Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và cuộc đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc: Phần 1

Chia sẻ: Chạy Ngay Đi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:246

35
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn sách này được biên soạn nhằm cung cấp thêm tư liệu cho các nhà lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và giúp các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch. Cuốn sách bao gồm nhiều bài viết, nghiên cứu, nội dung tập trung phân tích, đấu tranh, phê phán, phủ định những quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng đón đọc phần 1 của ebook sau đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và cuộc đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc: Phần 1

 1. Chịu trách nhiệm xuất bản GIÁM ĐỐC - TỔNG BIÊN TẬP PGS.TS. PHẠM MINH TUẤN Chịu trách nhiệm nội dung ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP - XUẤT BẢN ThS. PHẠM THỊ THINH Biên tập nội dung: ThS. PHẠM THỊ KIM HUẾ ThS. NGUYỄN THỊ HẢI BÌNH TRẦN THỊ THANH PHIỆT NGUYỄN THỊ KIM THOA NGUYỄN VIỆT HÀ Trình bày bìa: NGUYỄN MẠNH HÙNG Chế bản vi tính: NGUYỄN THỊ HẰNG Đọc sách mẫu: PHÒNG BIÊN TẬP KỸ THUẬT BÍCH LIỄU Số đăng ký kế hoạch xuất bản: …2021/CXBIPH/..-../CTQG. Số quyết định xuất bản: ..-QĐ/NXBCTQG, ngày ../../2021. Nộp lưu chiểu: tháng .. năm 2021. Mã ISBN: 978-604-57-….-…
 2. 4 BAN BIÊN SOẠN THIẾU TƯỚNG, GS.TS. TRƯƠNG GIANG LONG và ĐẠI TÁ, PGS.TS. ĐINH NGỌC HOA (Đồng chủ biên) THIẾU TƯỚNG, GS.TS. BÙI QUẢNG BẠ THIẾU TƯỚNG, PGS.TS. NGUYỄN TRỌNG ĐẠO THIẾU TƯỚNG, PGS.TS. TRẦN XUÂN DUNG THƯỢNG TÁ, TS. NGUYỄN YẾN THANH Hoàn thiện bản thảo VIỆN NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN
 3. 5 LỜI NHÀ XUẤT BẢN iễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là một “D trong những mũi đột phá mà các thế lực thù địch dùng để chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Để làm được điều đó, chúng tập trung xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm làm mất niềm tin của nhân dân, tiến tới chuyển hóa, xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, nó là những yếu tố kích thích sự phát triển các nhân tố phi xã hội chủ nghĩa trong lòng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước xã hội chủ nghĩa là một trong những nội dung trọng tâm mà các thế lực thù địch tập trung tấn công trong giai đoạn hiện nay. Tất cả những việc làm và sự tấn công của các thế lực thù địch trong và ngoài nước trên mặt trận chính trị, tư tưởng trong thời gian qua đã gây tác động tiêu cực không nhỏ đến tình hình tư tưởng, chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta ở tất cả các đối tượng, với những mức độ khác nhau. Vì vậy, chúng ta cần tỉnh táo nhận diện, nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng sức đề kháng để tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch một cách có hiệu quả. Nhằm cung cấp thêm tư liệu cho các nhà lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và giúp các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ âm mưu,
 4. 6 ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM, LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC... thủ đoạn thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cuốn sách được hình thành trên cơ sở tuyển chọn các bài viết có chất lượng từ Hội thảo “Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” do Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức. Nội dung cuốn sách tập trung phân tích, đấu tranh, phê phán, phủ định những quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được trong những năm qua cũng như cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" về chính trị trong Đảng ở nước ta hiện nay; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận thành quả của cách mạng Việt Nam, góp phần đấu tranh phê phán, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. Cuốn sách là tài liệu sinh hoạt công tác tư tưởng thiết thực, góp phần tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. Tháng 11 năm 2017 NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT
 5. 7 LỜI GIỚI THIỆU S ự nghiệp đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo sau hơn 30 năm đã gặt hái được nhiều thành công. Thành công lớn nhất là chính trị ổn định, kinh tế phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại được mở rộng, vị thế của Việt Nam được khẳng định và nâng cao trên trường quốc tế. Trong tiến trình đổi mới, phát triển, chúng ta có nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Một trong những nguy cơ, thách thức đó là hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Lợi dụng sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô vào thập niên 90 thế kỷ XX, các thế lực thù địch thường xuyên gia tăng hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Trong đó, tấn công vào nền tảng tư tưởng là một trong những hoạt động trọng điểm mà các thế lực thù địch tập trung hướng tới. Trong những năm gần đây, lợi dụng tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là những biến cố chính trị xảy ra tại một số quốc gia trên thế giới, cùng với những khó khăn, thách thức về kinh tế - xã hội trong nước; lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, các thế lực thù địch đã đẩy
 6. 8 ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM, LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC... mạnh hoạt động hỗ trợ cho số đối tượng phản động, chống đối tuyên truyền những luận điểm sai trái, thù địch, ra sức chống phá Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chúng sử dụng các phương tiện truyền thông bên ngoài tập trung tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam. Hằng năm có hàng nghìn tài liệu, hàng chục nghìn thư “ân xá quốc tế” phát tán vào Việt Nam bằng nhiều con đường khác nhau. Các thế lực thù địch, phản động còn triệt để sử dụng internet, mạng xã hội và các blog cá nhân với quy mô, tần suất ngày càng tăng để tuyên truyền chống phá nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, phá hoại thành quả cách mạng của nhân dân ta, hướng lái Việt Nam theo xu hướng chính trị, mô hình phát triển của phương Tây. Để đạt được mục đích đó, chúng chủ yếu tập trung công kích vào nền tảng chính trị, tư tưởng của Đảng, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phê phán đường lối của Đảng và Nhà nước ta, chĩa mũi nhọn, đả kích các cơ quan bảo vệ pháp luật, đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang. Chúng ra sức tuyên truyền, đề cao các “giá trị” của chủ nghĩa tư bản về thể chế, đa nguyên chính trị, đa đảng “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”; chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc... Những âm mưu, thủ đoạn này đã tác động không nhỏ, gây hoang mang, dao động trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, là nguy cơ dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo thời cơ để các thế lực thù địch tác động, chuyển hóa thể chế chính trị, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Trước tình hình đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp và ban
 7. LỜI GIỚI THIỆU 9 hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch. Kết quả của cuộc đấu tranh này đã góp phần bảo vệ được nền tảng tư tưởng của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiên định được mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giữ vững định hướng tư tưởng... Tuy nhiên, vì những lý do khách quan và chủ quan, cuộc đấu tranh này vẫn còn những hạn chế nhất định. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta đã khẳng định: “Chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận chưa cao. Chậm khắc phục có hiệu quả những hạn chế của công tác tư tưởng như thiếu sắc bén, chưa thuyết phục. Đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” còn bị động, hiệu quả chưa cao”1. Để khắc phục những mặt còn hạn chế, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã nhấn mạnh: “Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”2. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong giai đoạn hiện nay. Quán triệt sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an, tiếp tục thực hiện một cách có hiệu quả công tác đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, _______________ 1, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2016, tr.192-193, 201.
 8. 10 ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM, LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC... xuyên tạc và phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; thực hiện Kế hoạch công tác của Hội đồng Lý luận Bộ Công an và Tiểu ban Lý luận về lĩnh vực xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội thảo với chủ đề “Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Thông qua Hội thảo nhằm làm rõ bản chất các luận điệu sai trái, thù địch; những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; góp phần bổ sung, từng bước hoàn thiện hệ thống lý luận về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Học viện Chính trị Công an nhân dân phối hợp với Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật tuyển chọn các tham luận tham gia Hội thảo và biên soạn, xuất bản thành cuốn sách Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN
 9. 11 Phần thứ nhất CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 10. 12 ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM, LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC...
 11. 13 SÁNG MÃI CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN GS.TS. VŨ VĂN HIỀN* C hủ nghĩa Mác - Lênin từ khi ra đời, phát triển đã trải qua và đứng vững trước nhiều đợt tiến công của nhiều kẻ thù tư tưởng, nhất là từ sau khi các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ. Trong khoảng 25 năm qua, trên nhiều diễn đàn và nhiều trang báo chí ở phương Tây, các nước Đông Âu, các nước trước đây thuộc Liên Xô và một vài trường hợp ở Việt Nam, với những mức độ khác nhau, đã nổi lên một chiến dịch đả kích chủ nghĩa Mác - Lênin. Lý lẽ thông thường cho rằng, chủ nghĩa tư bản đã thay đổi đến mức không còn nhận biết được nữa so với thời của C.Mác và V.I.Lênin, do đó, những tư tưởng của C.Mác và V.I.Lênin không còn phù hợp thời cuộc. Từ những lập luận trên, người ta công kích chủ nghĩa Mác - Lênin. Đầu tiên là những bài phê bình “thận trọng” một số luận điểm, đưa ra một vài khiếm khuyết của chủ nghĩa Mác - Lênin, rồi sau đó tiến tới phê phán những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, coi học thuyết Mác - Lênin đã thuộc về quá khứ, _______________ *Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương.
 12. 14 ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM, LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC... không còn phù hợp với thế giới đương đại và cuối cùng là phủ định hoàn toàn chủ nghĩa Mác - Lênin. Hiện nay, các quan điểm phê phán, đả kích chủ nghĩa Mác - Lênin đang có chiều hướng gia tăng. Ngoài những kẻ thù tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin từ trước tới nay và những người theo các khuynh hướng phi mácxít trong phong trào công nhân quốc tế, điều đáng ngạc nhiên là có những nhân vật mới đây còn tự coi mình là trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, thì nay quay ra công kích một cách gay gắt, gán cho chủ nghĩa Mác - Lênin đủ các tội danh. Có người không hiểu gì về C.Mác, Ph.Ăngghen, chưa hề nghiên cứu các tác phẩm của V.I.Lênin nhưng cũng lớn tiếng phê phán chủ nghĩa Mác - Lênin! Tại sao có tình trạng như thế? Phải chăng chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời? (!) Đúng là hiện nay chủ nghĩa Mác - Lênin đang đứng trước thử thách to lớn. Thực tiễn đã có những diễn biến khác với những quan niệm truyền thống của chúng ta và không giống như dự đoán của các nhà kinh điển. Tuy nhiên, tất cả những điều đó đều có nguyên do và có thể cắt nghĩa được. Có những loại vấn đề và những nguyên nhân tác động trực tiếp xuất phát từ nhân tố sâu xa hơn, thuộc về bản thân chủ nghĩa Mác - Lênin. Nguyên nhân trực tiếp tạo nên điều kiện, cơ hội để người ta phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin chính là những hiện tượng mới nảy sinh của chủ nghĩa tư bản hiện đại và chủ nghĩa xã hội. Một mặt, chủ nghĩa tư bản mà C.Mác tuyên bố tất yếu sẽ diệt vong và V.I.Lênin coi nó đang giãy chết, thì nó chưa chết và chưa chuẩn bị chết. Còn ở mặt khác, chủ nghĩa
 13. Phần thứ nhất: CHỦ NGHĨA - MÁC LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH... 15 xã hội đã được sinh ra và dường như được mô phỏng theo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin thì lại kém hiệu quả, đã sụp đổ ở các nước Đông Âu và ở nơi khởi nguồn là Liên Xô cũ. Thứ nhất, chúng ta hãy xem xét về chủ nghĩa tư bản hiện đại. Như C.Mác đã tiên đoán, bất bình đẳng trong thu nhập của chủ nghĩa tư bản ngày nay đã tăng lên mạnh mẽ. Chủ nghĩa tư bản đã tạo ra sự thịnh vượng hơn bao giờ hết mà lịch sử nhân loại từng chứng kiến, nhưng cái giá phải trả vô cùng lớn, nhất là khi nói tới cảnh xa hoa tột đỉnh của một số ít con người và cảnh cùng cực của hàng tỷ con người. Đó chính là mâu thuẫn không thể chối cãi trong lòng chế độ tư bản. C.Mác cho rằng, trong quá trình tồn tại và phát triển, chủ nghĩa tư bản sẽ tới một thời điểm mà trong đó, mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất gay gắt cực độ, cái vỏ quan hệ tư bản chủ nghĩa sẽ vỡ bung ra. Tuy nhiên, C.Mác đã khẳng định là, để tới đó, chủ nghĩa tư bản phải phát triển tới mức tột đỉnh. Cái đỉnh ấy ngày nay chưa xuất hiện. Chính C.Mác cũng chưa bao giờ ấn định thời gian kết thúc của chủ nghĩa tư bản. Một điều nữa cần đề cập tới là trong khi nghiên cứu chủ nghĩa tư bản để đưa ra những luận điểm trên, C.Mác đã trừu tượng hóa, coi phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa là duy nhất thống trị. Sự xuất hiện và phát triển của chủ nghĩa xã hội đã trở thành đối tượng đáng kể nhất làm cho chủ nghĩa tư bản mất đi vị trí độc tôn và bởi thế, chủ nghĩa tư bản không thể phát triển tự phát trên cơ sở của bản thân nó nữa
 14. 16 ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM, LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC... mà buộc phải tự điều chỉnh lại mình. Trong quá trình điều chỉnh để thích nghi đó, chủ nghĩa tư bản đã ứng dụng thành công các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học và kỹ thuật và đặc biệt, đã sử dụng có hiệu quả nhiều giải pháp của chủ nghĩa xã hội. Vì thế, chủ nghĩa tư bản đã tạm thời làm dịu đi những mâu thuẫn vốn có trong lòng nó. Gọi là tạm thời làm dịu mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản vì theo quy luật không tránh khỏi, chủ nghĩa tư bản vẫn lâm vào khủng hoảng trầm trọng, như cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, bắt đầu từ Mỹ và lan ra toàn thế giới. Mặt khác, cũng cần thấy rõ là, chính những thành công của chủ nghĩa tư bản hiện đại lại một lần nữa tạo thêm những tiền đề, những yếu tố của phương thức sản xuất mới, hình thành nền tảng công nghệ mới, cơ sở hạ tầng ở tầm cao mà chủ nghĩa xã hội sẽ được xây dựng trên đó. Những tiền đề ấy là việc điều tiết sản xuất ở mức độ nhất định trong phạm vi toàn xã hội; các cơ chế phân phối lại ngoài thu nhập quốc dân; hệ thống bảo hiểm và các quỹ phúc lợi xã hội; sự tham gia của nhân dân lao động vào công tác quản lý; sự mở rộng dân chủ hơn với các tầng lớp nhân dân. Chủ nghĩa tư bản đã vô tình hoặc đã buộc phải thực hiện những vấn đề trên. Và chính vì thế, có thể nói rằng, xã hội tư bản hiện đại, một mặt, tất nhiên đang là tư bản chủ nghĩa, nhưng mặt khác, chính nó đang chuẩn bị cho sự phủ định mình. Thứ hai, về khủng hoảng của chủ nghĩa xã hội. Nguyên nhân của những khó khăn và bi kịch của chủ nghĩa xã hội là do rất nhiều yếu tố. Sự xuất hiện và xây dựng chủ nghĩa xã hội đã diễn ra theo một kịch bản hoàn toàn khác với dự kiến của C.Mác. Trên thực tế, chủ nghĩa xã hội
 15. Phần thứ nhất: CHỦ NGHĨA - MÁC LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH... 17 không phải là kết quả của sự phủ định chủ nghĩa tư bản. Nó được thực hiện ở những nước tư bản chủ nghĩa kém phát triển, ở những nơi có tình thế cho giai cấp vô sản giành chính quyền nhưng lại thiếu cơ sở vật chất, kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa Mác - Lênin chưa dự tính đến việc chủ nghĩa xã hội tồn tại song song với chủ nghĩa tư bản và hơn thế nữa, lại ở điểm xuất phát thấp hơn các nước tư bản Tây Âu. Ngay cả khi quan niệm về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, những nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin cũng tỏ ra hết sức thận trọng. Ph.Ăngghen đã từng nhấn mạnh: Theo tôi, cái mà người ta gọi là “xã hội xã hội chủ nghĩa” không phải là một xã hội hoàn chỉnh ngay một lúc, mà cũng như mọi chế độ xã hội khác, nó cần phải được xem xét trong sự biến đổi và cải tạo thường xuyên. Những tác phẩm của V.I.Lênin với nhan đề “Di huấn chính trị” có một ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển quan điểm mácxít. Điều chủ yếu của toàn bộ tác phẩm là việc thừa nhận “toàn bộ quan điểm của chúng ta về chủ nghĩa xã hội đã thay đổi về căn bản”1. Như vậy, từ thực trạng của các nước xã hội chủ nghĩa, vấn đề đặt ra là muốn theo kịp và sau đó chiến thắng được chủ nghĩa tư bản trong cuộc đua tranh, chủ nghĩa xã hội cần phải chủ động, tự giác rất cao, nắm thật vững những đặc điểm lịch sử cụ thể, vận dụng một cách có hiệu quả các quy luật phát triển kinh tế, xã hội để tìm ra cho được chiến lược tăng tốc. Thế nhưng chủ nghĩa xã hội đã được xây dựng theo ý muốn chủ quan, cứng nhắc, khuôn mẫu và trái quy luật. _______________ 1. V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1978, t.45, tr.428.
 16. 18 ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM, LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC... Khi đã nhận ra những khuyết tật của chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc cải tổ, đổi mới nó, thì ở nhiều nước lại thiếu sự chuẩn bị những giải pháp tháo gỡ, củng cố hoặc xây lại, mà mới kịp làm được một công việc đầu tiên là phá bỏ những gì đã có. Vậy nên, việc chủ nghĩa xã hội thua kém chủ nghĩa tư bản là do sự vận dụng một cách giáo điều, máy móc chủ nghĩa Mác - Lênin, chứ đâu phải do bản thân chủ nghĩa Mác - Lênin. Cũng như sự sụp đổ nhanh chóng của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô một phần chính là do sai lầm trực tiếp của công việc cải tổ, cùng với những sai lầm và cả sự phản bội của giới lãnh đạo ở một số nước, chứ không phải là sai lầm của học thuyết mácxít. Thứ ba, về những nhân tố chủ quan. Ở đây có hai cấp độ: (1) những khiếm khuyết của bản thân chủ nghĩa Mác - Lênin; (2) cái sai của những người kế tục và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin. Cũng như bất kỳ một học thuyết khoa học nào khác, do hạn chế của lịch sử, những nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin không phải không có những nhận định chưa chuẩn xác. Chẳng hạn, khi nghiên cứu chủ nghĩa tư bản, C.Mác đã phát hiện quy luật vận động và phát triển của nó, nhưng lại không đánh giá hết tính linh hoạt, khả năng tự biến đổi của xã hội tư sản. Do đó, người ta thấy dường như mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản cứ ngày một tăng lên và mọi tiến bộ xã hội được thực hiện trong điều kiện chủ nghĩa tư bản cũng đều chống lại chủ nghĩa tư bản, làm cho chế độ xã hội đó thêm “ngắc ngoải”. Thực tiễn cho thấy, cách đặt vấn đề như vậy là một chiều, còn phiến diện và thậm chí xa lạ với bản thân phương pháp luận mácxít.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2