ý tưởng sáng tạo của nâng cao lực lượng sản xuất của họ"(1). V.I.Lênin về NEP mới đã được những người Và thực tế đã chứng minh rằng, muốn cải tiến bộ trong Đảng Cộng sản Bônsêvích chờ thiện đời sống của công nhân thì phải có đợi, mong ngóng từ lâu và họ rất hào hứng tiếp bánh mì và nhiên liệu. Do vậy, dứt khoát thu, góp phần đưa nước Nga Xô viết ra khỏi phải bắt đầu từ nông dân chứ không thể nào khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội vào đầu khác được. Từ đó, V.I.Lênin đưa ra biện năm 1921. pháp mang tính đột phá để thúc đẩy phát Trong NEP có rất nhiều nội dung đổi triển kinh tế nông dân, đó là: Phải sửa đổi mới, những nội dung này có ý nghĩa đặc biệt lớn trong chính sách lương thực. Một trong thể hiện tầm nhìn và bản lĩnh vượt thời đại những điều sửa đổi đó là thay chế độ trưng của V.I.Lênin. Có thể khái quát những nội thu lương thực thừa bằng chính sách thuế dung chính về NEP của Lênin như sau: lương thực, do đó có sự tự do buôn bán, ít Trước hết, về phát triển kinh tế nhiều thành nhất cũng là trong phạm vi địa phương, sau phần khi đã nộp đủ thuế(2). V.I.Lênin đã thấy rõ còn nhiều mảnh Mức thuế được cải cách có sự phân biệt ghép, nhiều thành phần kinh tế của xã hội cũ rất lớn đối với các bộ phận nông dân để kích còn tồn tại đan xen với những yếu tố của thích sự hăng say sản xuất: Bần nông 1,2% CNXH. Từ đó, Người khái quát kết cấu kinh thu nhập; trung nông 3,5% thu nhập; phú tế của nước Nga lúc bấy giờ - gồm 5 thành nông là 5,6% thu nhập. phần: Kinh tế nông dân kiểu gia trưởng, Do mức thuế thấp, ổn định nên nông dân nghĩa là một phần lớn có tính chất tự nhiên; hăng hái sản xuất, mở rộng diện tích xen sản xuất hàng hóa nhỏ (trong đó bao gồm canh gối vụ, nên tổng sản lượng lương thực đại đa số nông dân bán lúa mì); chủ nghĩa tư của xã hội và các nông sản khác tăng lên bản tư nhân; chủ nghĩa tư bản nhà nước đáng kể. Nhà nước qua con đường trao đổi (CNTBNN); CNXH. với nông dân để có được khối lượng lương Điều đó chứng tỏ V.I.Lênin đã có tư thực nhiều hơn, đặc biệt vấn đề thu thuế tưởng và phương pháp luận trong sử dụng cũng trở nên dễ dàng, thuận lợi, kịp thời hơn. kinh tế nhiều thành phần, thực chất là triển Với cải cách đó, thuế lương thực là một khai những nội dung của quy luật quan hệ trong những hình thức quá độ từ "chế độ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của cộng sản thời chiến" (một chính sách buộc lực lượng sản xuất trong bối cảnh nước Nga phải thực hiện trong thời kỳ chiến tranh) có muôn vàn khó khăn lúc bấy giờ. sang chế độ trao đổi sản phẩm xã hội chủ Thứ hai, về chính sách thuế lương thực nghĩa bình thường (một trong những hình Khó khăn lớn nhất khi đó của nước Nga thức quá độ từ CNXH sang chủ nghĩa cộng là thiếu lương thực trầm trọng và nhiên liệu - gỗ là nhiên liệu chính, mà sản xuất và đời 1 - V.I.Lênin: Toàn tập, tập 43, Nxb Tiến bộ, Matxcơva, 1978, tr. 262. sống xã hội phụ thuộc vào nông nghiệp. 2 - V.I.Lênin: Sđd, tập 43, tr. 264. TẠP CHÍ GIÁO DỤC LÝ LUẬN - SỐ 271 (1/2018) 58
  3. NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI sản)(3). Điều này cũng đồng nghĩa với Xô viết những xí nghiệp công nghiệp dưới 20 việc chuyển từ tư duy và biện pháp hành công nhân trước đây bị trưng thu hay quốc chính khô cứng, chỉ hợp với giai đoạn thời hữu hóa. chiến sang biện pháp kinh tế năng động - Các tư bản nước ngoài có thể thuê một của thời bình. số xí nghiệp, hầm mỏ… dưới hình thức tô Thứ ba, về luân chuyển cán bộ nhượng. V.I.Lênin đã đề cập đến việc thuyên - Cần phải sớm chuyển sang chế độ hạch chuyển một số cán bộ cấp cao về nhận công toán kinh tế; cải cách chế độ tiền lương; ban tác ở Huyện, thậm chí ở Tổng (tương đương hành chế độ tiền thưởng… nhằm nâng cao với quá trình luân chuyển cán bộ ở Việt Nam năng suất lao động trong các xí nghiệp công hiện nay). Việc này không phải là "hạ cấp nghiệp nhà nước. bậc" cán bộ(4), mà nhằm tạo ra sự năng động, Thứ năm, đổi mới tổ chức quá trình lưu nắm bắt thực tế tốt hơn, trưởng thành nhanh thông hàng hóa, thực hiện các hình thức của chủ hơn cho đội ngũ cán bộ các cấp. nghĩa tư bản nhà nước Nhìn lại tiến trình lịch sử gần 100 năm Cùng với thúc đẩy sản xuất phát triển, trước, chúng ta càng thấy sự dũng cảm và V.I.Lênin cũng rất quan tâm tới thúc đẩy lưu sáng tạo lớn lao của V.I.Lênin trong rất thông hàng hóa. V.I.Lênin cho rằng, cần phải nhiều lĩnh vực chỉ đạo phát triển kinh tế và khôi phục trao đổi hàng hóa và phát triển luân chuyển cán bộ, đã tạo ra bước phát triển CNTBNN. Đây là một bước tiến rất quan vượt bậc từ đống đổ nát qua chiến tranh và trọng trong tư duy kinh tế thời bấy giờ, điều nội chiến của nước Nga. đó đã thúc đẩy sản xuất hàng hóa nhỏ phát Thứ tư, về khôi phục và tổ chức lại nền sản triển, thúc đẩy lưu thông hàng hóa mạnh mẽ. xuất công nghiệp Chính sách có thể áp dụng được và duy Cùng với việc khôi phục và phát triển sản nhất hợp lý là không được tìm cách ngăn cấm xuất hàng hóa trong nông nghiệp, nâng cao hay chặn đứng sự phát triển của chủ nghĩa tư năng lực sản xuất của nông dân và cải thiện bản mà cần tìm cách hướng nó vào con đời sống của họ, V.I.Lênin cũng nhấn mạnh đường CNTBNN. Về phương diện kinh tế, tất yếu phải khôi phục công nghiệp, trước đó là điều có thể thực hiện được. hết là tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp Từ khẳng định tính tất yếu của việc phát nhỏ, "Giúp đỡ tiểu công nghiệp - ngành đang triển, phục hồi lại thành phần kinh tế tư bản phục vụ kinh tế nông dân bằng cách cung chủ nghĩa và cùng với những ưu điểm mà cấp nguyên liệu cho nó"(5). thành phần kinh tế này mang lại, nó cũng Không chỉ như vậy, V.I.Lênin còn khẳng đem đến những yếu tố cản trở nhất định đối định cần phải có cơ chế, chính sách để khôi với kinh tế nhà nước, nhưng xét về tổng thể phục công nghiệp lớn và tiểu công nghiệp: thì vẫn mang lại những lợi ích lớn lao hơn là - Giao lại cho chủ cũ và cho phép họ tự do những khiếm khuyết. Chính vì thế, V.I.Lênin kinh doanh, có sự kiểm soát của Nhà nước đã phân tích: Trong tình hình thế lực tự phát của tiểu tư sản hay tính chất tiểu tư sản và 3 - V.I.Lênin: Sđd, tập 43, tr. 264. chủ nghĩa tư bản tư nhân đang phá hoại các 4 - V.I.Lênin: Sđd, tập 43, tr. 284, 285. 5 - V.I.Lênin: Sđd, tập 43, tr. 295. biện pháp kinh tế của Nhà nước Xô viết thì TẠP CHÍ GIÁO DỤC LÝ LUẬN - SỐ 271 (1/2018) 59
  4. NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI CNTBNN vẫn là bước tiến lớn cho dù sản Việt Nam đã vận dụng một cách linh chúng ta phải trả học phí vì "trả học phí" là hoạt NEP vào công cuộc đổi mới đất nước. một việc đáng giá. Trên cơ sở những cú huých từ thực tiễn, đời Từ những phân tích ở trên, V.I.Lênin đã sống người dân cực kỳ khó khăn thời kỳ bao chỉ rõ CNTBNN là điều kiện để xây dựng cấp và những tìm tòi đổi mới tự phát ở các CNXH, là phương tiện để phát triển lực địa phương như Vĩnh Phúc, Hải Phòng, lượng sản xuất. Long An… đã thúc đẩy những chuyển biến Đồng thời, Người khẳng định một cách cơ bản về nhận thức, thúc đẩy chúng ta nhận rõ ràng về CNTBNN: "…Chủ nghĩa độc thức đúng đắn hơn về CNXH và con đường quyền - Nhà nước là sự chuẩn bị vật chất đầy đi lên CNXH ở Việt Nam. Qua các kỳ đại đủ nhất cho chủ nghĩa xã hội, là phòng chờ đi hội, Đảng ta đều khẳng định nền kinh tế vào chủ nghĩa xã hội"(6). nước ta có đa dạng các hình thức sở hữu và V.I.Lênin còn chỉ rõ hình thức kinh tế rất đa dạng các thành phần kinh tế, trong đó mới mẻ của thời đó, cho đến nay vẫn mang kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tính thời sự sâu sắc, đó là những hình thức tư nhân trở thành một động lực quan trọng của CNTBNN: Hình thức tô nhượng và các của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội hợp tác xã. chủ nghĩa; đồng thời cũng khẳng định khu So với những hình thức khác của vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước CNTBNN trong chế độ Xô viết, thì ngoài có vai trò là cầu nối quan trọng với thế CNTBNN dưới hình thức tô nhượng là hình giới về chuyển giao công nghệ, giao thương thức đơn giản nhất, rành mạch nhất, sáng tỏ quốc tế. nhất, có hình thù rõ rệt nhất. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt về nhận thức nền Những ý tưởng và sự chỉ đạo quyết liệt, kinh tế nước ta trong thời kỳ quá độ là một sáng tạo của V.I.Lênin đem lại cho nước Nga nền kinh tế nhiều thành phần, đã được Xô viết nhiều chuyển biến tích cực chỉ trong khẳng định từ Đại hội VI của Đảng và tư một thời gian ngắn: Đời sống nhân dân được tưởng này được các đại hội từ Đại hội VII cải thiện, chính trị ổn định, khối liên minh đến nay kế thừa và đặc biệt gần đây nhất là công nông được củng cố và phát triển mạnh các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 mẽ. Từ đó khắc phục được khủng hoảng khóa XII của Đảng tiếp tục khẳng định, bổ trong chính trị, kinh tế, lấy lại được niềm tin sung và hoàn thiện với nhiều nội dung, biện của nhân dân vào Đảng Cộng sản Nga. pháp, chính sách mới. Mặc dù gần 100 năm đã trôi qua nhưng Không những thế, tư tưởng của NEP còn những ý tưởng sáng tạo có tính vượt thời đại được Đảng ta phát triển, mở rộng ở tầm cao mới, mà V.I.Lênin đã khẳng định trong NEP vẫn vượt xa các nội dung của NEP, đó là phát triển tiếp tục có sức gợi mở rất lớn đối với tiến nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập trình đổi mới theo chiều sâu của nền kinh tế quốc tế nhằm thực hiện mục tiêu "dân giàu, - xã hội Việt Nam trong hiện tại và tương lai. nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Nhận thức được vấn đề này, Đảng Cộng Như vậy, quá trình vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của NEP đã góp 6 - V.I.Lênin: Sđd, tập 34, tr. 256. phần quan trọng vào thắng lợi của công cuộc TẠP CHÍ GIÁO DỤC LÝ LUẬN - SỐ 271 (1/2018) 60
  5. NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI đổi mới đất nước khi Việt Nam đã ra khỏi triển. Cải cách mạnh mẽ hơn nữa về tư pháp, khủng hoảng kinh tế - xã hội, có sự thay đổi bãi bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, cơ bản và toàn diện, kinh tế tăng trưởng khá mở rộng hơn nữa dân chủ, tăng cường hơn nhanh; sự nghiệp CNH,HĐH, phát triển nữa tự do ngôn luận, bãi bỏ những cuộc họp kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ vô bổ không cần thiết, tự do dịch chuyển lao nghĩa đang được đẩy mạnh; hệ thống chính động giữa khu vực công và tư, giữa các địa trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phương, trong khu vực ASEAN và trong các củng cố và tăng cường; chính trị, xã hội ổn nước thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện định; quốc phòng và an ninh được giữ vững. và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương Từ những bài học kinh nghiệm của NEP (CPTPP)… và sự vận dụng thành công trong công cuộc Hai là, phải có chương trình tinh giản biên đổi mới ở Việt Nam, có thể thấy, mặc dù ra chế mạnh mẽ hơn, sáp nhập lại một số đơn đời cách đây gần 100 năm nhưng NEP vẫn vị, một số cục, vụ, viện dôi dư, một số bộ, còn nhiều gợi ý quý báu đối với cách mạng ban, ngành… có chức năng tương đồng. Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên toàn Trọng dụng hơn nữa những người thực tài, cầu. NEP vốn là một chiến lược hòa quyện có cơ chế để trân trọng và sử dụng những với sách lược linh hoạt trong chỉ đạo thực người có tài năng, đóng góp cho Đảng và tiễn của V.I.Lênin, vì thế quá trình vận dụng Nhà nước (bằng cơ chế góp ý từ xa, nhưng NEP luôn đòi hỏi phải sáng tạo, vượt qua trả thù lao cho họ xứng đáng). những khái niệm giáo điều, những thói quen Ba là, hỗ trợ và phát triển mạnh mẽ hơn xơ cứng để tìm tòi những biện pháp phù hợp kinh tế tư nhân. Cần quan tâm nhiều hơn tới với điều kiện hoàn cảnh cụ thể của mỗi sản xuất tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề, nước, không bao giờ được rập khuôn, máy các hộ kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ, các tổ móc, bảo thủ, trì trệ, luôn đề cao tính cầu thị, chức xã hội nghề nghiệp và phải quyết liệt cổ tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý phần hóa các doanh nghiệp nhà nước hơn luận, xây dựng đất nước trong thời đại cách nữa, chứ không chỉ dừng lại ở các tổng công mạng công nghiệp 4.0. Mặt khác, việc bảo vệ ty lớn… và tiếp tục bổ sung, phát triển NEP luôn cần Bốn là, phải quan tâm đầu tư hỗ trợ cho các được quan tâm thường xuyên và là nhiệm vụ chương trình đào tạo khởi nghiệp ở mọi cấp, quan trọng đặt ra hiện nay đối với những mọi Trường, Viện của các thành phần kinh nước đang phát triển theo con đường tế, đối với những tổ chức có các chương trình XHCN như Việt Nam. đào tạo về khởi nghiệp cần có chính sách quan Muốn vận dụng thành công NEP vào Việt Nam trong bối cảnh chúng ta đang phát tâm hỗ trợ về mặt bằng, tiền vốn, khuyến triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, khích cho thanh niên học sinh tham gia, sao cần phải thực hiện một số giải pháp sau: cho tinh thần khởi nghiệp phải được bám rễ Một là, hoàn thiện hơn nữa thể chế kinh tế tới tận thôn quê và những vùng núi xa xôi. thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong Năm là, ưu tiên hơn nữa cho nông nghiệp, đó đặc biệt là cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nông dân và nông thôn nước quản lý, Chính phủ kiến tạo và phát (xem tiếp trang 77) TẠP CHÍ GIÁO DỤC LÝ LUẬN - SỐ 271 (1/2018) 61
  6. NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI lÇn thø XII, Nxb ChÝnh trÞ Quèc gia - Sù thËt, Hµ Cải cách hơn nữa về lĩnh vực tài chính Néi, 2016. ngân hàng để người dân tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn hơn. Cần phải hỗ trợ kinh phí và điều kiện để thực hiện chương trình đào tạo về kỹ năng quản lý cho các cán bộ hợp tác xã nông nghiệp và các làng nghề, vì đa phần đội ngũ cán bộ quản lý ở các hợp tác xã hiện nay đều rất yếu về kỹ năng quản lý và kỹ năng tiếp thị sản phẩm. Sáu là, cần phải cải tiến công tác luân chuyển cán bộ hai chiều. Có chế độ phù hợp để cán bộ luân chuyển có thể quay trở lại công tác tại cơ quan cũ sau 1 đến 2 nhiệm kỳ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, bãi bỏ những thủ tục nhiêu khê, không cần thiết. Bảy là, cần phải mạnh dạn hơn nữa trong việc áp dụng hình thức tô nhượng trong NEP của V.I.Lênin trong việc cho đấu thầu, khoán một số hầm mỏ, ao hồ, thác nước đẹp ở các địa phương… để khai thác du lịch (mạnh dạn cho các nhà tư bản trong nước và nước ngoài được đầu tư cổ phần với tỷ lệ nhiều hơn hoặc là cho họ thuê, khoán trong vòng dưới 70 năm), với nguyên tắc hai bên cùng có lợi và nắm chắc những điều khoản liên quan… Trên đây là những giải pháp có giá trị tham khảo trong vận dụng những tư tưởng của V.I.Lênin từ NEP tại Việt Nam trong dòng chảy sôi động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm sớm đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, hội nhập tích cực vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu.‡ Tµi liÖu tham kh¶o: 1. NGND, GS.TS. Chu V¨n CÊp: Giíi thiÖu t¸c phÈm “Bµn vÒ thuÕ l−¬ng thùc” cña V.I.Lªnin, 12/2017. 2. §CSVN: V¨n kiÖn §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc TẠP CHÍ GIÁO DỤC LÝ LUẬN - SỐ 271 (1/2018) 62
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2