intTypePromotion=1

CHỨNG CHỈ A (ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM) - BÀI 1

Chia sẻ: Nguyen Phuoc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

0
157
lượt xem
55
download

CHỨNG CHỈ A (ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM) - BÀI 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Máy tính là gì? Máy tính là công cụ cho phép lưu trữ và xử lý các dữ liệu một cách tự động. Đặc điểm của máy tính Lưu trữ: máy tính dùng thiết bị lưu trữ có kích thước nhỏ nhưng có dung lượng chứa rất lớn. Xử lý: máy tính có tốc độ xử lý rất nhanh và rất chính xác Sự hoạt động của máy tính Là sự kết hợp của hai thành phần chính: phần cứng và phần mềm. Quá trình thực hiện: Chờ nhận yêu cầu Xử lý các số liệu Xuất kết quả cho người dùng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHỨNG CHỈ A (ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM) - BÀI 1

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC 1 Phòng chuyên môn – Dòng Tin Học Ứng Dụng 1
 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Bài 1: TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH VÀ HỆ ĐIỀU HÀNH 2 Phòng chuyên môn – Dòng Tin Học Ứng Dụng 2
 3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC NỘI DUNG: GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH I. II. CÁC BỘ PHẬN BÊN TRONG MÁY TÍNH III. CÁC KHÁI NIỆM VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH IV. HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS SỬ DỤNG WINDOWS V. 3 Phòng chuyên môn – Dòng Tin Học Ứng Dụng 3
 4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC I. GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH 1. Máy tính là gì? Máy tính là công cụ cho phép lưu trữ và xử lý các dữ liệu một cách tự động. 1. Đặc điểm của máy tính − Lưu trữ: máy tính dùng thiết bị lưu trữ có kích thước nhỏ nhưng có dung lượng chứa rất lớn. − Xử lý: máy tính có tốc độ xử lý rất nhanh và rất chính xác 1. Sự hoạt động của máy tính − Là sự kết hợp của hai thành phần chính: phần cứng và phần mềm. − Quá trình thực hiện: • Chờ nhận yêu cầu • Xử lý các số liệu • Xuất kết quả cho người dùng. 4 Phòng chuyên môn – Dòng Tin Học Ứng Dụng 4
 5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC II. CÁC BỘ PHẬN BÊN TRONG MÁY TÍNH 1. Đơnnvvịxxửlý trung ương ––CPU Đơ ị ử lý trung ương CPU − Thực hiệ các lệnh 2. Màn hình – nMonitor của các chương trình bên trong bộ nhớ − Mỗi lo – CPU sẽ quy 3. Bàn phímại Keyboard ết định các tham số của máy: tốc độ, dung lượng bộ 4. Bộ nhớ. – RAM nhớ 1. Màn hình – Monitor − Là thiết bị xuất chuẩn − Có 2 chế độ: Text mode (đơn vị ký tự) và Graphic mode (đơn vị chấm). 1. Bàn phím – Keyboard: chia làm 3 nhóm chính − Nhóm phím chức năng: F1 → F12, del, PageUp, PageDown … − Nhóm phím trạng thái: Ctrl, Alt, Shift … − Nhóm phím dữ liệu: A → Z, 0 → 9, *, / … 1. Bộ nhớ – RAM − Bộ nhớ chính: RAM và ROM − Bộ nhớ phụ: đĩa mềm và đĩa cứng 5 Phòng chuyên môn – Dòng Tin Học Ứng Dụng 5
 6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC III. CÁC KHÁI NIỆM VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH 1. Các chức năng cơ bản của hệ điều hành − Giao tiếp với người dùng − Quản lý hệ thống tập tin − Quản lý thiết bị − Thi hành và quản lý các phần mềm − Xử lý lỗi Hệ điều hành 1. Phân loại các hệ điều hành Hệ điều hành Phân loạ theo Phân loạ theo Phân loại iddựatrên Phân loại iddựatrên Phân loạ ựa trên Phân loạ ựa trên Phân loại itheo Phân loại itheo kiếnntrúc ccủahhệ kiế trúc ủa ệ hình thứ giao khả năng thự hiệ chứ năng quả lý hình thứccgiao khả năng thựcchiệnn chứccnăng quảnnlý thống máy tính diệ tác vvụ mạng diệnn tác ụ thống máy tính mạng 1. Hệ thống tập tin − Tổ chức, quản lý và bảo mật tập tin 6 Phòng chuyên môn – Dòng Tin Học Ứng Dụng 6
 7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC IV. HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 1. Lịch ssửphát triểnn Lịch ử phát triể − c điể Windows 3.11 2. Đặ1992: m của hệ điều hành Windows − 1993: Windows NT − 1995: Windows 95 − 1998: Windows 98 − 2000: Windows 2000 − 2002: Windows XP 1. Đặc điểm của hệ điều hành Windows − Sử dụng chung hệ thống giao diện − Hệ thống thực đơn thống nhất − Các ứng dụng được đặt trong các cửa sổ − Có các tính năng Multimedia − Gọi thực thi các ứng dụng một cách đơn giản 7 Phòng chuyên môn – Dòng Tin Học Ứng Dụng 7
 8. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC V. SỬ DỤNG WINDOWS 1. Các khái niệm cơ bản Thu nhỏ ­ Phựựọđơn ch n ụ ng ửa sổ Thanh tiThậđơổứà íĐóng c Khung cT n chng c ă MụThanh cô ­ Title Bar Th óêửưđền con c chng to vc nh Th c  a s ụ ộ Thanh cu c n c  p tin u   m  ­ Border 8 Phòng chuyên môn – Dòng Tin Học Ứng Dụng 8
 9. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC V. SỬ DỤNG WINDOWS 1. Các khái niệm cơ bản 2. Thao tác trên cửa sổ − Thu nhỏ hoặc phóng lớn một cửa sổ − Đóng một cửa sổ − Thay đổi kích thước của một cửa sổ − Di chuyển vị trí một cửa sổ − Sắp xếp các cửa sổ 9 Phòng chuyên môn – Dòng Tin Học Ứng Dụng 9
 10. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC V. SỬ DỤNG WINDOWS 2. Màn hình Desktop     Màn hình Desktop SắChức năng trong thực đơn Start ình Desktop p xếp các biểu tượng trên màn h 10 Phòng chuyên môn – Dòng Tin Học Ứng Dụng 10
 11. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC V. SỬ DỤNG WINDOWS − Log on/off và ShutDown máy tính − Thanh TaskBar • Luôn xuất hiện • Tự động ẩn • Ẩn 11 Phòng chuyên môn – Dòng Tin Học Ứng Dụng 11
 12. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC V. SỬ DỤNG WINDOWS 3. Sử dụng chức năng Run của Start Menu − Mở cửa sổ Run • n sang ực đ s n dòng lệnh của c − ChuyểChọn thcửa ơổ Start  Run hoặDOS • Tổ hợp phím Cửa sổ + R − Thực thi một chương trình 12 Phòng chuyên môn – Dòng Tin Học Ứng Dụng 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2