intTypePromotion=1

CHỨNG CHỈ A (ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM) - BÀI 4

Chia sẻ: Nguyen Phuoc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
92
lượt xem
34
download

CHỨNG CHỈ A (ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM) - BÀI 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chế độ gõ ký tự Chèn ký tự (Insert) Thay ký tự (Overtype) Lưu ý: Có thể chọn chuyển đổi Insert/Overtype trên thanh Status Bar. Chế độ màn hình Chọn chức năng View/ Draft: không trình bày đầy đủ một số định dạng Print Layout: trình bày giống như in ra giấy Nguyên tắt nhập văn bản trong Word Không dùng phím khoảng trắng (SpaceBar) để định dạng Không nhấn phím Enter để xuống dòng, chỉ nhấn Enter khi chấm dứt một đoạn văn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHỨNG CHỈ A (ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM) - BÀI 4

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC 1 1 Phòng chuyên môn – Dòng Tin Học Ứng Dụng
  2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC Bài 4: TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT WORD 2 2 Phòng chuyên môn – Dòng Tin Học Ứng Dụng
  3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC NỘI DUNG: GIỚI THIỆU I. II. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC III. BỘ GÕ TIẾNG VIỆT IV. THAO TÁC TRÊN TẬP TIN THAO TÁC TRÊN VĂN BẢN V. VI. CHÈN KÝ TỰ ĐẶC BIỆT 3 3 Phòng chuyên môn – Dòng Tin Học Ứng Dụng
  4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC I. GIỚI THIỆU Khởi động 1. − Click Start/Programs/Microsoft Office 2007/Microsoft Word 2007 − Click Start/Run, gõ Winword ↵ Màn hình giao tiếp 1. 4 4 Phòng chuyên môn – Dòng Tin Học Ứng Dụng
  5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC II. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC Chế độ gõ ký tự 1. − Chèn ký tự (Insert) − Thay ký tự (Overtype) Lưu ý: Có thể chọn chuyển đổi Insert/Overtype trên thanh Status Bar. Chế độ màn hình 2. Chọn chức năng View/ − Draft: không trình bày đầy đủ một số định dạng − Print Layout: trình bày giống như in ra giấy Nguyên tắt nhập văn bản trong Word 3. − Không dùng phím khoảng trắng (SpaceBar) để định dạng − Không nhấn phím Enter để xuống dòng, chỉ nhấn Enter khi chấm dứt một đoạn văn 5 5 Phòng chuyên môn – Dòng Tin Học Ứng Dụng
  6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC III. BỘ GÕ TIẾNG VIỆT Cách gõ dấu tiếng Việt 1. − Giới thiệu chương trình UniKey − Thay đổi các thông số trong UniKey Chương trình UniKey 1. − Một phần mềm được cài đặt trên hệ thống Windows hỗ trợ vi ệc đi ều khi ển bàn phím và cho phép gõ chữ cái có dấu. − Cách gõ dấu tiếng Việt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ả ạ ơ á à ã â ă đ Ví dụ: Lo72i no1i d9a62u -> Lời nói đầu 6 6 Phòng chuyên môn – Dòng Tin Học Ứng Dụng
  7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC IV. THAO TÁC TRÊN TẬP TIN Lưu tập tin 1. − Chọn Office Button/Save Mở một tập tin mới 1. − Chọn Office Button/Open Mở một tập tin có sẵn trên đĩa 1. − Chọn Office Button/New Lưu đổi tên 1. − Chọn Office Button/Save As Đóng tập tin 1. − Chọn Office Button/Close 7 7 Phòng chuyên môn – Dòng Tin Học Ứng Dụng
  8. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC V. THAO TÁC TRÊN VĂN BẢN Chọn khối 1. − Sử dụng mouse: Đặt mouse ở đầu khối, drag mouse đến cuối khối. − Sử dụng bàn phím: Đặt con trỏ ở đầu khối Nhấn và giữ phím Shift Dùng 4 phím mũi tên để chọn khối Sao chép – Di chuyển khối 1. − Chọn khối muốn sao chép – di chuyển − Chọn chức năng Edit/Cut (di chuyển) hoặc Copy (sao chép) − Đưa con trỏ đến vị trí mới − Chọn chức năng Edit/Paste 8 8 Phòng chuyên môn – Dòng Tin Học Ứng Dụng
  9. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC V. THAO TÁC TRÊN VĂN BẢN (tt) Xóa khối 3. − Chọn khối muốn xóa − Nhấn phím Delete trên bàn phím 3. Undo − Chọn công cụ Undo trên thanh Quick Access ToolBar 9 9 Phòng chuyên môn – Dòng Tin Học Ứng Dụng
  10. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM TRUNG TÂM TIN HỌC VI. CHÈN KÝ TỰ ĐẶC BIỆT − Đặt con trỏ tại vị trí muốn chèn ký tự đặc biệt − Chọn chức năng Insert/Symbol/More Symbol Font chứa các ký tự đặc biệt: • Wingdings • Font Wingdings Symbol − Chọn ký tự đặc biệt − Click nút Insert 10 10 Phòng chuyên môn – Dòng Tin Học Ứng Dụng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2