intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Chính tả (nghe viết): VIỆT NAM THÂN YÊU

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
125
lượt xem
9
download

Chính tả (nghe viết): VIỆT NAM THÂN YÊU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nghe-viết đúng, trình bày đúng đoạn thơ của Nguyễn Đình Thi. - Nắm vững qui tắc viết chính tả với c,k; g,gh; ng, ngh. - Bút dạ, một số tờ phiếu ghi trước nội dung bài tập 2,3 cho HS làm việc theo nhóm hoặc chơi trò chơi tiếp sức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chính tả (nghe viết): VIỆT NAM THÂN YÊU

 1. Chính t (nghe vi t): VI T NAM THÂN YÊU I. M c tiêu, nhi m v : - Nghe-vi t úng, trình bày úng o n thơ c a Nguy n ình Thi. - N m v ng qui t c vi t chính t v i c,k; g,gh; ng, ngh. II. dùng d y h c: - Bút d , m t s t phi u ghi trư c n i dung bài t p 2,3 cho HS làm vi c theo nhóm ho c chơi trò chơi ti p s c. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. n nh: 2. Ki m tra: 3. Bài m i:
 2. Ho t ng 1: Hư ng d n cho HS nghe-vi t. M c tiêu: Giúp HS nghe bài vi t, vi t t khó c a bài. Cách ti n hành: a) GV c toàn bài (2’). - HS l ng nghe. - Gi i thi u n i dung chính c a bài. - HS nêu. - Luy n vi t t khó (d vi t sai): d p d n, Trư ng Sơn, nhu m bu n. - Nh c HS cách trình bày bài thơ l c bát. - Quan sát cách trình bày bài thơ. b) GV c cho HS vi t (16’). - Nh c HS v tư th ng i vi t. - HS vi t chính t .
 3. - GV t ng dòng cho HS vi t. - U n n n nh c nh nh ng HS ng i vi t sai tư th . c) Ch m, ch a bài (4’). - GV c l i toàn bài, HS soát l i. - HS t phát hi n l i và s a l i (ghi ra l v ). - GV ch m 5 n 7 bài. - GV nh n xét chung v ưu, khuy t i m. Ho t ng 2:Làm bài t p chính t . M c tiêu: Cách ti n hành: (10-11’) - Cho HS c yêu c u c a bài t p 2. - HS c to, c l p theo
 4. dõi. - Giao vi c. - Ch n ti ng b t u b ng ng ho c ngh; g ho c gh; c ho c k i n vào ch ghi s 3. - GV dán bài t p 2 lên b ng. - HS làm bài t p b ng trò chơi ti p s c. - Nh n xét. - GV ch t l i. - Hư ng d n HS làm bài t p 3. GV giao vi c. - HS c to, l p c th m. T ch c HS làm bài. - HS làm bài cá nhân. Cho HS trình bày k t qu . - L p nh n xét.
 5. - GV ch t l i. - HS ghi l i gi i vào v . 4. C ng c , d n dò: - Nh n xét ti t h c. - Chu n b ti t sau. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản