Chu trình xây dựng dự án TKNL, Đánh giá tài chính và các phương án tài chính

Chia sẻ: Mille Mille | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

0
328
lượt xem
133
download

Chu trình xây dựng dự án TKNL, Đánh giá tài chính và các phương án tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đánh giá tài chính và các thành phần của nó Các công cụ dùng trong phân tích tài chính Phân tích độ nhạy Các phương án tài chính ESCO Hợp đồng hiệu quả thực hiện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chu trình xây dựng dự án TKNL, Đánh giá tài chính và các phương án tài chính

 1. DSM/EE Training Program ­ Vietnam nati onal I nsti tute for Ener gy Conser vati on PA1: Ph ần 3B Chu tr ình xây d ựng d ự án TKNL, Đánh giá tài chính và các ph ương án tài chính
 2. Nội dung  Đánh giá tài chính và các thành phần của nó  Các công cụ dùng trong phân tích tài chính  Phân tích độ nhạy  Các phương án tài chính  ESCO  Hợp đồng hiệu quả thực hiện DSM/EE Training Program ­ Vietnam 
 3. Phân tích tài chính Cơ sở cho cấp quản lý khi ra một quyết định đầu tư DSM/EE Training Program ­ Vietnam 
 4. Khả thi tài chính  Thường là các phương án TKNL luôn khả thi về kỹ thuật nhưng không phải lúc nào cũng khả thi về tài chính hay kinh tế DSM/EE Training Program ­ Vietnam 
 5. Các thành phần của đánh giá tài  chính  Dự toán tổng chi phí đầu tư  Dự báo tài chính – Dự báo dòng tiền – Dự báo dòng thu – Dự báo bảng cân đối tài chính  Phân tích tài chính  Phân tích độ nhạy  Chuẩn bị kế hoạch tài chính DSM/EE Training Program ­ Vietnam 
 6. Phân tích dòng tiền­ các công cụ  được dùng  Thời gian hoàn vốn giản đơn  Hệ số hoàn vốn đầu tư  Giá trị hiện tại thuần  Suất hoàn vốn nội tại DSM/EE Training Program ­ Vietnam 
 7. Dòng tiền thuần dự kiến Năm 0 1 2 3 4 N Dòng thu dự kiến Tiết kiệm từ vận hành Thêm tài sản Vay từ ngân hàng Tổng dòng thu Dòng chi dự kiến Chi phí đầu tư dự kiến/tổng chi phí dự án Chi phí tăng thêm từ vận hành Trả lãi Trả vốn vay Tổng dòng chi DÒNG TIẾN THUẦN DSM/EE Training Program ­ Vietnam 
 8. Kế hoạch tài chính  Nêu các yêu cầu về tài chính dự án  Nhận diện những nguồn tài chính đề xuất DSM/EE Training Program ­ Vietnam 
 9. Ví dụ về một kế hoạch tài chínhn Nội tệ Ngoại tệ Tổng LƯỢNG TIỀN YÊU CẦU Thiết bị máy móc Phí tư vấn khác TỔNG CỘNG NGUỒN TIỀN Tự DN có Tài sản tăng thêm Vay ngân hàng Tín dụng của nhà cung cấp TỔNG CỘNG DSM/EE Training Program ­ Vietnam 
 10. Phương án tài chính Tự tài trợ Cổ phiếu Vay nợ Bên thứ 3 Dài hạn Dài hạn Tài chính từ Thường ESCO Thu nhập Vay nợ giữ lại đảm bảo Thuê tài Ưu đãi chính Giảm tài Trái phiếu/ sản giấy nợ Vốn ĐT Vay nợ mạo hiểm Ngắn hạn không đảm Tài trợ & Tín dụng bảo hỗ trợ kg thương mại Ngắn hạn hoàn lại Chi phí tích luỹ Thương phiếu, Giấy Thu nhập sau báo nhà máy DSM/EE Training Program ­ Vietnam 
 11. Thuê tài chính  Thuê tài chính là sự thoả thuận dài hạn để thuê thiết bị, đất đai, toà nhà hay các tài sản nào khác  Người sử dụng (người thuê) thanh toán định kỳ cho người chủ của tài sản (người cho thuê)  Khoản phải trả bao gồm chi phí của thiết bị và lãi cho người cho thuê DSM/EE Training Program ­ Vietnam 
 12. Ưu điểm của thuê tài chính  Không cần tiền mặt trả trước, trong khi vay nợ thì thường yêu cầu khoản tiền mặt lớn hơn trong dự án  Không bị hạn chế vào hoạt động tài chính của doanh nghiệp như khi vay nợ DSM/EE Training Program ­ Vietnam 
 13. ESCO là gì? ESCO là một công ty ký kết hợp đồng thực hiện trong đó,  Xây dựng và triển khai những dự án TKNL theo dạng chìa khoá trao tay  Thu xếp tài chính và đảm bảo trả được  Chia sẻ lợi ích đạt được với khách hàng DSM/EE Training Program ­ Vietnam 
 14. Hợp đồng hiệu quả thực hiện là gì?  Cung cấp dịch vụ NL  Thanh toán từ lượng tiết kiệm thực tế  Thanh toán gắn với hiệu quả đạt được  Được những công ty dịch vụ NL (ESCOs) cung cấp DSM/EE Training Program ­ Vietnam 
 15. Tài chính dự án Hoá Chi phí thực Tiết đơn hiện dự án kiệm của Rs tiền KH Hoá đơn Hoá đơn điện tiền điện tiền điện ban sau khi sau khi đ ầu TKNL TKNL Trước Trong khi Sau dự án DSM/EE Training Program ­ Vietnam 
 16. Đóng góp của CEEP để củng cố chu trình xây dựng dự án  Khoá đào tạo PA3 về phân tích tài chính  Cấu trúc tài chính (thông qua hỗ trợ kỹ thuật theo yêu cầu)  Những mô hình kinh doanh mới  Hỗ trợ những cơ chế tài chính mới (thông qua kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn tiếp theo) DSM/EE Training Program ­ Vietnam 
 17. Hợp đồng thực hiện/ tài chính từ đối  tượng thứ 3 Tài chính Ngân hàng ESCO Thanh toán ngân hàng Kiểm toán NL Thanh toán từ Nghiên cứu khả thi lượng tiết kiệm Thiết kế và kỹ thuật Hợp đồng thực hiện: Lắp đặt và chạy thử Các phương án Kiểm tra và xác nhận tiết kiệm 1. Tiết kiệm đượcđảm bảo 2. Tiết kiệm chia sẻ Tài chính Mô hình Chủ địa điểm Trung DSM/EE Training Program ­ Vietnam  Quốc
 18. Những dự án TKNL với hợp đồng thực hiện/tài  chính từ đối tượng thứ 3 Tài chính Ngân hàng ESCO Kiểm toán NL Nghiên cứu khả thi Thanh toán ESCO thanh toán nếu cho ngân hàng Không tiết kiệm được lấy từ tiết kiệm Thiết kế & kỹ thuật Hợp đồng thực hiện: Các phương án Lắp đặt và chạy thử 1. Tiết kiệm được đảm bảo 2. Tiết kiệm chia sẻ Kiểm tra và xác nhận tiết kiệm Chủ địa điểm Nam Mỹ DSM/EE Training Program ­ Vietnam 
 19. DSM/EE Training Program ­ Vietnam nati onal I nsti tute for Ener gy Conser vati on Xin cảm ơn www.iiec.org

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản